ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206
                                               

Монетаризм

Монетаризм - економічна теорія, за якою кількість грошей в обігу є визначальним фактором формування господарської конюнктури та існує прямий звязок між зміною маси грошей в обігу та величиною валового й національного продуктів. Започаткував теорі ...

                                               

Народний суверенітет

Народний суверенітет - це принцип, згідно з яким народу належить уся суверенна повнота влади на території країни, право самому вирішувати свою долю - безпосередньо чи через представницькі органи, брати участь у реалізації політики своєї держави, ...

                                               

Народний фронт

Народний фронт - загальна назва політичних союзів, що обєднували ліві та лівоцентристські сили. Народні фронти почали виникати у 1930-ті роки, виступали проти фашизму та війни, в захист економічних інтересів працюючих. У Франції 1936 - 1938, в Іс ...

                                               

Населення

Населення - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території. Наука, яка вивчає розмір, структури, динаміку руху і розвиток населення, зветься демографією. Населення з точки зору демографії має статеву, вікову, соц ...

                                               

Нейтралітет

Нейтралітет, - юридичний і політичний статус держави, яка зобовязується не брати участі у війні між іншими державами, а в мирний час - відмова від участі у військових блоках. Цей статус не потребує міжнародно-правового закріплення і може бути змі ...

                                               

Неоколоніалізм

Неоколоніалізм - колоніальна політика імперіалістичних держав, що є сукупністю старих та нових політичних методів, які застосовуються з метою утримати держави - колонії та напівколонії, - що звільнилися, як обєкти економічної експлуатації та полі ...

                                               

Несумісність посад

Несумісність посад, або Несумісність професійної діяльності - конституційно або законодавчо визначена вимога, за якою член парламенту, президент, міністр, суддя або інші посадові особи не можуть обіймати певні посади чи займатися певними видами п ...

                                               

Нобелівська премія миру

Нобелівська премія миру - одна з шести Нобелівських премій, що була заповідана шведським індустріалістом та винахідником Альфредом Нобелем. Відповідно до волі Нобеля, Премія Миру повинна присуджуватись тому, хто: Заповіт Альфреда Нобеля також вел ...

                                               

Новий світовий лад

Новий світовий лад - теорія зміни існуючого устрою світу в результаті діяльності таємних організацій, в яких перебувають найвпливовіші люди планети.

                                               

Новий світовий лад (конспірологічна теорія)

Новий світовий лад) - вживане в основному в політиці для позначення різноманітних явищ в сьогоденні і прогнозів на майбутнє світового устрою. У теорії конспірації термін "Єдиний світовий лад" або ЄСЛ посилається на появу бюрократично-колективістс ...

                                               

Однопартійна система

Однопартийна система, партократія - тип політичної системи, що характеризується монопольним правом однієї партії брати участь у державному будівництві.

                                               

Одностороннє проголошення незалежності

Одностороння декларація незалежності - це формальний процес, що веде до створення нової держави субнаціональним утворенням, яке оголошує себе незалежним і суверенним без офіційної згоди з державою, від якої воно відокремлене. Цей термін вперше бу ...

                                               

Опозиція

Опозиція - протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партія або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем. Політична опозиція - необхідний еле ...

                                               

Опонент

Опонент - особа, що заперечує, піддає сумніву істинність або слушність тези, яку висунув пропонент у публічній бесіді, на диспуті, під час захисту дисертації і т. ін. Опонент може бути безпосередньо присутнім і особисто брати участь у суперечці. ...

                                               

Особисте - це політичне

"Особисте - це політичне", також "Приватне - це політичне" - політична теза, що використовувалась як обєднавче гасло студентського руху і другої хвилі фемінізму наприкінці 1960-х років. Воно підкреслювало звязок між особистим досвідом і більшими ...

                                               

Панісламізм

Панісламизм - релігійно-політична доктрина, течія, яка проповідує обєднання в одній державі всіх народів, що сповідують іслам. Сформувався наприкінці XIX століття. В основі панісламізму лежать уявлення: про духовну єдність мусульман всього світу ...

                                               

Пантюркізм

Пантюркизм - доктрина, яка сповідує обєднання всіх тюркомовних народів. Виникла на початку XX століття і за своєю суттю є подібною до інших доктрин консолідації споріднених етнічних спільнот, таких як панславізм, хеймоаате та панарабізм. Виникла ...

                                               

Парламентаризм

Парламентаризм - система політичної організації держави, за якої чітко розмежовані функції законодавчої та виконавчої влади за привілейованого становища парламенту.

                                               

Парламентська партія

Парламентська партія - це політична партія, яка брала участь у виборах до вищого законодавчого органу країни і подолала встановлений законодавством показник відсотку виборців, що проголосували за партійний список кандидатів у члени вищого законод ...

                                               

Парламентські привілеї

Парламентські привілеї - це певний перелік комплементарних прав та свобод, які забезпечують здійснення депутатами повноважень стосовно представництва виборців без зайвих перешкод, а також без страху бути покараним. Поняття характеризує елемент ст ...

                                               

Парламентсько-президентська республіка

Парламентсько-президентська республіка - це один з видів змішаної форми правління, який поєднує ознаки парламентських і президентських республік. Основними правовими критеріями розрізнення президентсько-парламентської й парламентсько-президентськ ...

                                               

Партія виборців

Партія виборців - Термін запропонований Шарло для характеристики сучасних масових партій. Цей тип партії ще називають "партія для всіх". Виникає як механізм, що має на меті поєднати широкі маси виборців із робітничого та дрібнобуржуазного середов ...

                                               

Партія влади

Партія влади - політична сила, політична партія, яка за умов парламентської республіки і пропорційної виборчої системи здобула право на формування уряду. У політичному лексиконі це визначення часто застосовується для позначення політичних інтерес ...

                                               

Партія інтересу

Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник. - Львів: Астролябія. - 2005. - 488 с. Шведа Ю. Р. Теорія політичних партій та партійних систем: Навчальний посібник. - Львів: Тріада плюс. - 2004. - 528 с. Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа ...

                                               

Партія нової політики

Партія нової політики - партія ліво-лібертіальної сімї, які намагаються навязати політиці XX ст. перелік ліберальних цінностей, заснованих на постулаті індивідуалізму, самореалізації і соціальної підприємливості чи реальної політичної участі. Їх ...

                                               

Партія патронажу

Партія патронажу - за типологією партій Вебера - партії, які формуються для того, щоб отримати владу і заповнити представниками власного штабу різноманітні адміністративні посади. "Хто займається політикою пише Вебер той старається отримати владу ...

                                               

Партія-гегемон

Партія-гегемон - термін запропонований польським ученим Є.Вятром для характеристики провідної партії в рамках гегемоністської партійної системи. Для партії-гегемона усі базові характеристики тотожні відповідним характеристикам тоталітарної партії ...

                                               

Партія-громада

Партія-громада - політична партія, основним завданням якої є перетворення партійної організації в добре інтегрований колектив, здатний до ефективної і відданої реалізації цілей, які визначає партійне керівництво. Цей тип партії виростає з потреб ...

                                               

Партія-держава (монопартія)

Партія-держава - одинична партія тоталітарного типу. Особливість монопартії полягає в поступовому позбавленні її рис власне політичної партії і надання їй державних функцій. Для монопартій не є характерною розвинена організаційна структура, принц ...

                                               

Патронаж

Патронаж - підтримка, заохочення, привілей і часто грошова допомога, що надається персоною або організацією. Термін також може означати право призначення на посаду, надання церковних бенефіцій або покровительство святого. Термін також часто викор ...

                                               

Пацифізм

Пацифизм - ідеологія осуду будь-якої війни, відмови від неї як інструменту зовнішньої політики. Пацифізм засуджує всіляку війну в будь-якій формі, заперечуючи доцільність будь-яких воєн. Представники цієї ідеології, які стоять на позиції морально ...

                                               

Перебіжчик

Перебіжчик у політиці - людина, яка добровільно змінює свою належність до держави чи політичної сили на приналежність до іншої держави чи політичної сили. Часто перекинчиків також називають зрадниками, особливо якщо вони передають секрети або кон ...

                                               

Передвиборча агітація

Агітація Виборів - діяльність, що здійснюється в період виборчої кампанії і має ціль спонукати виборців до голосування за кандидата, проти нього або ж проти всіх кандидатів. Може бути як легальною, так і нелегальною. Час проведення передвиборчої ...

                                               

Перелік газових конфліктів у світі

У цьому переліку наведено економічні та/або політичні конфлікти або так звані "війни" між державами, прямо повязані із постачанням, продажем, використанням тощо природного газу.

                                               

Перший уряд Павла Лазаренка

Перший уряд Павла Лазаренка - Уряд України в період з травня по липень 1996 року. Керівник Уряду - Павло Лазаренко. У відповідності зі статтею 116 Конституції України 20 квітня 1978 року у редакції Закону України від 27 жовтня 1992 р. № 2734-XII ...

                                               

Південні Бунтарі

Південні Бунтарі - таємний гурток на території України, найбільшу активність виявив у 1875 - 1876 роках. Членами гуртка були В. Дебогорій-Мокрієвич, Я. Стефанович, І. Бохановський, Л. Дейч та ін. Члени цього гуртка за допомогою селянських бойових ...

                                               

Північ і Південь (поділ світу)

Розподіл на північ і південь або Глобальна Північ і Глобальний Південь, іноді просто Північ-Південь - емпіричний поділ світу на заможніші північні і бідніші південні країни.

                                               

Плутократія

Плутократія - Політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного класу. Частина найбагатших представників пануючого класу. Глибоко опрацювала явище плутократії канадська письменниця і політичний діяч українського походжен ...

                                               

Плюралізм (філософія)

Плюралізм у філософії означає "доктрину множинності", за якою існує кілька незалежних основ буття чи істинного знання. Часто використовується як протилежність монізму та дуалізму. Термін має різні значення в метафізиці та епістеміології. У метафі ...

                                               

Подвійні стандарти

Подвийні стандарти або подвийна мораль - критичний термін, поширений у сучасній політології, журналістиці, економіці, суспільствознавстві та інших гуманітарних науках. Він означає різну оцінку однотипних дій різних субєктів. Подвійним стандартом ...

                                               

Позитивна дискримінація

Позитивна дискримінація або позитивні дії - це соціально-політичні заходи з підвищення представництва груп людей, дискримінованих у суспільствах за певною ознакою, як-то стать, раса, етнос, конфесія, сексуальна орієнтація. Такі групи називаються ...

                                               

Політик

Политик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають. Політики можуть належати до виконавчо ...

                                               

Політика Канади

Політика Канади діє в рамках парламентської демократії та федеральної системи парламентського уряду з сильними демократичними традиціями. Канада є конституційною монархією, в якій голова держави - монарх. На практиці виконавчі повноваження керуют ...

                                               

Політика постправди

Політика постправди - політичні дії та мислення, "при яких обєктивні факти є менш впливовими у формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій і особистих переконань". Тобто, це політика, яка спирається на почуття та власні переконання, які н ...

                                               

Політична антропологія

Політична антропологія - напрямок досліджень в соціальній антропології, що займається вивченням політичного процесу та політичних інститутів в традиційних суспільствах. Цей специфічний підхід - також необхідна частина політичної соціології. Обєкт ...

                                               

Політична боротьба

Політична боротьба - одна з форм політичних відносин. Проявом політичної боротьби є зіткнення політичних інтересів різних субєктів політики, у звязку з прагненням кожної зі сторін досягти певної політичної мети.

                                               

Політична географія

Політична географія - суспільно-географічна дисципліна, яка займається вивченням територіальної організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства. Основним обєктом дослідження політи ...

                                               

Політична еволюція

Політична еволюція - процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є ускладнення, диференціація, підвищення рівня організації або ж спрощення, зниження системної структури.

                                               

Політична ідеологія

Політична ідеологія - система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відбиває інтереси, світогляд, ідеали, настрої людей, класів, націй, суспільства, політичних партій. Політична ідеологія може розглядатися як ф ...

                                               

Політична організація

Політична організація - добровільне обєднання громадян, створене на засадах спільної діяльності з метою реалізації політичних цілей. Основна функція таких організацій − захист політичних інтересів певних соціальних груп чи суспільства в цілому. П ...