★ Free online encyclopedia. Did you know? page 227

                                               

DIY (субкультура)

DIY, D.I.Y. В англомовних країнах з 1950-х років означало самостійну хатню роботу - ремонт електротехніки, побутової техніки тощо Починаючи з 1980-х стає девізом неформальної культури, "культу самоучки" - в музиці, самвидаву тощо. DIY - свого род ...

                                               

LEGO-анімація

Існує два основних способи створення LEGO анімації. Перший спосіб - проста, жива зйомка RealTime у відео режимі камери, фотоапарата. Другий спосіб - stop motion. Stop motion або "покадрова анімація" - це спосіб LEGO анімації на основі покадрової ...

                                               

Керування часом

Керування часом, тайм-менеджмент - сукупність методик оптимальної організації часу для виконання поточних задач, проектів та календарних подій. Типовими підходами в керуванні часом є постановка пріоритетів, розбиття великих завдань та проектів на ...

                                               

Метод Pomodoro

Метод Pomodoro - це метод керування часом, розроблений Франческо Чірілло в кінці 1980-х. Цей метод використовує таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали, які називаються "pomodori" і розділені короткими перервами. Тісно повяза ...

                                               

Сприйняття часу

Сприйняття часу є предметом дослідження психології та нейронауки. Субєктивна оцінка людиною інтервалів часу варіюється в широких межах: так час, проведений стоянням у черзі сприймається довшим ніж проведений за цікавою і новою діяльністю. У сприй ...

                                               

Getting Things Done

Getting Things Done - методика підвищення особистої ефективності, створена консультантом Девідом Аланом, і описана в його однойменній книзі. Метод базується на ідеї, що для ефективнішого планування ніж природне людині необхідно залучати додаткові ...

                                               

SMART

SMART - мнемонічна абревіатура, компоненти якої є критеріями постановки завдань, наприклад у проєктному управлінні, менеджменті та персональному розвитку. Вперше ця абревіатура згадується в листопаді 1981 р. в публікації Джорджа Дорана в журналі ...

                                               

Міжособові стосунки

Міжособові стосунки - це взаємозвязки між людьми, що обєктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування. Міжособові стосунки - це система настановлень, ор ...

                                               

Агамія

Агамія - відсутність приписів, моральних норм, що вимагають від членів групи одружуватися тільки у межах групи чи забороняючих такі шлюби. При цьому група байдуже ставиться до того, чи одружуються всередині неї чи за її межами.

                                               

Антипатія

Антипатія - почуття неприязні, неприхильності чи відрази, емоційне ставлення неприйняття кого-небудь або чого-небудь. Почуття антипатії протилежне до симпатії. Антипатія, як і симпатія, є багато в чому несвідомим почуттям і не обумовлюється вольо ...

                                               

Асоціальність

Асоціальність - це сукупність рис, що свідчать про відсутність соціальної спрямованості в чиїй-небудь діяльності, про байдуже ставлення до громадського життя. Асоціальність - один із найскладніших і важкопрогнозованих особистісних розладів, що пр ...

                                               

Атракція

Атракція - виникнення при сприйманні індивіда індивідом взаємної привабливості, розуміння і прийняття один одного у взаємодії, коли не тільки узгоджуються дії, а й встановлюються позитивні взаємини. Теорії прийомів атракції вельми багатоманітні. ...

                                               

Борода (ЛГБТ-сленг)

Борода - це жаргонний термін, який описує людину, яку свідомо чи несвідомо використовують як романтичного партнера або подружжя для приховування своєї сексуальної орієнтації. Цей термін можна використовувати як в гетеросексуальному та гомосексуал ...

                                               

Бро (субкультура)

Бро - сленгове слово, що означає "брат" або "братик". "Бро" запозичене з англійської мови і походить від слова "брат". Залежно від контексту, в якому слово вживається, значення може бути різним. Зазвичай людина звертається до іншої людини "бро", ...

                                               

Броманс

Броманс - тісні несексуальні відносини між двома або більше представниками чоловічої статі. Це надзвичайно тісні, прихильні, чоловічі стосунки, що перевищують стосунки звичайної дружби, і відрізняються особливо високим рівнем емоційної близькості.

                                               

Вільні стосунки

Вільні стосунки - це вид взаємин, учасники яких хочуть бути разом, але при цьому згодні на немоногамні відносини. Таким чином, учасники вільних стосунків допускають романтичні, сексуальні або інші відносини з третіми особами. Кожен окремо взятий ...

                                               

Гетеросексуальність

Гетеросексуальність та лат. sexus - стать) - спосіб сексуальної поведінки та форма психосексуальної орієнтації, спрямованих на осіб протилежної статі. У біологічних науках, а також у сексології, гендерних дослідженнях та інших науках про людину г ...

                                               

Гомосексуальність

Гомосексуальність - сексуальний або романтичний потяг або сексуальна поведінка між представниками однієї статі чи орієнтації. У широкому розумінні гомосексуальність людини - сексуальність, складовими якої є гомосексуальна орієнтація сексуальний п ...

                                               

Гостинг (відносини)

Гостинг - різке припинення будь-яких стосунків без попередження і пояснення можливих на те причин, без будь-якого пояснення чи причини, з подальшим ігноруванням будь-яких контактів, які спрямовані на встановлення звязку з особою. Активне зростанн ...

                                               

Дегуманізація

Дегуманізація - дії, спрямовані на позбавлення субєкта прав, повязаних з належністю до людського роду. В області соціальної психології дегуманізація припускає дії, в результаті яких окремі соціальні групи, народи або раси, сприймаються як неповно ...

                                               

Дівчина (партнер)

Подруга чи подружка, також дівчина, дівка - широко розповсюджений термін, що означає молодого партнера жіночого роду у незаміжніх романтичних стосунках. Аналогічним терміном стосовно юнаків є "хлопець".

                                               

Довіра

Довіра - соціологічна та психологічна категорія, впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах, що базується на його досвіді. Довіра не має потреби у включенні якоїсь дії, так ...

                                               

Егіда

Егида - щит як атрибут Зевса, Афіни, рідше Аполлона. Переносно егіда - захист, заступництво звідси вислів "бути під егідою". Егіду для Зевса виготовив Гефест. Коли розгніваний Зевс потрясав своїм щитом, то це була ознака бурі або стихійного лиха. ...

                                               

Ефект першого враження

Ефект першого враження - думка про людину, яка сформувалася у субєкта в перші хвилини при першій зустрічі. Впливає на подальшу оцінку діяльності і особистості цієї людини. Цей ефект дозволяє виносити швидке і узагальнене враження про тільки-но зу ...

                                               

Закоханість

В наші часи досі тривають наукові дискусії, щодо основних причин виникнення закоханості. Здебільшого, вчені приходять до того, що вона виникає і відбувається під впливом дуже багатьох чинників та факторів. Дослідження цих факторів охоплюють різні ...

                                               

Залицяння

Зазвичай, активною стороною при залицянні є самець, а пасивною - самка. Це повязано з тим, що самка являє велику цінність, як відповідальна за розвиток потомства. У традиційних людських суспільствах, зазвичай, активний чоловік, жінка, яка проявля ...

                                               

Захват

Захват - велике внутрішнє піднесення, почуття радісного задоволення, стан зачарованості, позитивне емоційне збудження. Дитина знайомиться з цим почуттям, бувши предметом захоплення батьків. Один з підлітків охарактеризував почуття захвату як "сум ...

                                               

Значимий інший

Значимий інший - загальний термін для позначення людини, яка має важливе значення для життя індивіда, наприклад, член сімї або близький друг. Термін significant other вперше був використаний американським психіатром, психотерапевтом і психоаналіт ...

                                               

Зрада (соціальна)

Зрада соціальна - негативна раціональна соціальна категорія оцінки нерелевантного результату довірчого процесу, що базується на категорії віри. Вона характерна для вищих ссавців, що створюють соціальні групи, в рамках яких виникають певні бінарні ...

                                               

Кодекс братана

Кодекс братана - збірна назва норм і правил поведінки для друзів чоловічої статі, зокрема між представниками бро-субкультури. Вираз був усталений і поширений персонажем телесеріалу "Як я зустрів вашу маму" Барні Стінсоном. Кетрін Коннор Мартін, о ...

                                               

Конфліктологія

Конфліктологія - вчення про конфлікт, його генезу, протікання, наслідки тощо, розділ соціології, а саме політичної соціології, та психології. За визначенням М. І. Пірен, конфліктологія - "наука в багатьох вимірах: вона охоплює людину, її місце в ...

                                               

Коханка

Коханка - жінка, що перебуває з чоловіком у статевих звязках. У минулому коханкою називали закохану жінку. У побутовому розумінні, звичайно, вживається як жінка, що перебуває з чоловіком в статевому звязку, але не є його дружиною Хоча, коханка - ...

                                               

Куртизанка

Куртизанка - термін, що вживався по відношенню до повії, що працювала у вищих сферах суспільства, починаючи з епохи Відродження до початку XX століття.

                                               

Лестощі

Лестощі - похвала з корисливою метою, підлабузництво, лукава догідливість, удаване схвалення, принижене потурання. У поняттях Св. Русі гріх проти істини, правди й справедливості, а виходить, проти Бога.

                                               

Мовленнєва поведінка

Мовленнєва поведінка - обумовлені ситуацією спілкування емоції, дії, вчинки людини, що виражені за допомогою мовлення та невербальних засобів, використання мови учасниками спілкування в конкретній ситуації відповідно до їхніх рівнів комунікативно ...

                                               

Ненасильницьке спілкування

Ненасильницьке спілкування - метод спілкування, розроблений американським психологом доктором Маршаллом Розенбергом, який ґрунтується на емпатії. За методом Розенберга пропонується змінити звичну стратегію мислення і поведінки у конфліктних ситуа ...

                                               

Ніжність

Ніжність - ніжне, тепле, тендітне почуття, ласкавість, сердечність у ставленні до кого-небудь. Почуття ніжності, зазвичай, можуть відчувати стосовно один до одного мати і дитина, чоловік і жінка, рідні люди, друзі. Досить інтимне почуття.

                                               

Переговори

Мистецтво переговорів - один з ключових аспектів конкурентноздатності компаній. Переговори також є найважливішим інструментом врегулювання різниці позицій сприйняття, при чому не лише між компаніями, але й всередині них. Комерційні переговори - п ...

                                               

Пікап (зваблення)

Пікап - діяльність спрямована на знайомство з метою зваблення. Пікап складається з технік для спокушання жінок / чоловіків, які поширюються в пікап-співтоваристві. Також проводяться семінари і тренінги, видаються посібники з пікапу. Людина, котра ...

                                               

Побачення

Побачення - це одна з форм залицяння, що полягає в соціальній діяльності, яку ведуть дві персони з метою оцінити один одного на придатність як партнера для інтимних відносин. Хоча термін має кілька значень, зазвичай він відноситься до акту зустрі ...

                                               

Повага

Повага - абстрактна соціальна категорія, що відображає оцінку почуття гідності / вищості / більшої ідеальності того, на кого направлена дана оцінка. Вона базується на визнанні високих якостей кого-небудь чи чого-небудь, відносно яких проводиться ...

                                               

Подружня зрада

Подружня зрада, перелюб, також - добровільний статевий акт між особою, котра перебуває у шлюбі, і особою, що не є його або її подружнім партнером. Попри те, що в різних правових системах визначення прелюбодійства різняться, спільним для всіх є фа ...

                                               

Поліаморія

Поліаморія - система етичних поглядів на кохання, яка припускає можливість існування множинних любовних відносин у однієї людини з кількома людьми одночасно, з дозволу і схвалення всіх учасників цих відносин. Поліаморією також називають практику ...

                                               

Поцілунок

Поцілунок - це дотик людських губ до будь-чого для вираження своїх емоцій, переважно позитивних. Поцілунки часто супроводжуються обіймами. Поцілунок є темою багатьох творів мистецтва. Філематологія - дисципліна, яка вивчає фундаментальні фізіолог ...

                                               

Приниження

Приниження - поведінка людини, метою і результатом якої є падіння у принижуваного почуття власної гідності та його гідності в очах інших людей. Приниження може відбуватися як навмисно, наприклад, з метою самоствердження, так і бути, наприклад, ме ...

                                               

Психологічна сумісність

Психологічна сумісність - характеристика тривалої взаємодії поміж двома та більше індивідами, коли прояви властивих цим індивідам рис характеру не призводять до істотних протиріч, які неможливо вирішити без зовнішнього втручання. Хоча термін "пси ...

                                               

Публічний прояв почуттів

Публічний прояв почуттів - публічні дії, що є з точки зору спостерігача актом фізичної близькості і розцінюються як непристойні дії. Ставлення до публічного прояву почуттів залежить від культурних традицій, соціальних норм і сексуальної етики, як ...

                                               

Рапорт (психологія)

Рапорт - тип звязку і звязок між людьми, який характеризуються наявністю взаємних позитивних емоційних відносин і певною мірою взаєморозуміння. Поняття рапорта зазвичай уживається в декількох широких і вузьких спеціалізованих значеннях у психолог ...

                                               

Розрив емпатії

Розрив емпатії між "гарячим" та "холодним" станом - це когнітивне упередження, коли людина недооцінює вплив інстинктивних, вісцеральних чинників, а натомість виправдовує поведінку іншими невісцеральними причинами. Суть цієї ідеї в тому, що людськ ...

                                               

Розрив стосунків

Розрив стосунків, або ж розставання, - це припинення інтимних стосунків з будь-яких причин, окрім смерті. На сленгу зазвичай вживають вислів "кинути", коли воно ініційоване одним з партнерів. Термін майже не застосовується до подружніх пар, де ро ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →