ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів ...

                                               

Аморалізм

Аморализм, аморальність - заперечення моралі, байдуже ставлення до питань добра і зла; ігнорування принципів сумління, честі, справедливості; виправдання жорстокості, підступності, обману; проповідь розпусти. А. властивий ідеології і практиці як ...

                                               

Ввічливість

Ввічливість - дотримування правил етикету, уважності та любязності до оточуючих людей. Під ввічливістю зазвичай розуміють вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з людьми, готовність знайти компроміс і вислухати протилежні точки зору. Ввічливіст ...

                                               

Владолюбство

Владолюбство - інстинкт паразитизму, використовування здатностей і сил інших людей на задоволення власних цілей; згубна прикмета людського роду, що веде до диктатур, війн і різних злочинів.

                                               

Гуманність

Гуманність - любов, увага до людини, повага до людської особистості; добре ставлення до всього живого; людяність, людинолюбство. Система установок особистості щодо людини, групи людей, живої істоти, обумовлена ​​моральними нормами і цінностями, п ...

                                               

Доброчесність

Доброчесність - моральна якість та чеснота, проявляється у тілесній чистоті у всіх її проявах. Доброчесність - це позитивна протилежність статевої нестриманості, блуду, розпусти, а особливо в самотньому житті. Доброчесності протистоїть хтивість п ...

                                               

Егоїзм

Егоизм - ціннісна орієнтація людини, етносу чи держави, що характеризується переважанням в її життєдіяльності корисливих особистих інтересів і потреб стосовно інтересів інших людей і соціальних груп.

                                               

Егоцентризм

Егоцентризм - нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної правильної. Термін введений в психологію Жаном Піаже для опису особливостей мислення, характерного для дітей у віці до 8-10 років. Із ...

                                               

Ефект відомої жертви

"Ефект відомої жертви" позначає тенденцію людей надавати більшу допомогу, коли вони спостерігають нещастя та страждання конкретної особи, яку можна ідентифікувати, у порівнянні з великою, але слабко окресленою групою з нещастями/стражданнями того ...

                                               

Жадібність

Жадібність, захланність - - жага до здобування чи купування, іншими словами жадання наживи, користолюбство.

                                               

Жорстокість

Жорстокість - риса особистості, що визначається як байдужість до страждань людей або прагнення завдати страждань іншим. Також трактується як метод досягнення цілі.

                                               

Зухвалість

Зухвалість, зухвальство - порок та вада особистості, негативний поведінковий прояв, симптом хамства, в релігії - гріх. Безманерне втручання чи твердження. Протистоїть соромязливості, мякості.

                                               

Ізмарагд (збірник)

Ізмарагд - давньоруський збірник повчань сталого складу. Призначався для домашнього та келійного читання. Більшу частину статей складають твори на тему християнської моралі. Про цінність моральної чистоти людини писав і І. Франко див. Мій Ізмараг ...

                                               

Імморалізм

Імморалізм - естетичний принцип, що виправдовує егоїзм, індивідуалізм; негативне ставлення до загальнолюдських моральних цінностей. Імморалізм в тій або іншій формі присутній у найбільш ранніх філософських дослідженнях починаючи з античності, поз ...

                                               

Казуїстика

Казуїстика - у загальновживаному, побутовому значенні під цим терміном розуміють спритність в аргументах під час доказів сумнівних чи неправдивих ідей; крючкотворство. У середньовічних схоластів богословів і юристів казуїстика була особливим діал ...

                                               

Кодекс академічної честі

Кодекс академічної честі є актом етичного регулювання академічної діяльності - зводом морально-етичних правил професійної поведінки та норм навчальної та наукової діяльності представників окремої соціальної групи - членів академічної спільноти, щ ...

                                               

Лагідність

Лагідність - моральна якість та чеснота, чутливість у стосунках і доброта в поведінці, основана на любові, терпінні і милосерді. Лагідність протистоїть гніву. Лагідність більше, ніж просто стриманість, ввічливість і уміння володіти своїми емоціям ...

                                               

Лінь

Лінь, лінощі, лінивство - це відсутність мотивацій для вчинків, активної поведінки. Відсутність чи нестача працелюбства, віддавання переваги необтяжливому дозвіллю над трудовою діяльністю. Традиційно розцінюється як вада, оскільки вважається, що ...

                                               

Медична етика

Медична етика - галузь етичної науки, яка досліджує обєктивні основи, сутність, специфіку, структуру й основні функції моралі працівників медичної сфери діяльності. Основні принципи медичної етики сформулював Гіппократ.

                                               

Мораль права

Мораль права - книга Льюїса Лона Фуллера в області філософії права. Уперше була опублікована в 1964 році, у майбутньому, з 1969 року виходила у новій редакції з доданням пятого, останнього, розділу під назвою "Відповідь на критику". У книзі автор ...

                                               

Моральна стійкість

Стійкість - - моральна якість та одна з чотирьох кардинальних чеснот, виявляється у незламності та силі духу людини, групи, народу або держави.

                                               

Мужність

Мужність - одна з чеснот, що проявляється як моральна сила під час подолання страху. Мужність часто виступає як здатність переносити страждання, включно з фізичним болем.

                                               

Ненависть

Ненависть - це глибоке емоційно негативне ставлення субєкта до індивіда чи іншого обєкта, що характеризується відчуттям гніву, ворожістю, огидою, бажанням заподіяти йому біль, як фізичний, так і моральний, чи шкоду. Ненависть визначається як анти ...

                                               

Ненажерливість

Ненажерливість, обжерливість, ненаситність - погана звичка, бездумне, незадовільне задоволення пошкодженого зловживанням природного бажання. Таке визначення ненажерливості дав єпископ Ігнатій Брянчанінов, який теж твердив, що від догоджання черев ...

                                               

Нечесна гра

Нечесна гра - обхід правил заради власної вигоди. Наприклад у спорті прийом допінгу, або умісне травмування суперника є нечесною поведінкою. Основні види допінгу: стимулятори, пептидні гормони росту, анаболічні стероїди, діуретики сечогінні, анал ...

                                               

Обмова

Обмова, обмовляння - субєктивно інтерпретована інформація про особу з метою викликати до неї недовіру, зневагу тощо. Не завжди збігається з наговором або дифамацією, бо може мати в основі дійсні факти, але злісно викривлені.

                                               

Обовязок

Обовязок - це сукупність моральних зобовязань людини перед іншими. Він виступає як нормативна категорія, що регламентує соціальні обовязки, котрі повинен виконувати індивід у силу суспільної необхідності. Проблема обовязку є проблемою співвідноше ...

                                               

Порядність

Приличність // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1963. - Т. 6, кн. XII: Літери По - Риз. - С. 1491. - 1000 екз.

                                               

Роздратування

Роздратування - неприємний психічний стан, що характеризується такими ефектами, як дратівливість та відволікання від свого свідомого мислення. Це може призвести до таких емоцій, як розчарування та гнів. Властивість бути легко роздратованим назива ...

                                               

Розпуста

Розпуста, хтивість - спосіб життя, побудований на зневажанні норм суспільної моралі. Це поняття присутнє в усіх релігіях світу на різних мовах, але з ідентичним тлумаченням. Постало зі старого значення "розірвання шлюбу внаслідок розведення подру ...

                                               

Розсудливість

Розсудливість - моральна якість та одна з чотирьох кардинальних чеснот, проявляється і полягає в тому, щоб вміти побачити, де є добро, а де зло. Добро прийняти, а зло відкинути. Бо зло дуже часто, практично завжди, маскується під добро. Воно не п ...

                                               

Самовідданість

Самовидданість - позитивна моральна якість особистості, що характеризує такі дії людей, які є актом самопожертвування - добровільно поступитися своїми особистими інтересами для блага інших, а інколи принесення в жертву навіть й життя заради інтер ...

                                               

Смирення

Смирення - моральна якість та чеснота. Смиренність - властивість особиста чи спільна, етнічна чи національна. Тлумачення смирення як ознаки слабкості, не гідної справжньої людини - помилкове. Смиренність - протилежна гордині.

                                               

Справедливість

Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії. За Платоном саме справ ...

                                               

Старанність

Старанність - моральна якість та чеснота. Старанність це завзята та уважна природа дій та праці людини. Рішуча робоча етика. Правильне розпорядження часом; моніторування власних дій пильнуючи проти лінивства. Вкладання повної концентрації у власн ...

                                               

Стриманість

Стриманість - моральна якість і чеснота. Свідоме гамування бажань, почуттів, пристрастей, задоволень тощо. Вольова відмова від добрих чи лихих прагнень впродовж певного відтинку часу чи усього життя. Практикується в різних релігіях світу: христия ...

                                               

Сум (емоція)

Сум, смуток - одна з двох полярностей емоційного життя, іншою є його протилежність - радість; розглядається старшими авторами з психології не як особлива емоція, але скоріш, як група емоцій, що переживаються в ситуаціях, що містять розчарування ч ...

                                               

Товариство боротьби з розпустою

Товариство боротьби з розпустою консервативне і реакціне товариство, засноване у Британії як реакція на радикалізм і антиклерикалізм французької буржуазної революції 1789-1793 рр.

                                               

Хоробрість

Хоробрість, відвага - одна з позитивних моральних рис особистості, а також особлива властивість свідомості, яка виникає при зустрічі з небезпекою. Асоціюється з непохитністю волі і віри, властивістю бути безстрашним у всіх надзвичайних ситуаціях, ...

                                               

Хтивість

Хтивість - тілесний, плотський потяг. Хтивість - непомірковане жадання злягання часто до межі самозадоволення, яке інколи набирає насильницький характер. Хтивість, чи непомірковане жадання плоті іншої людини поза шлюбом вважається гріхом чи нечис ...

                                               

Чесність

Чесність - це одна з основних граней людських чеснот, моральна якість, що відображає одну з найважливіших вимог моральності. Включає правдивість, принциповість, вірність взятим зобовязанням, субєктивну переконаність у правоті справи, що проводить ...

                                               

Шляхетність

Шляхетність - сукупність особистісних якостей, зазвичай притаманних людині, що походить зі знатного роду, тобто аристократу, дворянину, і людині, яка отримувала спеціальне виховання, яке необхідне для несення відповідальності, що покладалася на н ...

                                               

Щедрість

"Радість людині - добродійність його" Прип.19:22. Щедрість: Ваша свіча не гасне, коли від неї запалюються інші. Все, що не віддане - втрачене. За щедрість, безкорисливість і добродійність, виявлені людиною до ближнього, Господь "віддасть йому за ...

                                               

Відкрита нагородна система

Відкрита нагородна система - це система громадських нагород, яка кожному громадянину Держави надає право і можливість самостійно визначити та нагородити людину, яка, на його думку, здійснила героїчний вчинок, видатне досягнення або добру справу. ...

                                               

Військова нагорода

Військова нагорода - нагорода військовослужбовцям, військовим частинам, різновид заохочення морального чи матеріального характеру за військові відзнаки в боях, розумну ініціативу і старанність по службі в мирний час.

                                               

Герой НДР

Звання засноване 26 жовтня 1975. Нагорода створена за зразком радянського звання Герой Радянського Союзу. Звання Героя НДР присвоювалась за героїчні заслуги у створенні НДР, зміцнення її обороноздатності та міжнародного авторитету, а також за зас ...

                                               

Європейська громадська нагорода

Ця нагорода має бути відзнакою за особливі досягнення у таких галузях: щоденна діяльність, що відображає цінності, закріплені в Хартії основних прав Європейського Союзу діяльність щодо кращого розуміння та інтеграції між громадянами держав-членів ...

                                               

Європейська нагорода за якість

Європейська нагорода за якість - найпрестижніша європейська нагорода за досягнення переваги в бізнесі. Ця премія вручається підприємству, яке є найуспішнішим виконавцем вимог TQM в Європі. Заснована в 1991 році Європейським фондом управління якіс ...

                                               

Знак пошани

Відзнака "Знак пошани" - заохочувальна відзнака Міністерства оборони України; Нагрудний "Знак Пошани" Київ - нагрудний знак, встановлений рішенням Київської міської ради. Нагрудний "Знак пошани" - відомча заохочувальна відзнака Міністерства оборо ...

                                               

Значок

Значок - невеличкий нагрудний знак з металу, пластику, скла, порцеляни, композицій з цих матеріалів, інших матеріалів з нанесеним зображенням і написом, призначений для носіння на груди. Зазвичай позначають приналежність до певної групи людей або ...