ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228
                                               

Офтальмокоагулятор лазерний СМ-2000

Офтальмокоагулятор лазерний СМ-2000 - медичний апарат на базі потужного напівпровідникового інфрачервоного GaAlAs-лазера.

                                               

Сканер медичний СМ-2

Сканер медичний СМ-2 - портативний лазерний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0.6328 мкм та двохкоординатного магнітоелектричного оптичного дефлектора.

                                               

Сканер медичний СМ-3

Сканер медичний СМ-3 - лазерний терапевтичний апарат на основі напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі 0.81…0.83 мкм, двохкоординатного оптичного дефлектора та телевiзiйною системою вi ...

                                               

Сканер медичний СМ-4

Сканер медичний СМ-4 - лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0.6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора.

                                               

Сканер медичний СМ-5

Сканер медичний СМ-5 - лазерний офтальмологічний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0.6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора/

                                               

Гарвестер (лісівництво)

Гарвестер - самохідна, багатоопераційна лісозаготівельна машина, на колісній або гусеничній базі. Гарвестери призначені для виконання комплексу лісосічних операцій: валка, обрізка сучків, розкряжування та пакетування сортиментів на лісосіці, при ...

                                               

Лісовоз

Лісовоз - спеціальний транспортний засіб, призначений для перевезення колод, брусів, тощо. Лісовози поділяють на дорожні та позашляхові. Перші призначені для доставки сировини у пункти збуту. Другі ж займаються вивезенням деревиної породи з лісу ...

                                               

Скіддер

Скіддер, трелювальний трактор - транспортний засіб, що використовується протягом лісозаготівельних робіт. В технологічні завдання трелювальних тракторів входить збір і транспортування дерев та хлистів від місця рубки до місця проміжного складуван ...

                                               

Форвардер

Форвардер - транспортний засіб, що використовується для лісозаготівельних робіт. У технологічні завдання форвардерів входить збір, підсортувння, доставка сортиментів від місця заготівки до дороги, лісовоза, або складу. Конструктивно форвардер є с ...

                                               

Агрегатування

Агрегатування - метод створення машин та їх комплексів шляхом компонування їх із обмеженої кількості стандартних і уніфікованих деталей, вузлів і агрегатів, що мають геометричну та функціональну взаємозамінність. У теорії стандартизації агрегатув ...

                                               

Бандаж (техніка)

Бандаж у техніці - сталеве кільце або пасок, який надівається на частини машин або конструкцій для збільшення їх міцності та зменшення зношення.

                                               

Бензинова електростанція

Бензинова електростанція - принцип роботи цього пристрою полягає у перетворенні теплової енергії палива на електричну. У побуті поширеніше поняття "генератор", хоча це і не зовсім правильно, тому що генератор, це лише складова частина електростан ...

                                               

Брикетний прес

За величиною питомого тиску пресування розрізняють Б.п. низького і середнього 20-100 МПа, високого 100 - 150 МПа і надвисокого тиску 200 - 500 МПа. До першої групи належать вальцьові, столові та ротаційні преси, до другої - штемпельні, до третьої ...

                                               

Бульдозер

Бульдозер - трактор або тягач, обладнаний навісним неповоротним чи поворотним робочим органом, який називають відвалом. Сучасні потужні бульдозери мають також заднє навісне обладнання - розпушувач.

                                               

Вакуум-насос

Вакуум-насос - ротаційний ексгаустер, який створює розрідження в замкненому просторі для відсмоктування газу, рідини або газоповітряної суміші. На збагачувальних фабриках здебільшого використовують вакуум-насоси водокільцевого типу.

                                               

Вальцьовий брикетний прес

Вальцьовий брикетний прес - апарат для брикетування дрібнодисперсних корисних копалин, переважно вугілля, що складається з живильника-завантажника, валків з бандажними кільцями і станини з розміщеною на ній системою гід равлічного стиску. Пресува ...

                                               

Вантажність

Вантажність або вантажопідйомність -carrying capacity ; нім. Ladefahigkeit f; Tragfahigkeit f) - здатність механізму підняти вантаж максимальної для нього ваги. Найбільше навантаження, на яке розрахований механізм. Для засобів транспорту - максим ...

                                               

Вантажо-підіймальний механізм

Залежно від призначення, області використання та конструкції розрізняють: маніпулятори і роботи. підіймачі; вантажопідіймальні механізми ; крани; За характером дії вантажо-підіймальний механізми відносяться до механізмів періодичної дії, які прац ...

                                               

Верстат

Верстат - стаціонарна машина для оброблення деталей і матеріалів. Іноді не зовсім правильно називається станком. Верстати поділяються: Друкарський верстат за типом матеріалу, що обробляється, у тому числі Металорізальний верстат Каменеобробний ве ...

                                               

Водокільцеві вакуум-насоси ВВН-300

Вакуум-насос ВВН-300 - різновид вакуум-насоса. Водокільцеві вакуум-насоси ВВН–300 застосовуються на гірничо–збагачувальних підприємствах. Робочою рідиною в насосі служить вода. Принцип дії насосів ВВН–300 заснований на зміні вільного обєму води м ...

                                               

Газогенератор

Газогенератор - пристрій для перетворення твердого чи рідкого палива в газоподібну форму. Найпоширеніші газогенератори працюють на дровах, деревному вугіллі, камяному вугіллі, бурому вугіллі, коксі та паливних пелетах, піддаючи пальне термічній о ...

                                               

Генератор

Генератор - пристрій, апарат або машина, що виробляє будь-які продукти, електроенергію або перетворює один вид енергії в інший.

                                               

Гідронасос

Гідронасос - вид насоса, гідромашина, призначена для створення напрямленого потоку рідини. Гідравлічні насоси використовуються в системах гідравлічного привода і можуть бути гідростатичними або гідродинамічними. Гідравлічний насос - це механічне ...

                                               

Гідропоршнева насосна установка

Гідропоршнева насосна установка – комплекс обладнання для підйому рідини зі свердловин за рахунок зворотно-поступального руху поршня свердловинного насоса, що приводиться в рух глибинним поршневим гідродвигуном з золотниковим перемикачем. Передач ...

                                               

Дизельний генератор

Дизельна електростанція - стаціонарна або пересувна енергетична установка, обладнана одним або декількома електричними генераторами з приводом від дизельного двигуна внутрішнього згоряння або з приводом від бензинового двигуна - бензиноелектрични ...

                                               

Диференційний привод

Диференційний привод – механічний привод пристрою з хитним рухом робочого органу, який забезпечує рух органу в прямому та зворотному напрямках з різними швидкістю та прискоренням.

                                               

Екскаватор

Екскаватор - самохідна землерийна машина для виймання та переміщення мякого ґрунту, гірської породи тощо.

                                               

Електровідцентрова насосна установка

Електровідцентрова насосна установка - комплекс обладнання для механізованого видобутку рідини через свердловини за допомогою відцентрового насоса, безпосередньо сполученого з зануреним електродвигуном. Використовують при видобутку нафти і води, ...

                                               

Електротельфер

Електротельфер – механізм для внутрішньоцехового транспортування вантажів підвішеною монорейкою за допомогою електроенергії.

                                               

Імпульсний генератор

Імпульсний генератор - генератор, що дає електричний струм у вигляді коротких поштовхів - імпульсів.

                                               

Індикаторна діаграма

Індикаторна діаграма - графічне зображення зміни тиску газу або пари в циліндрі поршневої машини залежно від положення поршня. Індикаторна діаграма має вигляд замкнутої лінії і викреслюється зазвичай за допомогою індикатора тиску. У прямокутній с ...

                                               

Коефіцієнт машинного часу

Коефіцієнт машинного часу – відношення часу роботи машини протягом зміни до тривалості зміни К т = t м /t зм. Для транспортних установок рекомендовані при розрахунках вантажопотоків: кінцеві канатні та електровозні відкатки – 0.75. скребкові конв ...

                                               

Лебідка

Лебидка, гаспель - машина для піднімання або переміщення вантажів за допомогою тягового каната чи ланцюга. У гірничодобувній промисловості застосовується в основному при веденні бурових, прохідницьких і видобувних робіт. У разі потреби лебідку по ...

                                               

Лебідка гідроприводна

Лебідка гідроприводна - лебідка з гідравлічним приводом, яка призначена для ремонту газових і нафтових свердловин методом канатної техніки і забезпечує опускання і підіймання ремонтного інструменту, а також виконання складних маніпуляцій набором ...

                                               

Лебідка пневматична

Лебідка пневматична – напівпортативна лебідка з пневматичним приводом, яка часто використовується на бурових устаткованнях, де необхідний легко керований лебідковий механізм, наприклад, при водолазних роботах.

                                               

Локомотив

Локомотив, заст. локомотива + motivus, "урухомник") - тягова машина для пересування потягів рейками.

                                               

Механічна лопата

Механічна лопата shovel, нім. Tiefbagger m, Tiefloffel m - самохідна повноповоротна виймально-навантажувальна машина, у якої рухомі елементи переміщуються з допомогою механічних передавальних пристроїв. Хід механічних лопат переважно гусеничний, ...

                                               

Мотальна машина

Мотальна машина - машина, що перемотує пряжу на котушку, шпулю, бобіну або іншу паковку, форма якої зручна для виконання наступних виробничих операцій. До того ж при перемотуванні пряжа очищається від дрібного сміття, ліквідуються потовщення та і ...

                                               

Мускульний двигун

Мускульний двигун - машина, яка приводиться в рух мускульною силою тварин. Пристрій, що використовує тягове зусилля тварин для пересування стаціонарних сільськогосподарських машин, таких як кормозбиральний комбайн, або молотарка, або для відкачув ...

                                               

Осаджувальні центрифуги

Осаджувальна центрифуга – центрифуга для зневоднення і класифікації методом відцентрового осадження на суцільному роторі.

                                               

Папероробна машина

Машина для виробництва паперу - багатосекційний агрегат безперервної дії, на якому із волокнистої суспензії, що сильно розведена водою, одержують папір і деякі види картону.

                                               

Підйомно-транспортні машини

Підйомно-транспортні машини - пристрої, що призначені для механізації вантажно-розвантажувальних робіт та переміщення вантажів і людей у вертикальній, горизонтальній чи похилій площині; також, - назва навчальної дисципліни у навчальних програмах ...

                                               

Платформа Гю-Стюарта

Платформа Гю - Стюарта - різновид паралельного маніпулятора, в якому використовується октаедральна компоновка стійок. Платформа має шість ступенів свободи - три поступальних і три обертальних, як абсолютно тверде тіло.

                                               

Повітродувка

Повітродувка - повітродувна машина для стискання й подачі повітря. Основним споживачем стисненого повітря, вироблюваного повітродувками, є чорна металургія. У чорній металургії повітродувками називають машини, що стискають повітря до абсолютного ...

                                               

Породонавантажувальна машина

Навантажувальна машина – самохідна, причіпна або стаціонарна гірнича машина, що захоплює, навантажує, переміщує й укладає в транспортні засоби, штабелі або відвали сипкі, грудкові чи поштучні вантажі.

                                               

Поршнева машина

Поршнева машина - машина, що за допомогою поршня перетворює потенційну енергію робочого тіла на механічну енергію на привідному валу або навпаки. При роботі поршневої машини енергія робочого тіла може зменшуватись двигун або збільшуватись насос, ...

                                               

Правильна машина

Використовують для проведення випрямляння у металообробці, що полягає в усуненні або зменшенні небажаної кривини металевих виробів прикладанням зовнішніх сил. Застосовуються при виробництві листів, труб, рейок, балок та інших виробів, отриманих в ...

                                               

Прес

Прес - машина статичної дії для обробки матеріалів тиском. Механізм для створення зусилля з метою ущільнення речовини, зневоднення, зміни форми, піднімання і переміщення важких предметів. Зусилля стиску в тілах, які пресуються, створюються з мето ...

                                               

Ресорне підвішування

Ресорне підвішування - система пружних механічних елементів, призначена для регулювання коливань кузова транспортного засобу та помякшення ударних навантажень. До складу системи ресорного підвішування входять: ресори, гасителі коливань, пристрої ...

                                               

Скло-генератор

Скло-генератор - унікальний генератор електроенергії. Створений дослідниками технологічного інституту Джорджії. Скло виробляє електрику завдяки типових погодних впливів - дощу і вітру. Використовується трибоелектричний ефект. Скло виконується баг ...