ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 184
                                               

Азойне середовище

Азойне середовище і грец. zoon - тварина) - середовище, зовсім позбавлене живих організмів. Протягом усієї геологічної історії Землі ніколи не спостерігалися азойні геологічні епохи тобто позбавлені життя. Отже, сучасна жива речовина генетично по ...

                                               

Афанобіонти

Афанобіонти - неклітинні живі організми, які перебувають на молекулярному рівні організації матерії і являють собою біополімери нуклеїнових кислот та білків, які здатні до самовідтворення. Усі афанобіонти є облігатними мешканцями протопласту або ...

                                               

Безсмертя

Безсмертя - термін, яким окреслюється властивість живої істоти або певного явища жити-існувати вічно. Іншими словами - це здатність жити безмежно, без смерті як явища. Від грецького слова, що означає "безсмертя" грец. αθανασία походить українське ...

                                               

Біогенез

Виникнення біологічного кругообігу речовин у біосфері. Формування багатоклітинних організмів, що ускладнило циклічну структуру біосфери Біогенез - етапи еволюції органічного світу на Землі Біогенез біос - життя + генезис - народження, походження ...

                                               

Біосигнатура

Біосигнатура - будь-яка речовина - ізотоп, молекула, або явища, що забезпечують науковий доказ в минулому або сьогоденні життя Вимірювані атрибути життя включають свої складні фізичні та хімічні структури, а також використання вільної енергії та ...

                                               

Біофілія

Біофілія - вроджена емоційна установка людини щодо інших живих організмів та природи в цілому, заснована на генетиці і культурному впливі, глибока біологічна потреба людини у приєднанні до життя і природи, любов до життя. Термін запропонований ам ...

                                               

Вічне життя

Біологи ставлять експерименти з ферментом теломераза, намагаючись домогтися того, щоб клітини ділилися більшу кількість разів. Вченим відомо, що старі, пошкоджені клітини знищуються і заміщуються новими. Завдяки цьому протягом життя людини велика ...

                                               

Жива система

Жива система - відкрита система, здатна зменшити свою внутрішню ентропію за рахунок живлення високоорганізованими речовинами або вільною енергією з довкілля і звільнення від них, перероблених в менш організовану форму. Деякі вчені припустили в ос ...

                                               

Життєдіяльність

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин. Життєдіяльність може полягати як в активному переміщенні у просторі д ...

                                               

Закон хіральної чистоти

Закон хіральної чистоти Л. Пастера - жива речовина складається з хірально чистих структур. Хіральність, або хіральна чистота, - наявність виключно обєктів, несумісних зі своїм дзеркальним відображенням. Білки живого побудовані тільки з "лівих" ам ...

                                               

Неклітинні форми життя

Неклітинні форми життя - живі організми, що не мають клітинної будови. Найчастіше до цієї групи відносять віруси, проте деякі вчені вважають живими і простіші структури, такі як віроїди, вірусоїди, плазміди, транспозони та пріони. У різних систем ...

                                               

Організм

Организм - жива істота, частини якої впливають одна на одну так, що вони функціонують разом як біологічна система, що має різні рівні організації ; це жива істота, яка володіє сукупністю властивостей: обмін речовин, розмноження, ріст, спадковість ...

                                               

Хіральність

Хіральність, кіральність - здатність будь-якого обєкта мати своє дзеркальне відбиття, не тотожне оригіналу. Інакше кажучи, обєкт і його дзеркальне відбиття не можуть бути суміщені тільки обертанням і лінійним переміщенням; відсутність симетрії пр ...

                                               

Шматочок життя

Шматочок життя, також повсякденність, зріз життя - жанр сучасної творчості, що натуралістично описує реальне життя героїв.

                                               

Матерія (фізика)

Матерія - основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і багатогранності обєктів, процесів, явищ мікро-, макро- і мегасвіту. Існує в русі, розвитку та взаємоперетвореннях. Традиційно в фізичній картині світу виділяються два фундаментальн ...

                                               

Дивна матерія

Дивна матерія - особлива форма кваркової матерії, яку зазвичай описують як "речовину", яка складається із U-, D- та S-кварків. Не варто плутати цю форму матерії із ядерною матерію, яка є речовиною, що складається із нейтронів та протонів, та із н ...

                                               

Матерія (філософія)

Матерія - поняття філософії, яке в різних історичних епохах, школах та філософських дисциплінах має різне значення. Перші формулювання поняття відомі з античної грецької філософії Платона, Аристотеля, стоїків. Особливого розвитку це поняття набул ...

                                               

Поле (фізика)

Фізичне поле - вид матерії на макроскопічному рівні, посередник взаємодії між частинками речовини або віддаленими одне від одного макроскопічними тілами. Фізичне поле - особлива форма матерії, яка здійснює взаємодію між частинками, наприклад, гра ...

                                               

Речовина

Речовина - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок. Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд. Терміном хімічна речовина позначають головним чином матерію ...

                                               

Стрейнджлет

Стрейнджлет - гіпотетичний обєкт, що може бути абсолютно новою формою речовини. За твердженнями вчених стрейнджлети існують в космосі. Складаються вони з так званої "дивної матерії", повязаних між собою "дивних кварків", тобто елементарних складо ...

                                               

Темна матерія

Темна матерія - один із компонентів Всесвіту, існування якого виявлено нещодавно лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання, а також не бере ...

                                               

Види під загрозою вимирання

Види під загрозою вимирання - біологічні види, які є під загрозою вимирання через свою малу чисельність або певні чинники довкілля. Напівимерлий вид - зазвичай таксономічний вид, але може бути і іншою еволюційно вагомою одиницею, наприклад, підви ...

                                               

Біоксенофобія

Біоксенофобія - нетерпимість, ворожість, агресивне ставлення людини до істот іншого виду як до чогось чужого і незнайомого, що приймається як незрозуміле і незбагненне, а тому небезпечне і вороже, засноване на страху і антипатії. Термін запропоно ...

                                               

Біологічна цілісність

Біологіч́на цилісність - здатність підтримувати і зберігати збалансовану, комплексну функціональність у природному середовищі того чи іншого регіону. Концепція застосовується головним чином в управлінні питними водними ресурсами.

                                               

Біорегіоналізм

Біорегіоналізм - напрям у екофілософії, що представляє навмисну спробу викликати у людей почуття "тубільності" по відношенню до місця свого проживання, політико-філософська доктрина, згідно з якою любов до землі і спосіб життя формуються конкретн ...

                                               

Біоцентризм

Біоцентризм - світоглядна концепція, згідно з якою окремі особини живих істот, насамперед птахів і ссавців, є морально значимими і вимагають турботи. Як субєкт моралі, моральний партнер розглядаються окремі ссавці і птахи. У цьому біоцентризм про ...

                                               

Велика зелена стіна

"Велика зелена стіна" - проєкт Африканського союзу, спрямований на боротьбу з опустелюванням земель на південь від пустелі Сахари. Суть проєкту полягає у створенні смуги деревної рослинності, здатної стримати розширення Сахари. Планується, що ця ...

                                               

Видова дискримінація

Видовий шовінізм, видова дискримінація, видовий терор, видовізм, спешисизм, спецієсизм - позначення аменсалізму з боку людини щодо диких тварин і рослин; система використання насильства з метою усунення, обмеження інших видів живих істот-конкурен ...

                                               

Відновлювані території

Відновлювані території - території, природний стан яких порушений внаслідок антропогенного впливу, території з активними проявами несприятливих геодинамічних процесів для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення природного ст ...

                                               

Вікі любить Землю

Вікі любить Землю - фотоконкурс памяток природи. Учасники фотографують обєкти природно-заповідного фонду і завантажують їх на Вікісховище. Метою заходу є формування бази фотографій якнайбільшої кількості памяток природи й обєктів природно-заповід ...

                                               

Вікові та меморіальні дерева України

Вікове дерево - це дерево, яке має біологічну, культурну або естетичну цінність зважаючи на його значний вік, а також розміри або стан). Всі вікові дерева являють величезний інтерес, адже кожне таке дерево є свідком минулого, що вижив, і є релікт ...

                                               

Всеукраїнська акція "Дерево - Життя"

Всеукраинська акція "Дерево - Життя" встановлена в Україні "… на підтримку ініціативи громадських організацій, молоді України щодо залучення населення до впорядкування та озеленення населених пунктів, памятних місць та враховуючи рекомендації між ...

                                               

Геопарк

Геопарк - це єдина зона, яка просуває охорону і використання геологічної спадщини у сталий спосіб, і сприяє економічному благополуччю людей, які там живуть. Існують глобальні геопарки і національні геопарки.

                                               

Геопургологія

Геопургологія - науковий напрямок геоекології та екологічної геології по очищенню геологічного середовища від токсичних забруднень. Термін введений в 1997 р В. А. Корольовим. Обєктом її досліджень є ті чи інші забруднені компоненти геологічного с ...

                                               

Глобальна мережа екопоселень

Глобальна мережа екопоселень - глобальна асоціація людей і співтовариств, які присвячують себе способу життя "з урахуванням майбутніх потреб", живучи так, щоб природні ресурси відновлювалися, використовуючи природозберігаючі технології, даючи при ...

                                               

Гуманне ставлення до тварин

Гуманне ставлення до тварин - неспричинення жорстокості тваринам, уважне, любовне, добре ставлення до тварин, співчуття до них, повага до їхнього життя, прав і свобод, сприяння їхньому благу, бути їм корисними, надавати їм допомогу, покращувати я ...

                                               

День Землі

День Землі - назва, яку використовують щодо різних заходів, що їх проводять навесні з метою спонукати людей бути уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля. Також "День Землі" - громадянська ініціатива, відкрита для приєднання б ...

                                               

День прав тварин

Всесвітній день прав тварин - міжнародне екологічне свято, що відзначається щороку 10 грудня і спрямоване на визнання і захист прав тварин. 10 грудня обєднує всіх, хто виступає на захист тварин і проти вбивства тварин заради мяса, хутра, дослідів ...

                                               

Дика річка

Дика річка - річка або її частина вільна від водосховищ і гребель, не має жодного доступу, крім пішохідних стежок, з водозборами і береговими лініями, що перебувають, в основному, в незміненому стані і з незабрудненими водами. Дикій річці притама ...

                                               

Дика територія

У найзагальнішому визначенні, дика територія - регіон, де земля належить державі, а людська активність зведена до мінімуму. Дика територія також може називатися природною територією або областю. В розвинутих країнах визначення звичайно точніше, а ...

                                               

Дія людини на природу

У процесі своєї діяльності людина завжди впливала на природу. Прикладом масштабного впливу гірничих робіт давнини на геологічне середовище можуть бути арругії лат. arrugias, гідровидобувні комплекси давніх римлян - так званий "римський спосіб роз ...

                                               

Еквівалент CO2

Еквівалент CO 2 - потенціал глобального потепління якого-небудь парникового газу, кількість якого прирівнюється до кількості CO 2 з тим же ПГП. Час життя вуглекислого газу в атмосфері складає приблизно 100 років. Його ПГП дорівнює 1, оскільки цей ...

                                               

Екокоридор

Екокоридор - один з чотирьох центральних елементів екомережі. Це просторова ділянка стрічкового типу довільної ширини, яка сполучає між собою природні ядра. Поняття екокоридор тісно повязане з поняттям екомережа: він є невідємною складовою екомер ...

                                               

Екологічна демократія

Екологічна демократія - політичний устрій держави, при якому враховуються права не тільки людей, а й тварин, рослин, мікроорганізмів, екосистем. Побудова екологічної демократії потребуватиме реалізації загального виборчого права і пропорційної ви ...

                                               

Екологічний дизайн

Екологічний дизайн як термін визначений Сім Ван дер Ріном та Стюартом Коуеном, як "будь-яка форма дизайну, що зводить до мінімуму екологічно руйнівні впливи за рахунок інтеграції себе з процесами живої природи".

                                               

Екологічний інжиніринг

Екологічний інжиніринг - здійснюваний в певних організаційних та правових формах комплекс цілеспрямованих дій, що має результатом створення нових виробничих потужностей в цілях мінімізації збитку у сфері охорони довкілля та використання природних ...

                                               

Екологічний каркас території

Існують поняття: "природний каркас території", екологічний каркас, "природно-екологічний каркас", "ландшафтний каркас", "ландшафтно-екологічний каркас", "зелений каркас", "природоохоронний каркас", "біосферний каркас", "опорний рекреаційний карка ...

                                               

Екологічний каталіз

Екологічний каталіз - розділ науки про каталіз, що вивчає закономірності реакцій каталітичного перетворення речовин, які можуть бути використані для вирішення технологічних питань охорони навколишнього середовища. Екологічний каталіз - науковий н ...

                                               

Екологічний радикалізм

Екологічний радикалізм - відносно новий різновид правого радикалізму. Він викликаний загострення екологічних проблем, погіршенням стану довкілля. Як вважають теоретики право-радикального табору, нинішня екологічна криза, з одного боку, вимагає мо ...

                                               

Екологічний рух в Україні

Екологічний рух в Україні - громадська активність значних мас людей, спрямована на захист екологічних прав громадян, а також на охорону природи України.