ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225
                                               

Комутатор (електротехніка)

Електротехнічний комутатор або колектор обертової електричної машини - комплект ізольованих одна від одної струмопровідних пластин, які разом з розташованими на них щітками забезпечують проходження струму в обертовій електричній машині з однієї ч ...

                                               

Конвекційний струм

Конвекцийний струм - електричний струм, зумовлений рухом наелектризованих тіл. На відміну від класичного гальванічного провідника, де заряджені частинки рухаються по провіднику, у випадку з конвекційним провідником, наелектризоване тіло може нест ...

                                               

Контурний аналіз

Контурний аналіз - метод, який використовується для дослідження пласких кіл щодо струмів і непрямих напруг в будь-якому місці електричного кола. Пласкі електричні кола - це схеми, які можна намалювати на плоскій поверхні без перетинів дротів. Біл ...

                                               

Коротке замикання

Коротке замикання виникає як наслідок неправильного зєднання в електричному колі через помилкові або злочинні дії людини, дії природних чинників або порушення ізоляції частин обладнання, що проводять струм, і зовнішніх механічних пошкоджень в еле ...

                                               

Котушка Удена

Котушка Удена - модифікована котушка Тесли для отримання електричної дуги і розрядів високої напруги. Як і всі котушки Тесла це резонансний трансформатор з первинною і вторинною обмотками налаштованими на одну частоту. Він живиться від неонової в ...

                                               

Магнетизм

Магнетизм - форма взаємодії "рухомих" електричних зарядів, яка здійснюється на відстані за допомогою магнітного поля. Поряд з електрикою, магнетизм - один із проявів електромагнітної взаємодії. Магнетизм - це клас фізичних явищ, зумовлених магніт ...

                                               

Магнетострикція

Магнетострикція - явище, яке полягає в тому, що при зміні стану намагніченості тіла його об’єм і лінійні розміри змінюються. Наприклад, зміна форми або розмірів тіл при намагнічуванні й розмагнічуванні їх, що викликана зміною взаємозвязків між ат ...

                                               

Магнієвий анод

Магнієвий анод - одна із деталей електричного накопичувального водонагрівача. Являє собою металевий штир, на який нанесено магнієвий сплав товщиною від 10 до 30 мм. Анод прикручується до фланця ТЕНа і вставляється всередину бака водонагрівача. В ...

                                               

Магнітна індукція

Магнитна індукція - векторна фізична величина, основна характеристика величини і напрямку магнітного поля. Вектор магнітної індукції зазвичай позначають латинською літерою B {\displaystyle \mathbf {B} }. У системі СГС магнітна індукція поля вимір ...

                                               

Магнітне поле

Магнитне поле - фізичне поле, яке діє на рухомі електричні заряди і на тіла, що володіють магнітним моментом, незалежно від стану їх руху, складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія між рухомими електрично заряджени ...

                                               

Магнітний підсилювач

Магнитний підсилювач - електромагнітний пристрій, який складається з одного чи декількох магнітопроводів з обмотками, за допомогою якого в електричному колі, що живиться від джерела змінної напруги чи струму, може змінюватися струм чи напруга, та ...

                                               

Магнітний пускач

Магнитний пускач або пускач - електромеханічний комутаційний апарат, призначений для керування живленням електродвигунів: їх пуску, розгону, забезпечення неперервної роботи, відключення живлення та захисту електродвигунів від перевантажень. Часто ...

                                               

Магнітні матеріали

Магнитні матеріали - речовини, що істотно змінюють значення магнітного поля, у якому вони знаходяться, і застосування яких у техніці обумовлене їхніми магнітними властивостями. Серед поширених елементів високими феромагнітним властивостями характ ...

                                               

Магнітопровід

Магнітне коло, Магнітопровід - це сукупність пристроїв з магнітомякого матеріалу з високою магнітною проникністю, що утворюють замкнену систему в якій за наявності магніторушійної сили створюється магнітний потік. Магнітопровід електротехнічного ...

                                               

Магнітострикційний перетворювач

Магнітострикцийний перетворювач - пристрій, який перетворює енергію магнітного поля в енергію механічних коливань або навпаки на основі магнітострикції. В магнітострикційних перетворювачах, які служать випромінювачем, виникає при проходженні елек ...

                                               

Мемістор

Мемістор - електрохімічний компонент електронної техніки, що функціонально являє собою змінний резистор, опір якого регулюється струмом керуючого ланцюга по інтегруючому принципу. Мемістор був винайдений в 1960 році американськими дослідниками B. ...

                                               

Метастабільність (електроніка)

Метастабільний стан в електроніці - можливість системи цифрової електроніки знаходитися в стані нестабільної рівноваги або метастабільному стані протягом необмеженого часу. У схемах цифрової логіки, необхідно аби цифровий сигнал знаходився в певн ...

                                               

Міжнародний електротехнічний словник

Міжнародний електротехничний словник - словник електротехнічної термінології, що створений та підтримується Міжнародною електротехнічною комісією. Має статус стандарту IEC 60050. Цей стандарт є термінологічним підґрунтям усіх інших стандартів. Ме ...

                                               

Модулятор

Модулятор – пристрій, що здійснює модуляцію сигналів. Складова частина передавача в каналах електрозв’язку, оптичного та звукового зв’язку, оптичних звукозаписуючих, оптоелектронних та ін. пристроїв, за допомогою якої здійснюється керування парам ...

                                               

Нагрів провідників

Нагрів провідників - підвищення температури провідникових матеріалів під час проходження по них електричного струму. Провідники будь-якого призначення мають задовольняти вимогам щодо гранично допустимого нaгpiву з урахуванням не тільки нормальних ...

                                               

Незалежне джерело живлення

Незалежним джерелом живлення електроприймача або групи електроприймачів називається джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих ПУЕ для післяаварійного режиму, у разі її зникнення на іншому або інших джерелах живлення ...

                                               

Нейтраль

Нейтраль - точка симетричної системи напруг, що нормально знаходиться під нульовим потенціалом і реалізується як спільна точка зєднаних у зірку фазових обмоток електричного обладнання.

                                               

Нейтральний провідник

Нейтральний провідник - провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично зєднаний з нейтральною точкою джерела живлення, що використовується для передачі і розподілення електричної енергії.

                                               

Нормально замкнені контакти

Нормально замкнені контакти - термін, що характеризує стан "замкнено" у неробочому стані основних та додаткових електричних контактів реле, кнопок та інших перемикальних електричних пристроїв. Перемикальні електричні пристрої зазвичай мають два н ...

                                               

Нормально розімкнені контакти

Нормально розимкнені контакти - термін, що характеризує стан "розімкнено" у неробочому стані основних та додаткових електричних контактів реле, кнопок та інших перемикальних електричних пристроїв. Перемикальні електричні пристрої зазвичай мають д ...

                                               

Обертальне магнітне поле

Обертальне магнітне поле - магнітне поле, вектор магнітної індукції якого, не змінюючись за модулем, обертається з постійною кутовою швидкістю. Таким полем називають і магнітні поля магнітів, які обертаються відносно осі, що не збігається з їх ві ...

                                               

Перемикач

Перемикач або вимикач, іноді тумблер - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший. Пристрій, призначений для зміни зєднання в одному чи кільк ...

                                               

Перенапруга

Перенапруга - короткочасне або тривале, небезпечне для електроізоляції підвищення електричної напруги в електроустановках або електричній мережі.

                                               

Переріз струмопровідних жил

Переріз струмопровідних жил - це площа пореречного перерізу струмопровідних жил кабелів або проводів. Якщо переріз жили круглий і жила однопроволочна, то площа переріз визначається по формулі площі круга. Якщо жила баготопроволочна, то перерізом ...

                                               

Перетворювач електричної енергії

Перетворювач електричної енергії - електротехнічний пристрій, призначений для перетворення параметрів електричної енергії. Для реалізації перетворювачів широко використовуються напівпровідникові прилади, тому що вони забезпечують високий ККД. Сис ...

                                               

Перетворювач електромагнітної енергії

Перетворювач електромагнитної енергії - пристрій, який перетворює електромагнітну енергію в зручну в кожному конкретному випадку форму: змінює величину змінної напруги, частоту змінної напруги тощо.

                                               

Перехідний реактор

Перехідний реактор - пристрій, призначений для обмеження струму короткого замикання секцій трансформатора при переходах з однієї позиції регулювання на іншу і розділення напруги при роботі електровоза на перехідних положеннях групового перемикача.

                                               

Підлаштовний резистор

Підлаштовний резистор - різновид змінного резистора, що зазвичай не має продовгувастого осердя для можливості встановлення ручки задля здійснення безпосереднього регулювання вручну, а замість того обовязково має шліц під викрутку. Встановлюється ...

                                               

Поверховий розподільний щиток

Поверховий розподильний щиток - щиток, установлений на поверхах житлових будинків і призначений для живлення квартир або квартирних щитків.

                                               

Повітряний автоматичний вимикач

Повітряний автоматичний вимикач - електричний апарат, який здатний вмикати, проводити і вимикати електричний струм. Самочинне відімкнення електричного кола відбувається при перевантаженнях і короткому замиканні. Відключення струмів перевантаження ...

                                               

Поворотний перемикач

Поворотний перемикач - електричний, комутаційний апарат з ручним приводом обертового руху, зібраний з окремих блоків - пакетів, кожен з яких має комутувальний пристрій. Він може мати декілька сталих положень та декілька комутаційних елементів. За ...

                                               

Подільник напруги

Подильник напруги - лінійна електронна схема, напруга на виході якої складає частину напруги на вході. Найпростіший дільник напруги складається з двох послідовно увімкнених резисторів.

                                               

Подовжувач

Подовжувач - простий електричний елемент, що призначений для урізноманітнення відстаней, на яких можна використовувати електричні прилади. Подовжувач складається класично з трьох елементів - електричної вилки на одному кінці, провідника певної до ...

                                               

Пожежонебезпечна зона

Пожежонебезпечна зона - простір у приміщенні або за його межами, у якому постійно або періодично знаходяться горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, яка вимaгає спеціальних заходів у ...

                                               

Поляризоване реле

Поляризоване електромагнітне реле - комутаційний пристрій з трьома положеннями, відрізняється від нейтрального реле наявністю постійного магніту. У реле два магнітних потоки: робочий, створюваний обмотками, по яких протікає струм, і поляризуючий, ...

                                               

Полярність (фізика)

У фізиці полярність - подвійний атрибут з двома протилежними значеннями, які визначаються певним вектором. одна електрична напруга має полярність, в тому сенсі, що вона може бути позитивною чи негативною відносно іншої напруги; поляризоване світл ...

                                               

Послідовне і паралельне зєднання провідників

Послідовне і паралельне зєднання в електротехніці - два основних способи зєднання елементів електричного кола. За послідовного зєднання, всі елементи повязані один з одним так, що ділянка кола не має жодного вузла. У разі паралельного зєднання, в ...

                                               

Потенціометр

Потенціометр - змінний резистор із трьома виводами, один із яких рухомий, що використовується, як дільник напруги. Електричний струм проходить між кінцевими контактами, а потрібна споживачеві напруга знімається з повзунка, положення якого можна м ...

                                               

Потужність електричного струму

Потужність електричного струму - фізична величина, що визначає швидкість передавання або перетворення електричної енергії. Одиницею вимірювання потужності в SI є ват.

                                               

Правила Кірхгофа

Правила Кірхгофа визначають метод розрахунку складних розгалужених електричних кіл. Методика розрахунку була вперше описана в 1845 році німецьким фізиком Густавом Кірхгофом. Правила Кірхгофа є основоположними в електротехніці, а тому в рамках ціє ...

                                               

Правила улаштування електроустановок

Правила улаштування електроустановок - нормативний документ, що розяснює улаштування, принципи побудови, вимоги до окремих систем, їх елементів та вузлів електроустановок. Є одним з основних нормативних документів для проектування елементів елект ...

                                               

Правило Ампера

Правило Ампера - правило про залежність між напрямом електричного струму і напрямом ліній магнітного поля, яке створюється цим струмом. Правило Ампера стверджує: спостерігач, розмістившись обличчям до провідника електричного струму так, щоб струм ...

                                               

Прилад для вимірювання шуму

Прилад для вимирювання шуму, шумомір - прилад для обєктивного вимірювання рівня звуку. Не слід плутати цей параметр з рівнем гучності. Не всякий прилад, що вимірює звук, є шумоміром. Існують міжнародні стандарти, що встановлюють вимоги до цих при ...

                                               

Принципова схема

Принципова схема - схема, що визначає повний склад елементів і звязків між ними і, як правило, дає детальне уявлення про принципи роботи виробу.

                                               

Провід установочний

Провід установочний - провід, який призначений для розподілу електричної енергії в силових і освітлювальних мережах на відкритому повітрі й усередині приміщень, у тому числі для схованої прокладки під штукатуркою, для виводів електродвигунів і жи ...