ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 173
                                               

Екологія відновлення

Екологія відновлення виникла як окрема гілка екології у 1980-х рр. Існують наукові роботи, які підтримують практику екологічного відновлення, яка є методикою оновлення та реставрації пошкоджених або знищених екосистем і оселищ живої природи в нав ...

                                               

Екорейдерство

Екорейдерство - це тип рейдерства, який спекулюючи на екологічну тематику, блокує діяльність підприємства з метою заволодіння майном підприємства або його частиною. За даними ЗМІ, екорейдер Павло Куфтирєв, намагається заблокувати роботу найбільшо ...

                                               

Екотаж

Екотаж - дія, що має на меті зупинити, порушити або сповільнити якийсь процес, шкідливий для природи, переважно умисне знищення або пошкодження майна. Екотаж передбачає нанесення шкоди тільки неживим обєктам. Мета екотажу - зробити екологічно шкі ...

                                               

Екофемінізм

Екофемінізм, екологічний фемінізм - громадський рух і філософія, що поєднують цілі феміністичного та екологічного активізму. Екофемінізм проводить паралель між експлуатацією природи і експлуатацією жінки в патріархатних західних суспільствах, під ...

                                               

Екоцентризм

Екоцентризм - світоглядна концепція, згідно з якою всі види дикої природи та екосистеми є морально значимими й вимагають більшої моральної турботи, ніж окремі особини. Як субєкт моралі, моральний партнер розглядаються види живих істот і екосистем ...

                                               

Екскурсійно-туристична діяльність у заповідниках

Вважається, що екскурсійно-туристична діяльність заповідників є ефективним шляхом екологічної просвіти населення, а також допомагає заробляти заповідникам та іншим обєктам природно-заповідного фонду гроші. Однак значна кількість фахівців в галузі ...

                                               

Етика благоговіння перед життям

Етика благоговіння перед життям - етичне вчення, в основі якого лежить ідея, що добро - все те, що служить збереженню і розвитку життя, а зло - те, що знищує життя чи перешкоджає йому. Тому Людина повинна ставитися до будь-якого життя з тим же бл ...

                                               

Етична експертиза тем і методик науково-дослідних робіт

Етична експертиза тем і методик науково-дослідних робіт - це діяльність, спрямована на перевірку, аналіз і оцінку змісту, мети, обсягу робіт та очікуваних результатів науково-дослідної роботи та методики її проведення, а так само підготовка висно ...

                                               

Ефективний розмір популяції

При дослідженні дії генетичного дрейфу передбачається цілком певна чисельність популяції. При конкретних екологічних дослідженнях, для вимірювання чисельності популяції підходить загальне число індивідів на території, або цензове число. Для багат ...

                                               

Забруднювач

Забруднювач - будь-який природний або антропогенний агент, який потрапляє у довкілля в кількостях, які перевищують фонові значення та викликає тим самим його забруднення. При цьому "мірою" забруднення даним агентом середовища є ступінь відхилення ...

                                               

Заказник

Заказники або заказники - природоохоронні обєкти. На відміну від заповідників можуть бути постійними або тимчасовими; у заказниках можливе часткове взяття під охорону: тварин, рослин та інших природних ресурсів.

                                               

Закислення океанів

Закислення океану - це зниження показника pH, викликане потраплянням в океан вуглекислого газу з атмосфери Землі. В основі процесів, що призводять до закислення океану, лежить наступна хімічна реакція: CO 2 aq + H 2 O ↔ {\displaystyle \leftrighta ...

                                               

Закон збіднення різнорідної живої речовини в острівних її згущеннях

Закон збиднення різноридної живої речовини в острівних її згущеннях - індивідуальна система, що працює в середовищі з рівнем організації, нижчим, аніж рівень самої системи, приречена поступово втрачаючи свою структуру, система через деякий час ро ...

                                               

Закон розвитку природної системи за рахунок навколишнього її середовища

Закон розвитку природної системи за рахунок навколишнього її середовища - будь-яка природна система може розвиватися лише за рахунок використання матеріально-енергетичних та інформаційних можливостей навколишнього її середовища. Абсолютно ізольов ...

                                               

Заповідник

У найширшому значенні термін заповідник є синонімом терміна природоохоронна територія. Заповiдник або заповідник суворого режиму - територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Згідно з МСОП класифік ...

                                               

Захист середовища

Захист середовища - комплекс міжнародних, державних, регіональних і локальних адміністративних, правових, технологічних, планових, соціально-економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на охорону природного середовища існування людей.

                                               

Звільнення дикої природи

Звильнення дикої природи - міжнародний громадський Рух і дії, спрямовані на припинення експлуатації людиною дикої природи і надання їй свободи. Звільнення дикої природи включає філософські аспекти, розробку законів з охорони дикої природи, розшир ...

                                               

Зелена книга України

Зелена книга Украини - документ, що на відміну від Червоної книги України, звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угрупувань. У ній представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.

                                               

Земля передусім!

"Земля передусім!" англ. - радикальна американська природоохоронна організація, що ставить своєю метою безкомпромісний захист дикої природи. "Земля передусім!" у своїй діяльності віддає перевагу радикальним методам захисту природи - блокадам, еко ...

                                               

Ідея абсолютної заповідності

Ідея абсолютної заповідності - еколого-філософська концепція охорони дикої природи шляхом створення спеціальних територіальних утворень і введення в них суворого природоохоронного режиму.

                                               

Індекс екологічної ефективності

Індекс екологічної ефективності - це метод кількісної оцінки та порівняльного аналізу показників екологічної політики держав світу. EPI ранжує країни за результативністю в декількох категоріях, які обєднуються в дві групи: життєздатність екосисте ...

                                               

Індекс живої планети

Глобальний індекс живої планети відбиває стан світової біорізноманітності і розраховується на основі зібраних даних про популяції хребетних видів і усереднену динаміку їх чисельності. Подібно до того, як фондові індекси відбивають стан глобальної ...

                                               

Індикатори етичності роботи заповідників

Індикатори етичності роботи заповидників - метод інституалізації екологічної етики в заповідній справі. Закон визначає деякі правові рамки функціонування заповідника як природоохоронної державної установи. Однак є певні екоетичні цінності, мораль ...

                                               

Історичні типи природокористування

- в повній мірі ще не вирішена наукова проблема. Виділення історичних типів природокористування привертає увагу істориків та економістів, географів і екологів, етнологів і фахівців в області культурної антропології. До кінця XIX ст. в науковій лі ...

                                               

Комісія Брундтланд

"Комисія Брундтланд" комісія з довкілля і розвитку) - незалежна комісія, голова якої - Гро Гарлем Брундтланд, міністр довкілля, а потім премєр-міністр Норвегії - була призначена Генеральним секретарем ООН. Комісія працювала з 1984 по 1987 рр. і п ...

                                               

Консервація in situ

Збереження in-situ - збереження екосистем і природних середовищ існування, а також підтримку і відновлення життєздатних популяцій видів у їх природному середовищі, а стосовно одомашненим або культивуються видів - в тому середовищі, в якій вони пр ...

                                               

Конструктивна географія

Конструктивна географія - напрямок в географії, який має вирішувати проблеми раціонального перетворення і розвитку природних, і господарських комплексів, розміщення населення тощо. Конструктивна географія тісно змикається з географічним прогнозом ...

                                               

Країни з надвисоким біорізноманіттям

Країни з надвисоким біорізноманіттям - група країн, які надають прихисток більшості земних видів і тому розглядаються як надзвичайно біорізноманітні. Conservation International в 1998 році ідентифікував 17 таких країн. Усі вони розташовані цілком ...

                                               

Культ дикої природи

Культ дикої природи - шанування, поклоніння, повага, звеличення, обожнюваннядикої природи, засноване на релігійно-екологічному таетико-естетичному розумінні ділянок дикої природи як сакральної території. Культ дикої природи існував у багатьох пер ...

                                               

Літопис природи

Літопис природи - основний науковий документ заповідника, в якому сконцентровані основні результати спостережень за природними процесами і явищами. Літопис природи - це документ, в якому фіксуються спостереження за динамікою різних природних явищ ...

                                               

Марш парків

Марш парків - масова екологічна акція, що має на меті підняття авторитету охоронюваних природних територій в очах місцевого населення і надання допомоги заповідникам і національним паркам. Основною метою акції є залучення уваги влади, засобів мас ...

                                               

Межі зростання

"Межі зростання" - знаменита перша доповідь Римського клубу, опублікована 1972 року. Була перекладена більш як 30 мовами і видана загальним накладом понад 12 млн примірників.

                                               

Митці дикої природи

Письменники дикої природи завжди стояли в перших рядах її захисників. Дж. Мюїр став організатором перших національних парків США, російський природоохоронець і літератор Ф. Штильмарк - творець понад десяти російських заповідників. Канадський пись ...

                                               

Міжнародна рада ботанічних садів з охорони рослин

|розмір_зображення= Міжнародна рада ботанічних садів з охорони рослин МРБСзОР англ. Botanic Gardens Conservation International; BGCI - некомерційна благодійна організація присвячена збереженню розмаїття рослин у світі. Включає в себе понад 800 бо ...

                                               

Міжнародне товариство збереження природи

Міжнародне товариство збереження природи - некомерційна організація, що базується у Арлінгтоні. Її метою є збереження біорізноманіття рослин, тварин і ландшафтів у всьому світі. Особлива увага приділяється так званим "гарячим точкам біорізноманіт ...

                                               

Міжнародний Зелений Хрест

Міжнародний Зелений Хрест - міжнародна екологічна організація, заснована Михайлом Горбачовим в 1993 р. після конференції Earth Summit в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Штаб-квартира Міжнародного Зеленого Хреста розташована в Женеві, а філії є в 30 краї ...

                                               

Міжнародний рік лісів

Міжнародний рік лісів - проголошений на 2011 рік резолюцією Генеральної Асамблеї ООН на вісімдесят третьму пленарному засіданні 20 грудня 2006 року з метою просування сталого управління і збереження лісових ресурсів. Генеральна Асамблея ООН закли ...

                                               

Міжурядова науково-політична платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг

Міжурядова науково-політична платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг це міжурядова організація, створена ООН з метою поліпшення взаємодії між наукою та політикою у питаннях біорізноманіття та екосистемних послуг. У 2010 році резолюція ...

                                               

Мукачівський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Мукачівський центр позашкільної освіти - позашкільний навчальний заклад у Мукачеві, завданням якого є екологічне виховання дітей. Колишня Станція юних натуралістів, працює з 1958 року. За час існування на території еколого-натуралістичного центру ...

                                               

Наукові дослідження в заповідниках

Наукові дослідження в заповідниках - одне з основних завдань природних та біосферних заповідників, метою яких є вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічне прогнозування, розробка наукових основ ох ...

                                               

Невідновні природні ресурси

Невідновні природні ресурси - природні ресурси, які після їх вичерпання не можуть бути відновлені людиною у даний час або відновлюються зі швидкістю, значно меншою, ніж швидкість їх прямого використання. Раціональне використання Н.п.р. повинно ґр ...

                                               

Обернена U-подібна крива

Обернена U-подібна крива. Йдеться про емпіричну залежність між подушним доходом і деякими показниками якості довкілля. При цьому вважають, що із зростанням доходів погіршення довкілля відбувається до певної точки, після якої якість довкілля поліп ...

                                               

Операція "Першоцвіт"

Операція "Первоцвіт" - масова всеукраїнська екологічна акція державних природоохоронних та правоохоронних органів та екологічних громадських організацій, яка поводиться щорічно в Україні в лютому-квітні з метою припинення незаконного збирання, тр ...

                                               

Охорона вод

Охорона вод - сукупність правових, організаційних, технологічних, економічних, наукових і соціальних заходів, спрямованих на попередження та усунення забруднення, засмічення та виснаження вод у водних обєктах з метою оптимального задоволення потр ...

                                               

Охорона довкілля в процесі користування нафтогазоносними надрами

Охорона довкилля в процесі користування нафтогазоносними надрами - оберігання від знищення, завдавання шкоди, руйнування навколишнього середовища. Субєкти господарської діяльності незалежно від форм власності, що здійснюють користування нафтогазо ...

                                               

Охорона пралісів в Україні

Охорона пралісів в Украині - сукупність заходів зі збереження та раціонального використання тих українських лісів, які не зазнали впливу людини. До пралісів, або перестійних лісів, відносять лише такі ділянки лісової рослинності, чий деревостан з ...

                                               

Охоронні зони для рідкісних видів флори і фауни

Аналіз Червоної книги України показує, що від проведення санітарних і інших рубок, а також розчищення лісу від засміченості страждає 122 види флори і фауни, занесених до Червоної книги України, а також 119 видів тварин, занесених до списку Другої ...

                                               

Пять "залізних законів" охорони природи П. Р. Ерліха

Пять принципів або "залізних законів" охорони природи П. Р. Ерліха: В охороні природи можливі тільки успішна оборона або відступ. Наступ неможливий: вид або екосистема одного разу знищені, не можуть бути відновлені. Тривале зростання народонаселе ...

                                               

Памятка

Памятка - предмет духовної або матеріальної культури минулого, унікальний обєкт природи чи цивілізації, який становить наукову, пізнавальну та естетичну цінність. Згідно з Законом України "Про охорону культурної спадщини", "памятка - обєкт культу ...

                                               

Панування над природою

Панування над природою - ідеологічна доктрина, підтримувана багатьма помітними економістами і філософами, виражена в розумінні права людини на використання природи на свій розсуд, без будь-якої моральної оцінки своїх вчинків. Природу було включен ...