ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125
                                               

Актуальні проблеми держави і права

Актуальні проблеми держави і права - збірник наукових праць заснований Національним університетом "Одеська юридична академія" у 1994 році. Наявні публікації українською, російською, англійською мовами. Видання індексується Google Scholar та Index ...

                                               

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Актуальні проблеми міжнародних відносин - збірник наукових праць Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, засноване 1996 року. У виданні висвітлюються актуальні політичні проблеми міжнародних відносин; сучасна система міжнародног ...

                                               

Актуальні проблеми правознавства

Актуальні проблеми правознавства - збірник наукових праць, всеукраїнський науковий журнал, заснований 2011 року Тернопільським економічним університетом. Журнал входить до переліку фахових видань у галузі права. Архів журналу зберігається в Націо ...

                                               

Банківська справа (журнал)

Банківська справа - науково-практичний журнал, заснований у 1995 році. Журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України. Видання розраховане на працівників банківських установ, державних службовців, економістів, науковців, викладач ...

                                               

Беркут (журнал)

Беркут - науковий журнал, присвячений дослідженням авіфауни та окремих видів птахів, а також дослідженням загальнобіологічних явищ, що досліджуються на прикладі птахів: міграції, репродуктивна біологія, біогеографія, охорона природи, ономастика т ...

                                               

Біологія тварин

Біологія тварин - український реферований щоквартальний науковий журнал. Заснований у 1998 році. Видавець - Інститут біології тварин НААН. Проблематика: фізіологія і біохімія, живлення та годівля, екологія і токсикологія, клітинна та молекулярна ...

                                               

Бранта

Бранта: Збірник праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції - науковий журнал, який публікує оригінальні матеріали з усіх проблем орнітології: загальні питання ; фауністика, систематика; екологія; міграція; поведінка; охорона та вивчення рід ...

                                               

Ветеринарна медицина України

"Ветеринарна медицина України" - науково-виробничий щомісячник Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Журнал заснований в 1996 Асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини. Головний редактор: О. Калганов. Видається накладом 15 ...

                                               

Вища школа (журнал)

Вища школа - науково-практичний журнал з питань діяльності закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації, заснований у 2001 році. На сторінках журналу регулярно публікуються статті відомих в Україні науковців, керівників, викладач ...

                                               

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму

Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму - фаховий науковий журнал в галузі економічних та юридичних наук, який видає Академія праці, соціальних відносин і туризму. Заснований у 1998 році. Входить до переліку фахових видань, в яких мо ...

                                               

Вісник Астрономічної школи

Вісник Астрономічної школи видається кафедрою аерокосмічної геодезії Національного авіаційного університету, Інститутом астрономії Харківського національного університету, Національним університетом" Львівська політехніка”, Київським обласним інс ...

                                               

Вісник державної служби України

Вісник державної служби України - наукове видання для державних службовців України. Журнал заснований 1995 року, засновник - Головне управління державної служби України. Періодичність виходу журналу - 4 числа на рік. Журнал видається українською ...

                                               

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій - науковий журнал, заснований Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара. Журнал засновано у 1993 р., а саму серію у 2012 р. Вісник містить результати дослі ...

                                               

Вісник економічної науки України

Вісник економічної науки України - науковий журнал, заснований у 2002 році. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 9390 від 02.12.2004. Журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України. Статті ...

                                               

Вісник Інституту економіки та прогнозування

Вісник Інституту економіки та прогнозування - науковий журнал, заснований у 2000 році. З 2006 року у звязку з перейменуванням засновника журналу змінив назву з "Вісник Інституту економічного прогнозування" на "Вісник Інституту економіки та прогно ...

                                               

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка - головний науковий часопис Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

                                               

Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету

Збірник наукових праць "Вісник Кременчуцького державного університету" видається в КДПУ з 1996 року. Виходить шість разів на рік. Відповідно до постанови президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7) збірник пройшов реєстрацію і внесений до Пе ...

                                               

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка – збірник наукових праць, заснований у 2001 році. Збірник включено до переліку наукових видань України.

                                               

Вісник Національної академії наук України

Вісник Національної академії наук України - загальнонауковий журнал, друкований орган Президії НАН України. Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових дослідж ...

                                               

Вісник Сумського державного університету

Вісник Сумського державного університету - науковий часопис Сумського державного університету. Часопис засновано 1994 року, виходить пять серій часопису.

                                               

Вісник Тернопільського національного економічного університету

Вісник Тернопільського національного економічного університету - науковий журнал, заснований у 1996 році Тернопільським національним економічним університетом. У лютому місяці 2007 року видання пройшло перереєстрацію. Свідоцтво про державну реєст ...

                                               

Власність в Україні

Основні теми журналу: дослідження на ринку власності, а також ексклюзивні матеріали, що характеризують стан і динаміку розвитку цього ринку. Журнал для потенційних власників публікував інформацію про конюнктуру, динаміку розвитку ринку, умови куп ...

                                               

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті

Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті - журнал для наукових та технічних спеціалістів водної та суміжною з нею галузей науки і техніки, а також студентів, аспірантів та викладачів ЗВО. У журналі особлива увага приділяється питанням ...

                                               

Галичина (журнал)

Галичина: Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. - видається в м.Івано-Франківську, зусиллями колективу Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

                                               

Географія та туризм

Географія і туризм - науково-практичний збірник, що заснований у 2007 році за ініціативи професора О. О. Любіцевої, завідувача кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У збірнику висвітлено ак ...

                                               

Геологічний журнал

"Геологічний журнал" - науковий журнал з проблем геології, розвідки вугільних, рудних та нерудних корисних копалин. Видання висвітлюює нові дані геологічної науки і практики, теоретичні розробки, наукові узагальнення, результати досліджень корисн ...

                                               

Геотехнології (журнал)

Геотехнології - науковий журнал. DOI: 10.13140/RG.2.2.29074.91842 Засновник та видавець: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Проблематика: висвітлення результатів наукових ...

                                               

Гидробиологический журнал

Гидробиологический журнал - науковий журнал Інституту гідробіології Національної академії наук України публікує оригінальні дослідження в усіх галузях гідробіології. Журнал засновано в 1965 р.

                                               

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - періодичний науковий збірник, що заснований 2000 року за ініціативи доктора географічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри гідрології та гідроекології географіч ...

                                               

Гуманитарный экологический журнал

Гуманитарный экологический журнал - екологічне видання, яке випускається в Києві Київським еколого-культурним центром за підтримки Всесвітньої комісії з охоронюваних територій МСОП Міжнародного союзу охорони природи з 1999 р. На початок 2013 р. в ...

                                               

Доповіді Національної академії наук України

Доповіді Національної академії наук України - науково-теоретичний журнал Національної академії наук України. ISSN 1025-6415. ISSN 2518-153X. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8889 від 21.06.2004 р. Рік заснування - 1939. Проблематика статей: ...

                                               

Економіка і прогнозування

Економіка і прогнозування - науково-аналітичний журнал, заснований у вересні 2000 року. З 2001 року журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11086 Періодичність: 4 рази на рік. Мова ...

                                               

Економіка промисловості (журнал)

Економіка промисловості - науково-практичний журнал, заснований у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3083 від 25.02.1998 р. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України. ...

                                               

Економіка розвитку (журнал)

"Економіка розвитку" - міжнародний науковий журнал, засновником якого є Харківський національний економічний університет. Журнал орієнтований на публікацію оригінальних, інноваційних, високоякісних і сучасних наукових статей з широким спектром ох ...

                                               

Економічна кібернетика (журнал)

Економічна кібернетика - науковий журнал, заснований у 2000 році, зараз не видається. ISSN 2077-8031, ISSN 2312-5837. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16728-5300ПР. Журнал входив до переліку фахових ви ...

                                               

Економічна та соціальна географія (наукова збірка)

Економічна та соціальна географія - науковий журнал, що займається висвітленням результатів наукових досліджень у галузі суспільної географії. Заснований у 1966 році професором Дібровою О. Т. Журнал видає географічний факультет Київського універс ...

                                               

Економічна теорія (журнал)

Економічна теорія - міжвідомчий науково-теоретичний журнал, заснований у вересні 2003 року. Зареєстрований Міністерством юстиції України 26.06.2006. 13 липня 2015 року журнал "Економічна теорія" повторно включено до переліку фахових видань у галу ...

                                               

Економічний аналіз (журнал)

Економічний аналіз - збірник наукових праць, заснований у 2007 році Західноукраїнським національним університетом. Мови видання: українська, англійська. Наукове видання призначене для фахівців, що виявляють інтерес до теоретико-прикладних проблем ...

                                               

Ендокринологія (журнал)

Ендокринология - спеціалізований ендокринологічний науково-практичний журнал, що видається в Україні. Заснований у 1996 році. Галузь науки: медицина, біологія. Проблематика: ендокринологія. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14099-3070 від 1 ...

                                               

Енциклопедичний вісник України

Енциклопедичний вісник України - періодичний науковий збірник, який видає Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України. Видання містить статті з проблем енциклопедистики, біографістики, бібліографістики, архівознавства т ...

                                               

Етнічна історія народів Європи

На сторінках збірника висвітлюються актуальні питання української та зарубіжної етнології, фольклористики, мистецтвознавства, культурології, етнопсихології, історії, археології та інших суспільно-гуманітарних дисциплін. До публікації у збірнику п ...

                                               

Журнал європейської економіки

Журнал європейської економіки - український науковий журнал, заснований у 2002 році. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12642-1526 ПР від 03.05.2007. Журнал включено до переліку фахових видань в галузі економіки. Періодичність: 4 рази на рік ...

                                               

Журнал обчислювальної та прикладної математики

Журнал обчислювальної та прикладної математики заснований на кафедрі обчислювальної математики факультету компютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1965 році як міжвідомчий науковий збірник "Выч ...

                                               

Журналістика (журнал)

Журналістика - науковий збірник Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У збірнику висвітлені суттєві питання історії, теорії та практики журналістики, розглянуто проблеми становлення та функціонування ...

                                               

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ

"З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ" - науковий і документальний журнал. Видається з серпня 1994 відповідно до постанови KM України за № 530 від 11 вересня 1992. Засновник - Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані іст ...

                                               

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України - наукове фахове видання з питань геології, літології, палеонтології, стратиграфії та гідрогеології. Засноване 1929 року у Києві. Видання містить результати наукових досліджень, що роз ...

                                               

Збірник наукових праць. Серія "Галузеве машинобудування, будівництво"

Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія "Галузеве машинобудування, будівництво" - фахове періодичне видання в Україні. ISSN 2409-9074 ISSN 2518 - 1106 Свідоцтво про державну реєстраці ...

                                               

Збірник праць Зоологічного музею

Збірник праць Зоологічного музею - журнал, що видається Зоологічним музеєм АН, який нині діє у складі Національного науково-природничого музею НАН України. Це один з трьох наукових журналів ННПМ, що мають статус фахових видань. Його головним реда ...

                                               

Зовнішні справи

"Зовнішні справи" - науково-публіцістичний журнал. Виходить з січня 2009 року у Києві. Тематична спрямованість журналу повязана з висвітленням питань зовнішньої політики України, зовнішньоекономічних звязків, проблем розвитку міжнародних відносин ...

                                               

Імідж сучасного педагога

Імідж сучасного педагога - Eлектронне наукове фахове видання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського і Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічної освіт ...