ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197
                                               

Громадська активність

Громадська активність - активність людей, направлена на розвязання громадських проблем під час якої для досягнення мети актив співпрацюють з іншими людьми. Громадська активність зявляється в ситуаціях коли люди стикаються з проблемами або ж ситуа ...

                                               

Громадська експертиза

Громадська експертиза - складова механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень ...

                                               

Громадська експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС

Громадська експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС - консультативно-дорадчий орган, утворений рішенням Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС

                                               

Громадська організація

Громадська організація - обєднання громадян, яке створюється для реалізації спільних інтересів. Інтереси можуть бути реалізовані шляхом здійснення мітингів, зборів, різноманітних ініціатив організації проєктів, форумів тощо.

                                               

Громадська рада

Громадська рада - при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації є тимчасо ...

                                               

Громадська спілка

Громадська спілка - вид організаційно-правової форми в Україні, громадське обєднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Це одна з організаційно-правових ф ...

                                               

Громадське обєднання

Громадське обє́днання - за українським законодавством це добровільне обєднання фізичних і/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічни ...

                                               

Громадянин

Громадянин, жін. громадянка горожанин, жін. горожанка - особа яка має громадянство; житель певної території держави або країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обовязки, щодо ...

                                               

Громадянська війна

Громадянська війна - військова боротьба за владу між громадянами одного суспільства чи країни або, рідше, між двома країнами, створеними на уламках раніше єдиної держави. Поняття громадянська війна пішло від латинського bellum civile, яким викори ...

                                               

Громадянський націоналізм

Громадянський націоналізм - категорія націоналізму, яка формується за принципом дії. Громадянство є головним критерієм єдності держави та нації. Це - нексенофобна форма націоналізму, що є сумісним з ліберальними цінностями, такими як свобода, тер ...

                                               

Демократизація

Демократизація - політична реформація, система заходів та законів, направлених на впровадження елементів демократії в країні, суспільстві. Як правило мається на увазі суспільства, що не мають демократичного устрою, а саме: пост-тоталітарні, пост- ...

                                               

Демократія

Демократія, народоправство - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнаються її громадяни. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо, або через обраних представників. Іноді демократію визна ...

                                               

Донбас СОС

Громадська організація "Донбас SOS" - українська неурядова організація, що займається координацією допомоги громадянам, які перебувають в зоні проведення АТО, а також внутрішньо переміщеним особам. Утворилася в березні 2014 року з активістів Донб ...

                                               

Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реє́стр громадських формувань - електронна база даних, яка містить відомості про легалізацію: політичних партій: політичних партій, обласних, міських і районних організацій політичних партій та інших структурних утворень політичних партій; ...

                                               

Загальні збори

Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами. Рішення загальних зборів, як правило, фіксуються протоколом.

                                               

Інститут громадянського суспільства

В Україні до інститутів громадянського суспільства відносять: недержавні засоби масової інформації, благодійні організації, обєднання професійних спілок, громадські організації, інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно ...

                                               

Інститут демократії та прав людини

Інститут демократії та прав людини - недержавна неприбуткова громадська організація, заснована Фондом соціальної допомоги імені доктора Ф. П. Гааза.

                                               

Колегія органу виконавчої влади

Колегія органу виконавчої влади - консультативно-дорадчий орган міністерства, центрального органу виконавчої влади, який утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання їх завдань.

                                               

Комунальний рух

Комунальний рух - у Західній Європі X–XIII століть рух містян проти сеньйорів за самоврядування та незалежність. Спочатку вимоги містян зводились до обмеження феодального тиску і скорочення поборів. Потім виникли політичні завдання - набуття місь ...

                                               

Конституція

Конституція - основний державний документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обовязки держави, суспільства та громадян. Інші закони дер ...

                                               

Консультативно-дорадчий орган

Консультативно-дорадчий орган – це колегіальна установа або орган, які створені при органі публічної влади на постійній чи тимчасовій основі з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними та суспільними справами шляхом проведення ко ...

                                               

Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства

Мета створення - забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації державної політики та впровадження системних заходів, спрямованих на: формування сприятливого середовища для дальшого становлення в Україні громадянського суспільства, пі ...

                                               

Лаократія

Лаократія - термін яким переважно визначають тип правління, для якого характерним є залучення до влади всіх без винятку членів суспільства, не залежно від соціального становища, раси, статі тощо.

                                               

Лекція Свободи памяті Олександра Кривенка

Лекція Свободи памяті Олександра Кривенка - щорічна публічна лекція в Українському католицькому університеті на згадку про Олександра Кривенка, неформально організовується кількома його товаришами близько до дати його уродин. Тема лекції - про св ...

                                               

Медіакратія

Медіакратія - вплив, влада засобів масової інформації. Термін означає явище, коли політичні рішення та дискусії, а також політична комунікація в сучасних демократіях відбуваються не в первинній політичній площині, а в інтересах засобів масової ін ...

                                               

Меритократія

Меритокрaтія - принцип управління, згідно з яким керівні пости повинні займати найздібніші люди, незалежно від їхнього соціального чи економічного походження. Використовується переважно в двох значеннях. Перше значення терміну припускає створення ...

                                               

Місцеве самоврядування

Місцеве самоврядування - право та змога територіальних громад як безпосередньо, так і через представницькі органи місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхнь ...

                                               

Недержавна організація

Недержавна організація або неурядова організація є легальним субєктом правовідносин створеним для діяльності, що керується окремо від держави. Неурядовими організаціями в Україні називаються громадські організації, громадські обєднання, благодійн ...

                                               

Неприбуткова організація

Неприбуткова організація, скорочено НПО - юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації. Це можуть бути муніципалітети, суспільні лікарні, релігійні й інші організації, ...

                                               

Орґанічні інтелектуали

Орґанічні інтелектуали - поняття зі словника італійського філософа-марксиста Антоніо Ґрамші для позначення найактивнішої частини суспільного класу, що, всупереч традиційним інтелектуалам, не просто вивчає і пояснює суспільне життя з метою збереже ...

                                               

Обєднання громадян

Обє́днання громадян - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Відповідно до ст. 36 Конституції України, Громадяни України мають право на свободу обєднання у ...

                                               

Онлайн-волонтерство

Онлайн-волонтерство - тип волонтерської діяльності, яка здійснюється дистанційно за допомогою Інтернету. Відмінною рисою онлайн-волонтерства є те, що цим можна займатися дистанційно. Таким чином, люди з обмеженими фізичними можливостями або іншим ...

                                               

Партиципаторний бюджет

Партиципаторний бюджет - демократичний процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має змогу впливати на що витрачати муніципальний бюджет. В Україні почав набирати обертів із реформою Децентралізації.

                                               

Перебудова

Перебудова - загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1985–1991 роках. Складові частини Перебудови: у внутрішньополітичній сфері - політика гласності та демократизація суспільного життя; в економіці - вве ...

                                               

Петиція

Петиція - індивідуальна або колективна вимога, звернення, пропозиція, скарга, прохання, клопотання, яка подається в органи державної влади у письмовій формі. Поява інституту направлення петицій до органів публічної влади на початковому своєму ета ...

                                               

Платформа громадянського суспільства Україна – ЄС

Платформа громадянського суспільства Україна-ЄС - орган громадянського суспільства, створення якого передбачено ст. 469–470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно з положеннями Угоди ПГС є двостороннім органом, що складається з представни ...

                                               

Політична коректність

Політична коректність або політкоректність - сталий стиль, тобто, політика ввічливого відношення до суперечливих явищ у суспільстві з метою стримування розростання руйнівних образ чи прихованих суперечок. Часто включає в себе регламентований стил ...

                                               

Правова держава

Правова держава - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом. В ній реалізуються всі ...

                                               

Публічна діяльність

Публична діяльність - діяльність в імя загального блага, в інтересах всіх, на виконання загальної волі. Як правило, проводитися за рахунок якихось загальних ресурсів суспільства. Тобто діяльність направлена в протилежний бік від приватної, отже у ...

                                               

Розподіл державної влади

Розподіл державної влади - правова теорія та принцип, згідно з якими державна влада повинна бути розподілена на три незалежні одна від одної гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Деякі європейські держави, а також Тайвань, законодавчо відокрем ...

                                               

Соросятня

Соросятня - стигматизуючий і дискримінаційний термін, який не має чіткого визначення, проте останнім часом вживається в Україні стосовно деяких соціальних груп і окремих представників за національними та ідеологічними ознаками виключно в негативн ...

                                               

Соціальна активність

Активність соціальна - одна з характерних рис способу життєдіяльності соціального субєкта, що відображає рівень спрямованості його здібностей, знань, навичок, прагнень, концентрації вольових, творчих зусиль на реалізацію нагальних потреб, інтерес ...

                                               

Соціальна справедливість

Справедливість - соціально-етична та морально-правова категорія, один з основних принципів права. Поняття "справедливість" позначає наявність у соціальному світі прав, засад і виражає їх правильність, імперативність і необхідність.

                                               

Спільнота

Ключові ознаки спільноти: Спільність поведінки Географія Звязок і усвідомлення загальних цілей Спільні інтереси і потреби Загальна самоідентифікація При цьому, важливим критерієм спільноти є те, що люди спілкуються один з одним з тих питань, які ...

                                               

ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси

"ТОП-100 молодіжних лідерів Одеси" - це рейтинг найвпливовіших людей серед молоді Одеси, що проводиться обласними і міськими молодіжними організаціями спільно з обласною і міською радами. Вперше рейтинг проводився в 2009 р. Кандидатури висувалися ...

                                               

Туристична асоціація України

Туристична асоціація України - всеукраїнська громадська організація в галузі туризму. Створена у квітні 1998 року в місті Києві на підставі Законів України "Про туризм" та "Про обєднання громадян". Організація є професійним обєднанням підприємств ...

                                               

Фрідом гауз

|image_border= |budget= Фрідом гауз англ. Freedom House, дослівний переклад - "дім свободи" - міжнародна правозахисна неурядова організація фінансована урядом США, що займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дот ...

                                               

Community Connections Program

Програма "Громадські звязки" - це програма громадської дипломатії, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Програма передбачає стажування в США для підприємців, представників місцевого самоврядування, правників, лідерів громадськ ...

                                               

Harlem Childrens Zone

Harlem Childrens Zone - неприбуткова організація для дітей і сімей вражених бідністю, які проживають у Гарлемі. Ця організація забезпечує вільну підтримку дітей та їх родин у формі семінарів по вихованню, програм дошкільної підготовки, трьох публ ...

                                               

RememberUs.org

RememberUs.org - громадська благодійна і волонтерська організація, на меті у якої є запобігання випадків геноциду у світі. Головний офіс знаходиться у м. Нідґем, округ Норфолк, штат Массачусетс, США. Організація впроваджує та підтримує освітні пр ...