ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217
                                               

Буріння свердловин (довідник)

Буриння свердловин - фундаментальна довідкова праця за напрямом "Гірництво". Включає 5 томів. Видання призначене для інженерно-технічних і наукових працівників бурових підприємств та науково-дослідних і проектних інститутів нафтової і газової про ...

                                               

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Series Radiotechnique. Radioappa ...

                                               

Мікросистеми, електроніка та акустика

Мікросистеми, Електроніка та Акустика Microsystems, Electronics and Acoustics - науково-технічний журнал, що публікує оригінальні та оглядові роботи з основних проблем електронної техніки, акустики, звязку. Видається з червня 2017 року, є правона ...

                                               

Acta Mechanica et Automatica

Acta Mechanica et Automatica - англомовний рецензований науковий журнал відкритого доступу, який публікує високоякісні теоретичні та експериментальні статті з усіх аспектів механіки, автоматики та робототехніки. Журнал заснований 2007 року на Мех ...

                                               

Mechanics and Advanced Technologies

Mechanics and Advanced Technologies - міжнародний науково-технічний академічний журнал, призначений для знайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими метод ...

                                               

Перелік брендів швацьких машин

Це перелік відомих брендів та компаній виробників швацьких машин. Швацька машина - це машина, яка використовується для зшивання тканини та інших матеріалів ниткою разом. Швацькі машини були винайдені під час першої промислової революції для зменш ...

                                               

Реєстр доменних печей, збережених після виведення з експлуатації

Реєстр доменних печей, збережених після виведення з експлуатації містить інформацію про домни та доменні печі різних часів, що збереглися після виведення їх з експлуатації. Старі доменні печі, збудовані до кінця XIX століття, збереглися у більшос ...

                                               

Список автовиробників

У таблиці нижче наведено список виробників дорожніх транспортних засобів, а саме - механічних транспортних засобів категорій L, M та N, а також причепів і напівпричепів до них, що відносяться до категорії O. Заводи-виробники у таблиці розташовані ...

                                               

Список гральних консолей

Це список гральних консолей в хронологічному порядку. Він має в собі список від найперших гральних консолей до найновіших. Список розділений на покоління гральних консолей. Цей список не включає портативних гральних консолей, які зазвичай мають н ...

                                               

Список продуктів Xiaomi

Xiaomi виробляє смартфони, планшети, ноутбуки, портативні пристрої, телевізори, маршрутизатори та інші пристрої розумного дому, що продаютьс у своєму вебмагазині та на сторонніх вебсайтах. Деякі їхні продукти перераховані нижче.

                                               

Список смартфонів з підтримкою HD Voice

Це список смартфонів, що підтримують wideband audio, більш відомого як HD Voice та VoLTE. Стандарти широкосмугового кодування мови включатють формати кодування аудіо на основі MDCT, такі як Siren та AAC-LD, та на основі ACELP, такі як Adaptive Mu ...

                                               

Список смартфонів realme

Смартфони realme поділяються на основну серію бюджетного та середнього сегменту, C серію - смартфонів початкового сегменту, X серію - суб-флагманських та флагманських смартфонів, та Narzo серію - смартфонів середнього сегменту. В цій статті зібра ...

                                               

Список термінів у газотранспортній промисловості

Список термінів у газотранспортній промисловості - це список базових знань і термінів, які повязані із газотранспортною промисловістю, - транспортуванням, зберіганням та розподілом газу. Шабер - Шарошка - Швидкість різання - Швидкорозємне зєднанн ...

                                               

Сила звуку

Сила звуку - кількість звукової енергії, що проходить за одиницю часу через одиницю площі; вимірюється у ватах на квадратний метр. Слід зазначити, що звуковий тиск та сила звуку звязані між собою квадратичною залежністю, тобто при збільшенні звук ...

                                               

Автомат

Автомат: Автомат техніка - пристрій або сукупність пристроїв, прилад, апарат, машина, що виконує за заданою програмою без безпосередньої участі людини операції отримання, зберігання, перетворення, передавання і використання енергії, матеріалу або ...

                                               

Автомат (техніка)

Автом́ат - пристрій, який без безпосередньої участі людини, згідно з закладеною в ньому програмою, виконує процес сприймання, перетворення, використання й передачі енергії, матеріалів чи інформації. Автомати-машини і автомати-системи дуже різнома ...

                                               

Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й керування виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісн ...

                                               

Автоматизація технологічних процесів

Автоматизація технологичних процесів - використання енергії неживої природи в технологічному процесі або його складових частинах для їх виконання і керування ними без безпосередньої участі людей, що здійснюється з метою зменшення трудових затрат, ...

                                               

Автоматизація управлінської праці

Автоматизація управлинської праці - комплексна перебудова управлінської праці на основі створення автоматизованих систем керування різних рівнів. Для нижчих ланок завдання автоматизації управлінської праці вирішують, створюючи автоматизовані сист ...

                                               

Автоматизована система оперативно диспетчерського управління збагачувальною фабрикою

АСОДУ фабрики в цілому базується на ідеології побудови єдиної системи управління вугільно-збагачувальної фабрикою, яка передбачає інтеграцію в єдиний інформаційно-керуючий комплекс існуючого технологічного обладнання фабрики і систем керування. А ...

                                               

Автоматика

Автоматика ; нім. Automatik f) – 2) Галузь науки й техніки, що стосується автоматів. 1) Сукупність механізмів і пристроїв, що діють без безпосередньої участі людини.

                                               

Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи

Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи., ISSN 2076-2887,ISSN 2076-9989 - науковий журнал. Рік заснування - 1997. Засновник - Херсонський національний технічний університет. Виходить двічі на рік. Входить до переліку науко ...

                                               

Автоматичне керування за допомогою ЕОМ

Автоматичне керування складними об’єктами за допомогою ЕОМ функціонує у такий спосіб. На вхід ЕОМ від датчиків Ді надходить вимірювальна інформація про поточні значення вихідних величин Y1,…,Yn об’єктів управління. Після перетворення сигналів з б ...

                                               

Автоматичне регулювання

Автоматичне регулювання - різновид автоматичного керування, який полягає у підтримуванні без втручання людини сталості або зміни по заданому закону чи відповідно до зміни умов потрібних значень фізичних величин, що характеризують режим роботи маш ...

                                               

Автоматичне регулювання процесу дроблення

Автоматичне регулювання процесу дроблення. Через неможливість у сучасних дробарках оперативно змінювати величини розвантажувальної щілини, автоматичне регулювання процесу зводиться в основному до стабілізації навантаження на дробарку. Автоматичне ...

                                               

Автоматичне регулювання процесу подрібнення

Автоматизація процесу подрібнення. Розробка схем автоматизації процесів подрібнення руд повинна відповідати вимогам технології, які в основному полягають у стабілізації необхідного гранулометричного складу продукту подрібнення і забезпеченні макс ...

                                               

Автоматичний завод

Автоматичний завод - підприємство, на якому всі технологічні і транспортні операції здійснюються машинами-автоматами під контролем людини. А. з. найпростішої системи являє собою дуже розвинуту автоматичну лінію, яка охоплює всі процеси виробн. ві ...

                                               

Автоматичний контроль

Автоматичний контроль - контроль роботи машин, механізмів, апаратів та іншого устаткування за допомогою приладів і пристроїв без безпосередньої участі людини. Забезпечує швидке й точне реагування органів керування та регулювання машин і апаратів ...

                                               

Автоматичний контроль процесу дроблення

Автоматичний контроль процесу дроблення. Технологічно доцільно здійснювати автоматичний контроль кількості матеріалу, що переробляється, гранулометричного складу дробленого продукту, рівнів матеріалу у бункерах і дробарках, наявності в руді сторо ...

                                               

Автоматично керований транспортний засіб

Автоматично керований транспортний засіб Guided Vehicle, нім. Fahrerloses Transportfahrzeug) - це мобільний робот, що застосовується у промисловості для переміщення вантажів, товарів та матеріалів у виробничому процесі, або в складському господар ...

                                               

Автономний режим

Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д.: Донбас, 2004. - Т. 1: А - К. - 640 с. - ISBN 966-7804-14-3. Бойко В.С., Бойко Р.В. Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу. Тт. 1-2, 2004-2006 рр. 560 + 800 с.

                                               

Автооператор

Автооператор гідроелектростанції - система автоматичного регулювання пристроїв, що забезпечує подачу командного імпульсу на пуск і зупинку агрегатів ГЕС при зміні режиму їх роботи внаслідок зміни напору і витрати, а також навантаження електроенер ...

                                               

Автопілот

Автопілот - пристрій автоматичного керування польотом літака, ракети або іншого літального апарата. Пристрій було винайдено американцем Лоуренсом Сперрі в 1912. Автопілот складається з кількох гіроскопів, які перевіряють курс літака. Датчики пові ...

                                               

Відбір (пристрій)

Відбiр - пристрій, що встановлюється на трубопроводах та технологічних агрегатах, який служить для неперервного чи періодиного відбору вимірювального середовища й передавання його параметрів до давача чи вимірювального приладу.

                                               

Віртуальний прилад

Віртуальні прилади - концепція, відповідно до якої організуються програмно-керовані системи збору даних і керування технічними обєктами і технологічними процесами. Сутність: система організується у вигляді програмної моделі деякого реально існуюч ...

                                               

Датчик

Датчик, давач, датник, сенсор - вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної сукупності одного або декількох вимірювальних перетворювачів величини, що вимірюється і контролюється, та котрий виробляє вихідний сигнал, зручний для дистанційного п ...

                                               

Державна система промислових приладів і засобів автоматизації

Державна система промислових приладів і засобів автоматизації в СРСР - це сукупність уніфікованих та нормалізованих рядів блоків, приладів і засобів для одержання, опрацювання та використання інформації, які відповідають єдиним технічним і метрол ...

                                               

Кліматична камера

Кліматична камера - камера, що дозволяє точно моделювати агресивну дію навколишнього середовища і застосовується в науково-дослідних установах, які розробляють обладнання для машинобудування, а також оборонної та авіаційної промисловості, передба ...

                                               

Коефіцієнт автоматизації

Коефіціє́нт автоматизації - показник, що характеризує рівень автоматизації процесу, а також рівень автоматизації виробництва. Визначають як відношення кількості або потужності автоматизованого устаткування до загальної кількості загальної потужно ...

                                               

Комплексна механізація і автоматизація виробництва

Комплексна механізація і автоматизація виробництва - гол. напрямок науково-технічного прогресу, вищий ступінь механізації виробництва, при якому ручна праця замінюється як на основних, так і на допоміжних взаємоповязаних операціях. При К.м.а.в. р ...

                                               

Людино-машинний інтерфейс

Людино-машинний інтерфейс - термін, що охоплює інженерні рішення, котрі забезпечують взаємодію оператора з керованими ним машинами. Під "машиною" в цьому випадку розуміється система з усіх технічних засобів, що бере участь у процесі вимірювання, ...

                                               

Манометр

Манометр - прилад для вимірювання тиску рідини, газу або пари. Манометри застосовуються у всіх випадках, коли необхідно знати, контролювати і регулювати тиск. Найчастіше манометри застосовують в теплоенергетиці, на хімічних, нафтохімічних підприє ...

                                               

Мнемосхема

Мнемосхема - сукупність сигнальних обладнань і сигнальних зображень устаткування й внутрішніх звязків контрольованого обєкта, розташовуваних на диспетчерських пультах, операторських панелях або виконаних на персональному компютері. Інформація, як ...

                                               

Операційна система реального часу

Операційна система реального часу - тип операційної системи, основне призначення якої - надання необхідного та достатнього набору функцій для роботи систем реального часу на конкретному апаратному обладнанні. Специфікація UNIX в редакції 2 дає на ...

                                               

Планування ресурсів підприємства

Планування ресурсів підприє́мства - корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації обліку й керування. Зазвичай ERP-системи будуються за модульним принципом і в тому або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяльності ком ...

                                               

Пневматичні виконавчі механізми

Пневматичні виконавчі механізми. Поділяються на мембранні і поршневі. У мембранному виконавчому механізмі переміщення вихідного штока в одному напрямі створюється тиском стислого повітря в мембранній порожнині, а в іншому - силою стислої пружини. ...

                                               

Потокова лінія

Потокова линія - виробнича дільниця, оснащена сукупністю машин і механізмів, призначених для виготовлення певної продукції та встановлених згідно з послідовністю операцій технологічного процесу, що виконуються із заданим ритмом.

                                               

Програмований логічний контролер

Програмований логичний контролер) - електронний пристрій, який використовується для автоматизації технологічних процесів таких як, керування конвеєрною лінією, насосами на станціях водопостачання, верстатами з числовим програмним керуванням тощо. ...

                                               

Промислова автоматика

Промислова автоматика - сукупність технічних засобів вимірювання та автоматизації, призначених для сприйняття, перетворення і використання інформації для контролю, регулювання і керування. Термін "промислова автоматика" використовується як загаль ...

                                               

Промислова мережа

Промислова мережа - це цифрова, двонаправлена, багатоточкова послідовна телекомунікаційна мережа, що звязує територіально розподілені датчики, виконавчі механізми, промислові контролери і використовується в промисловій автоматизації для побудови ...