ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219
                                               

Декатрон

Декатрон або лічильник десяткового розряду - багатоелектродна газорозрядна лампа з холодним катодом, призначена для роботи в цифрових схемах лічильників, регістрів зсуву, комутаторів, подільників частоти. Як правило, на одній лампі реалізується д ...

                                               

Іонна пастка

Іонна пастка - пристрій, призначений для захоплення й утриманна іонів у певній області простору за допомогою особливої конфігурації електричних і магнітних полів. Іонні пастки використовуються в мас-спектрометрії та для досліджень в області атомн ...

                                               

Нучфільтр

Нучфильтр - найпростіший вакуум-фільтр, принцип дії якого полягає в просочуванні рідини крізь поруваті керамічні плити або фільтрувальну тканину, що лежить на ґратці, з-під якої відсмоктують повітря.

                                               

Kaeser Kompressoren

Kaeser Kompressoren SE - німецька компанія, провідний у світі виробник систем постачання стисненого повітря. Заснована Карлом Кезером у 1919 році в м. Кобург, Верхня Франконія як машинобудівна майстерня. Продукція орієнтована від майстерень до ве ...

                                               

Аеродвері

Аеродвері - спеціалізований манометричний потокошукач, призначений для проведення натурних випробувань повітропроникності огороджувальних конструкцій будівлі, вимірювання кратності повітрообміну будівлі, а також для оцінки герметичності окремих п ...

                                               

Аналізатор електричних схем

Аналізатор електричних схем - прилад, який вимірює параметри чотириполюсників електричних схем. Аналізатори зазвичай вимірюють S-параметри, але є й інші набори параметрів: Y-параметри, Z-параметри і Н-параметри. Різні типи НВЧ пристроїв можна опи ...

                                               

Балістичний хронограф

Хронограф - прилад, призначений для вимірювання початкової швидкості кулі, що дозволяє визначити потужність гвинтівки або пістолета, підібрати оптимальний тип куль до неї, скласти таблицю балістичних поправок, звірити стартову швидкість до і післ ...

                                               

Вимірювальна інформація

Вимирювальна інформація - інформація про вимірювані величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень До вимірювальної інформації можуть також входити дані про похибку вимірювань, про число вимірювань тощо. Вимірювальна інформація п ...

                                               

Вимірювальна система

Вимирювальна система - різновид інформаційно-вимірювальної системи у вигляді сукупності вимірювальних каналів, вимірювальних пристроїв та інших технічних засобів, обєднаних для створення сигналів вимірювальної інформації про декілька вимірюваних ...

                                               

Вимірювальний перетворювач

Вимирювальний перетворювач - вимірювальний пристрій, призначений для формування на своєму виході сигналу, що функціонально звязаний із сигналом вимірюваної інформації на вході у формі, зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки та збе ...

                                               

Вимірювальний пристрій

Вимирювальний пристрій – засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань. Наприклад: перетворення, масштабування, порівняння, обчислення сигналу чи інші операції із сигналом. До вимірювальних пр ...

                                               

Вимірювально-обчислювальний комплекс

Вимирювально-обчислювальний комплекс - автоматизований засіб вимірювань, що має у своєму складі мікропроцесори з необхідним периферійним обладнанням, вимірювальні і допоміжні пристрої, керовані від МП, та програмне забезпечення комплексу і призна ...

                                               

Вібраційні випробування

Підвищення надійності при створення нових машин та обладнання є неможливим без проведення вібраційних випробувань як окремих елементів у тому числі матеріалів, що використовуються, так і устаткування в цілому. У результаті вібраційних випробувань ...

                                               

Діапазон вимірювань

Діапазон вимирювань - метрологічна характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначає інтервал значень вимірюваної величини, в межах якого пронормовані похибки засобу вимірювань. Значення величини, що обмежують діапазон вимірювань знизу і з ...

                                               

Дозиметр

Дозиметр - прилад для вимірювання поглиненої дози, або еквівалентної дози іонізуючого випромінювання, а також їх потужності. Вимірювання вищезгаданих величин називається дозиметрією. Іноді "дозиметром" не зовсім точно називають радіометр - прилад ...

                                               

Засіб вимірювальної техніки

Засіб вимирювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань фізичних величин і має нормовані метрологічні характеристики. Згідно з новим Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність", що набрав чинності 1 с ...

                                               

Засіб вимірювань

Засоби вимирювань - технічні засоби, що використовуються при вимірюваннях і мають нормовані метрологічні властивості. До засобів вимірювань належать міри, вимірювальні перетворювачі, прилади, установки і системи.

                                               

Засіб обліку

Засіб обліку - прилад, технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який має нормовані метрологічні характеристики.

                                               

Інформаційно-вимірювальна система

Вимирювальна інформацийна система - сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних засобів, обєднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації з метою надання її споживачеві у п ...

                                               

Коефіцієнт нелінійних спотворень

Коефіціє́нт нелінийних спотворень - величина кількісної оцінки нелінійних спотворень, яка дорівнює відношенню середньоквадратичної суми спектральних компонентів вихідного сигналу, відсутніх в спектрі вхідного сигналу, до середньоквадратичної суми ...

                                               

Координатний транспортир

Транспортир координатний складається з диску на якому нанесені поділки градусів від 0 до 360 і центр диска закріплений в центрі просторових координат XY. На диску початку відліку 0 є закріплення яке зєднує з рухомими координатами. При обертанні д ...

                                               

Метрологічна відмова

Метрологічна відмова – вихід метрологічної характеристики засобу вимірювальної техніки за встановлені границі. Метрологічну відмову не слід плутати з поломкою засобу вимірювальної техніки, коли він втрачає свою функціональність. На відміну від по ...

                                               

Мікропотужний імпульсний радар

Мікропотужний імпульсний радар - UWB радар, розроблений у середині 1990-х років в Ліверморській національній лабораторії, використовуються для виявлення та вимірювання відстані до обєктів у безпосередній близькості. Комерційні програми включають ...

                                               

Міра фізичної величини

Мира фізичної величини або мира величини або мира у метрології - вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та збереження фізичної величини заданого значення. Міри використовють для вимірювання фізичних величин методом порівняння. У деяких в ...

                                               

Молодший значущий розряд

Молодший значущий розряд - мінімальна вхідна напруга, яку ще розрізняє АЦП. Для АЦП з числом N значущих розрядів у вихідному регістрі значення МЗР дорівнює відношенню максимального розмаху вхідної напруги АЦП до 2N. Вимірюється в мВ. Величина вхі ...

                                               

Показувальний пристрій

Показувальний пристрій - сукупність елементів або вузол засобу вимірювань, що подає візуальний сигнал вимірювальної інформації. Показувальні пристрої вимірювальних приладів найчастіше виконані у вигляді системи "шкала - покажчик", числового цифро ...

                                               

Похибка засобу вимірювальної техніки

Похибка засобу вимірювальної техніки - відхилення номінальної функції перетворення засобу вимірювальної техніки від реальної. Для вимірювального приладу можна дати простіше визначення його похибки: похибка вимірювального приладу - це відхилення й ...

                                               

Таксометр

Таксометр - прилад, що встановлюється в автомобілях таксі для визначення вартості проїзду. Принцип роботи таксометра полягає у вимірюванні відстані, пройденої автомобілем та витраченого часу і розрахунку оплати за проїзд з використанням фіксовани ...

                                               

Транспортир

Транспортир - інструмент для побудови і виміру кутів на папері. Транспортир складається з лінійки і півкола розділеного на градуси від 0 до 180 °. У деяких моделях - від 0 до 360 °. Транспортири виготовляються з сталі, пластмаси, дерева та інших ...

                                               

Частотна область

В електроніці, техніці системного управління, статистиці, поняття частотна область відноситься до аналізу математичних функцій або сигналів по частоті, а не в часі. Простіше кажучи, у часовій області графіку показана динаміка змін сигналу з плино ...

                                               

Шкала засобу вимірювань

Шкала засобу вимирювань - частина показувального пристрою у вигляді впорядкованої сукупності позначок разом із повязаною з нею певною послідовністю чисел. Відмітки на шкалах можуть бути нанесені рівномірно або нерівномірно. Шкали можуть розташову ...

                                               

Adjacent channel power ratio

Коефіцієнт потужності в сусідньому каналі ACPR - міра розширення, паразитного попадання сигналу в сусідні канали, викликані нелінійністю тестованого пристрою. Як правило, цей параметр використовується, щоб оцінити ступінь спотворень, викликаних н ...

                                               

SCPI

SCPI - мова команд для приладів з використанням ASCII, призначена для роботи з діагностичними та вимірювальними пристроями. В основі команд SCPI лежить ієрархічна структура, звана системою з деревовидною структурою. У цій системі повязані команди ...

                                               

Testo

Testo AG є світовим лідером з виробництва портативної вимірювальної техніки. Компанія має 30 філій по всьому світу у тому числі Японії, Кореї, США, Австралії, Франції, Іспанії та Китаю і понад 60 компаній партнерів. В Україні компанію представляє ...

                                               

VXI

VXI - відкритий стандарт на контрольно-вимірювальну і керуючу апаратуру вищого класу точності. Стандарт використовує специфікації компютерної шини VME, до яких додані визначення додаткових ліній для синхронізації і запуску, а також механічні вимо ...

                                               

Вібратор (техніка)

Вібратор – Будь-яка система маятник, коливальний контур, що збуджує коливання. Механічний, електромагнітний або пневматичний пристрій, що струшує тіла, які дотикаються до нього. Використовується у збагаченні корисних копалин як збуджувач коливань ...

                                               

Вібраційна техніка

Вібрацийна техніка - техніка, повязана зі збудженням, вивченням і використанням вібрації, проведенням вібраційного діагностування та випробування а також, захистом людини від шкідливого впливу вібрації. До засобів вібраційної техніки належать: ві ...

                                               

Відеодиск

Існують такі стандартні формати відеодисків: Enhanced Versatile Disc Enhanced Versatile Disc ; спонсорується урядом Китаю Video CD Video Компакт-диск Blu-ray Disc Sony Laserdisc застарілий формат, MCA та Philips HD DVD колишній AOD; Toshiba, NEC ...

                                               

Відеокасета

Відеокасета складається з магнітної стрічки розташованої у корпусі з полістиролу, є носієм інформації і застосовується для запису і відтворення відео та звуку за допомогою відеомагнітофону чи відеокамери. Касета - це лінійний метод зберігання інф ...

                                               

Рекламний монітор

Рекламний монітор - пристрій, призначений для трансляції рекламних відеоматеріалів в приміщенні, в транспорті, або на вулиці за технологією Digital Signage. "Рекламний монітор" часто плутають з простим, компютерним монітором і телевізором. Однак ...

                                               

DVD-програвач

DVD-програвач або DVD-плеєр - пристрій, який відтворює диски DVD-Video і DVD-Audio, двох різних і несумісних технічних стандартів. Він був винайдений в 1994 році.

                                               

HTPC

HTPC - персональний компютер, оснащений програмним і в деяких випадках апаратним забезпеченням, що дозволяє використовувати його як компютер для домашнього кінотеатру. Крім того, даний термін вживається як назва систем, призначених для організаці ...

                                               

Апаратна звязку

Комплексна апаратна зв’язку - комплекс засобів звязку, змонтований на рухомій базі, призначений для забезпечення захищеного інформаційного обміну між абонентами та інформаційними ресурсами автоматизованих систем управління в мобільних системах зв ...

                                               

Баражуючий боєприпас

Боєприпас, що баражує, баражуючий боєприпас, іноді курсуючий боєприпас або дрон-камікадзе - це тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною, які здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та ...

                                               

Бойова техніка

Бойова техніка - сукупність всіх бойових і технічних засобів, частина військової техніки, яка використовується для ведення бою і забезпечення військ у бою і навчанні. До бойової техніки відносяться танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, ...

                                               

Бойовий робот

Бойовий робот - автоматичний пристрій, що може замінити людину в бойових ситуаціях для збереження життя або для роботи в умовах підвищеної складності для людей у військових цілях: розвідка, бойові дії, розмінування тощо. Бойовими роботами є не ті ...

                                               

Бронетехніка

Бронетанкова техніка - вид військової техніки, що включає різні класи бойових машин, що мають броньовий захист: танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти, бойові машини десанту, бронеавтомобілі, бойові розвідувальні машини, машини управління ...

                                               

Валькірія (робот)

Розробка робота стартувала у 2012 році. Космічний центр імені Ліндона Джонсона NASA у 2013 році представив прототип антропоморфного військового робота, розробка якого ведеться в інтересах американських військових у рамках проекту DARPA Robotics C ...

                                               

Військова класифікація вантажопідйомності в НАТО

Військова класифікація вантажопідйомності. У країнах НАТО військові автомобілі розділені на класи, номер якого приблизно відповідає фактичній вазі в тоннах. При визначенні класу MLC додатково враховується база автомобіля колеса або гусениці, шири ...

                                               

Військовий велосипед

Військовий велосипед - велосипед, спеціально пристосований для потреб Збройних сил. З початку XX століття використовується у багатьох арміях по всьому світі. Цей тип велосипедів дає можливість для безшумного пересування і підвищеної мобільності н ...