ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226
                                               

Провід установочний

Провід установочний - провід, який призначений для розподілу електричної енергії в силових і освітлювальних мережах на відкритому повітрі й усередині приміщень, у тому числі для схованої прокладки під штукатуркою, для виводів електродвигунів і жи ...

                                               

Провідник

Провідник - матеріал, що проводить світло або електрику. Для провідника характерні високі тепло- або електропровідність. Найчастіше провідник є речовиною, яка має багато вільних електронів. Діелектрики, типу скла чи кераміки, мають мало вільних е ...

                                               

Прожектор

Прожектор - світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи усередині малих тілесних кутів, що забезпечує кутове скупчення світлового потоку.

                                               

Протекторний захист

Протекторним захистом називають електрохімічний захист, при якому захисний струм виробляється гальванічним елементом, утвореним сталевим предметом і приєднаним до нього допоміжним електродом зі сплаву, що має відємніший власний потенціал. При про ...

                                               

Прохідний вимикач

Трапляються випадки, коли потрібно організувати, щоб освітлення певної ділянки вмикалося і вимикалося із різних протилежних точок. Це зручно у довгих коридорах, на сходах, тощо. Коли користувач, скажімо, перед підйомом на верхні поверхи увімкнув ...

                                               

Пульсуючий електричний струм

Різні пульсуючі струми відрізняються один від іншого формою якщо напруга ніколи не зменшується до нуля, а також тривалістю і частотою імпульсів якщо в деяких періодах часу струм відсутній. Пульсуючий струм зручно розглядати як комбінацію з двох р ...

                                               

Режим короткого замикання

Режим короткого замикання в електротехніці - стан двополюсника, при якому його електричні виводи сполучені провідником з близьким до нульового електричним опором. Режим короткого замикання кола або генератора - робота у ненавантаженому стані, кол ...

                                               

Режим холостого ходу (електротехніка)

Режим холостого ходу - робота електротехнічного пристрою у ненавантаженому стані тобто, коли вихідне навантаження дорівнює нулю. Це загальне поняття, в електротехніці і такий термін означає стан будь-якого пристрою, при якому відсутнє навантаженн ...

                                               

Резистор

Резистор або опір - пасивний елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору. Для випадку лінійної характеристики, значення електричного струму ...

                                               

Реле

Реле - елемент автоматичних пристроїв, який при впливі на нього зовнішніх фізичних явищ стрибкоподібно приймає кінцеве число значень вихідної величини. Найчастіше - електричний комутаційний апарат, який автоматично виконує певні перемикання контр ...

                                               

Реле блокування

Реле блокування - Це деталь в автомобілях що призначена для автоматичного вимикання стартера, після запуску двигуна, а також для запобігання випадкового вмикання стартера при увімкнутому двигуні. Реле працює разом із генератором і додатковим стар ...

                                               

Реле заземлення

Реле заземлення - призначено для захисту силового кола тепловоза від замикання на корпус. Після спрацьовування реле припиняється збудження головного генератора тепловоза, завдяки чому силові кола залишаються знеструмленими. У аварійних випадках р ...

                                               

Реле-регулятор

Реле-регулятор - електронний чи електронно-механічний пристрій, що здатний підтримувати напругу, яка видається генератором транспортного засобу, у заданих межах для нормального функціонування споживачів цієї напруги.

                                               

Реостат

Реостат - електричний прилад, яким змінюють опір електричного кола, регулюють струм або напругу. Величина опору може змінюватися плавно або східчасто. Для зміни струму та напруги в невеликих межах реостат підключається в електричну мережу послідо ...

                                               

Розєднувач

Розє́днувач - контактний комутаційний апарат, призначений для комутації електричного кола без струму чи з незначним струмом, який у вимкненому положенні має видимий ізоляційний проміжок, що задовольняє певним вимогам безпеки. Розєднувачі застосов ...

                                               

Розетка (розєм)

Розетка, штепсельна розетка - розєм для швидкого підключення і відключення електричних приладів за допомогою електричної вилки. Має, залежно від типу, 2-3 отвори, в яких знаходяться контакти під напругою. Штепсельні вилки та розетки змінного стру ...

                                               

Розподільна мережа

Розподильна мережа - електрична мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.

                                               

Розподільний щит

Електричний розподільний щит, щиток - узагальнювальна назва розподільної електроапаратури. Розміщується на сходовому майданчику або в квартирі. Розподільний щит - місцерозташування засобів захисту електричних мереж, розподілу та обліку електроене ...

                                               

Ротор

Ротор - обертова частина машини. Зокрема - обертова частина електричної машини. У бурильній техніці ротор - обладнання для обертання і підтримування колони бурильних труб при їх заґвинчуванні та розґвинчуванні, обертання бурового долота й інструм ...

                                               

Свічка запалювання

Свічка запалювання - це пристрій системи запалювання бензинового ДВЗ, що слугує для створення іскрового проміжку в колі високої напруги з метою запалювання робочої суміші в циліндрі двигуна.

                                               

Сельсин

Сельсин - Інформаційна електрична машина змінного струму, призначена для вироблення напруг, амплітуди і фази яких визначаються кутовим положенням ротора, і яка використовується як давач або приймач у системах дистанційної синхронної передачі куто ...

                                               

Силовий трансформатор

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень ...

                                               

Спеціальний вид вибухозахисту електрообладнання

Спеціальний вид вибухозахисту електрообладнання – різновид вибухозахисту електрообладнання, оснований на принципах, які відрізняються від інших видів вибухозахисту і забезпечуються такими засобами: герметизацією електрообладнання матеріалами, які ...

                                               

Статор

Статор - нерухома частина електричної машини, що взаємодіє з рухомою частиною - ротором, виконує функцію магнітопровода. Статор може бути постійним магнітом, або електромагнітом. У випадку, коли статор є електромагнітом, то обмотка, що утворює ма ...

                                               

Структурована кабельна система

Структурована кабельна система - ієрархічна кабельна система, що включає в себе всі необхідні пасивні компоненти для створення середовища передачі інформації: телекомунікаційні кабелі, зєднувальні патч-корди, пасивне комутаційне обладнання. Струк ...

                                               

Струмова петля

Струмова петля - послідовний асинхронний інтерфейс, який забезпечує передавання інформації в старт-стопному режимі постійним струмом. В електричній сигналізації аналогова струмова петля використовується, коли пристрій повинен контролюватися або у ...

                                               

Струмообмежувальний реактор

Струмообмежувальний реактор - високовольтний електричний апарат, різновид електричного реактора послідовного увімкнення, що призначений для обмеження струму короткого замикання та підтримання при цьому достатньої напруги на неушкоджених частинах ...

                                               

Струмопровідна жила

Струмопровідна жила - елемент кабельного виробу, призначений для проходження електричного струму. Струмопровідна жила є обовязковим елементом будь-якого кабельного виробу.

                                               

Тензорезистор

Тензорезистор - резистор, електричний опір якого змінюється залежно від його деформації. В основі принципу роботи тензорезисторів лежить явище пєзорезистивного ефекту. За допомогою тензорезисторів можна вимірювати деформації механічно повязаних з ...

                                               

Теорія електричних кіл

Електричне коло, у сенсі електротехніки чи електроніки, являє собою сукупність взаємоповязаних складників. У галузі електротехніки, дослідження електричних кіл, полягає в обчисленні всіх струмів і напруг електричного кола з відомих значень складо ...

                                               

Термопрес

Термопрес - електромеханічний пристрій, який застосовується для перенесення зображення на різні матеріали: метал, кераміку, текстиль, картон, пластик, шкіру тощо. Процес термопереносу відбувається під тиском, що створюється робочими поверхнями пр ...

                                               

Терморезистор

Терморезистор, термистор - напівпровідниковий резистор, активний електричний опір якого залежить від температури; терморезистори випускаються у вигляді стрижнів, трубок, дисків, шайб і намистинок; розміри варіюються від декількох мкм до декількох ...

                                               

Термоусадна муфта

Термоусадна муфта - це муфта, що складається переважно з термоусадних матеріалів. Термоусадний матеріал має здатність до усадки при нагріванні. Широкий діяпазон усадки окремих елементів дозволяє використовувати один типорозмір муфти для декількох ...

                                               

Торфяна електроустановка

Торфяна електроустановка - підстанції, повітряні та кабельні лінії електропередачі і приєднана до них електрична частина електрифікованих машин для підготовки торфяних родовищ, видобутку, сушіння, збирання і вантаження торфу. Територією торфяногo ...

                                               

Трансформатор

Трансформатор - пристрій для перетворення параметрів напруг і струмів. Трансформатор - статичний електромагнітний пристрій, що має дві або більше індуктивно звязані обмотки і призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції одн ...

                                               

Трансформатор напруги

Трансформатор напруги - вимірювальний трансформатор, у якому за нормальних умов використання вторинна напруга є пропорційною до первинної напруги та за умови правильного вмикання зміщена відносно неї за фазою на кут, близький до нуля. Трансформат ...

                                               

Трансформаторна олива

Трансформаторна олива або Трансформаторне масло - мінеральне масло високої чистоти і малої вязкості, що отримується шляхом очищення фракцій нафти. Застосовується для заливання силових і вимірювальних трансформаторів, реакторного обладнання, а так ...

                                               

Трансформаторна підстанція

Трансформаторна підстанція - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.

                                               

Трифазний струм

Трифазний струм - змінний струм у електричному колі, побудованому так, щоб у трьох лініях коливання сили струму відбувалися зі зсувом фази на 2 π / 3 {\displaystyle 2\pi /3}. Трифазний струм широко використовується в системах промислового і побут ...

                                               

Тягова підстанція

Тягова підстанція - у загальному випадку, електроустановка для перетворення та розподілу електричної енергії. Тягові підстанції призначені для зниження електричної напруги і подальшого перетворення струму для передачі його в контактну мережу для ...

                                               

Фотоелектрична система

Фотоелектрична система - електрична система, яка поглинає сонячну енергію за допомогою окремих сонячних елементів, принцип роботи яких побудований на основі явища внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках. Сонячні елементи перетворюють сонячне с ...

                                               

Шнур

Шнур - достатньо тонкий шпагат, електропровід, мотузка. Електричний шнур - електричний провід з кількох ізольованих жил. Шнури і проводи з пластмасовою та ґумовою ізоляцією призначені для приєднання різних електричних машин, приладів, радіоапарат ...

                                               

Шунт (електротехніка)

Шунт - електричне або магнітне відгалуження, яке вмикають паралельно до основного кола, або відгалуження вимірювального приладу. Операцію підключення шунта називають шунтуванням. Шунтування - процес паралельного підєднання електричного елемента д ...

                                               

Автозчеп

Автозчеп складається з поглинаючого апарата, центрувального приладу, корпусу з механізмом зчеплення і розчіпного приладу. Зчеплення відбувається внаслідок заходження зуба у зів сусіднього автозчепа під тиском. Довільний вихід зуба із зіва неможли ...

                                               

Вагоноперекидач

Вагоноперекидач - пристрій, яким розвантажують вагони та вагонетки з насипним вантажем, перекидаючи або нахиляючи їх. Розрізняють вагоноперекидачі роторні, перекидні напіввагони і платформи, торцеві - з поздовжнім нахилом поворотного майданчика н ...

                                               

Маневровий пристрій

Маневровий пристрій - допоміжний пристрій на залізниці, який призначений для точного встановлення вагонів у певному місці. Використовується, наприклад, при вивантаженні вагонів - встановці їх над приймальними ємностями при достатньо великій швидк ...

                                               

Шаропоїзд

Шаропоїзд - поїзд монорейкової конструкцїі, створений українським інженером Миколою Ярмольчуком у 1932-1934. Поїзд рухався на кулеподібних колесах із вбудованими в них електродвигунами. Двигуни розташовувались у напівкруглих жолобах під деревяною ...

                                               

Автомобільний звук

Автомобільний звук, також автозвук - обладнання, встановлене в автомобілі або іншому транспортному засобі для розваг та інформації пасажирів. До 1950-х років це були звичайні АМ-приймачі. З того часу доповнення пір включили FM-радіо, програвачі к ...

                                               

Багатоканальний запис

Багатоканальний запис - спосіб запису звуку, який дозволяє здійснювати одночасний або послідовний запис великої кількості звукових джерел на окремі звукові доріжки для створення загальної звукової картини.

                                               

Бінауральний запис

Бінауральний запис - метод стереофонічного запису, при якому різними методами досягається відчуття бінаурального ефекту при прослуховуванні через навушники. Зазвичай бінауральній запис робиться за допомогою спеціальних мікрофонів, форма яких відт ...