ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 229
                                               

Струминний апарат

Струминний апарат – пристрій, в якому здійснюється процес інжекції, який полягає у передачі кінетичної енергії одного потоку іншому потоку шляхом безпосереднього контакту. Змішувані потоки можуть перебувати в одній або різних фазах. Потік, який в ...

                                               

Технологічні машини

Технологичні машини - робочі машини, котрі призначенні для змінювання розмірів, форми, властивостей або стану предмета обробки. Це млини, печі, преси, метало- й деревообробні верстати, будівельні, гірничі, металургійні, сільськогосподарські, харч ...

                                               

Траншеєкопач

Траншеєкопач – машина для риття траншей при будівництві нафто- і газопроводів, водопроводів, продуктопроводів та інших об’єктів. Робочим органом, змонтованим на тракторі, служить рама з ковшами, скребками тощо. Продуктивність траншеєкопача вітчиз ...

                                               

Турбінні повітродувки

1905 року почали використовувати турбінні повітродувки, що також називалися вентиляторами високого тиску. Вони мали порівняно з газовими повітродувками низку значних переваг. Вони були значно дешевшими при однаковій потужності, компактнішими, над ...

                                               

Турбогенератор

Турбогенератор - електричний синхронний генератор змінного трифазного струму з приводом від парової або газової турбіни. Тобто, турбогенератор - це поєднання турбіни, безпосередньо зєднаної з електричним генератором для вироблення електроенергії. ...

                                               

Ультрацентрифуга

Ультрацентрифуга - прилад для розділення часток розміром менше 100 нм зважених або розчинених у рідині. Це досягається обертанням ротора, що створює відцентрове поле з прискоренням, на багато порядків перевищують прискорення сили тяжіння.

                                               

Фільтрувальні центрифуги

Фільтрувальні центрифуги - центрифуга для зневоднення зернистого матеріалу фільтруванням на внутрішній поверхні сітчастого ротора, звичайно конічної, рідше - циліндричної форми.

                                               

Холостий хід

У техніці холостий хід використовується у разі, коли неможливо з яких-небудь причин вимикати двигун за відсутності потреби в передаванні енергії. Зазвичай це повязано з тим, що двигуни внутрішнього згоряння, які застосовуються, можуть віддавати н ...

                                               

Центрифуга

Центрифуга - машина для розділення гідросумішей на тверду та рідку фази під дією відцентрової сили. Призначена для отримання зневодненого продукту та рідкої фази.

                                               

Шнекові машини

Шнекові машини - машини, у яких основним елементом є шнек, за допомогою якого відбувається переміщення рідких, високовязких чи твердих речовин. Шнек є основною робочою деталлю шнекового механізму, що обертається всередині труби або жолоба і має б ...

                                               

Штемпельний брикетний прес

Штемпельний брикетний прес включає станину 1, пресову головку 2, пресуючий механізм 3 і привод 6. Станина слугує основою для всіх частин преса. Вона встановлюється на потужному залізобетонному фундаменті 7. У головці рис. 2 проходять горизонтальн ...

                                               

Механіка

Механіка - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук. Також це розділ фізики який вивчає закон механічного руху і механічної взаємодії. Термін "меха ...

                                               

Балістика

Балістика - наука, що вивчає рух і зіткнення снарядів, таких як кулі, бомби і ракети. Для снарядів, що випускаються зі звичайної зброї, найважливішими зовнішніми чинниками, що впливають на рух, є температура, атмосферний тиск і сила вітру; для ба ...

                                               

Біомеханіка

Біомеханіка - наука, яка на основі ідей та методів механіки вивчає властивості біологічних обєктів, закономірності їх адаптації до довкілля, поведінку та механічні рухи в них на всіх рівнях організації та в різних станах, включаючи періоди розвит ...

                                               

Випробування на удар

Випробування на удар - вид механічного випробування матеріалів з метою визначення їх здатності сприймати динамічні навантаження та схильності до крихкого руйнування. При ударній дії навантаження механічні характеристики матеріалу, що зазнає удару ...

                                               

Вільне падіння

Попри слово падіння в назві, під дією сили тяжіння тіло не обовязково повинно рухатися вниз. До прикладів вільного падіння належать рух тіла, підкинутого вертикально вгору або під кутом до горизонту, обертання Землі навколо Сонця тощо. Особливіст ...

                                               

Годограф

Годограф у механіці - крива, що є геометричним місцем кінців змінного вектора, значення якого в різні моменти часу відкладені від загального початку О. Поняття годографа було введене ірландським математиком ученим Вільямом Гамільтоном. Годограф д ...

                                               

Графостатика

Графостатика - в теоретичній механіці, вчення про графічний спосіб розвязання задач статики. Графостатика дозволяє вирішувати задачі з системами збіжних сил. На площині така система сил є статично визначуваною, якщо число невідомих сил у ній не п ...

                                               

Девіація (механіка)

У механіці: Девіація канату - кут відхилення струни канату на напрямних шківах та барабанах одноканатних підіймальних машин, розташований у похилій площині переміщення канату. Девіація кулі чи снаряда - відхилення кулі чи снаряда від заданого нап ...

                                               

Доцентрова сила

Доцентрова сила - будь-яка сила, що надає тілу нормального прискорення. Кількісно доцентрова сила дорівнює F = m v 2 R {\displaystyle F=m{\frac {v^{2}}{R}}}, де F - доцентрова сила, v - швидкість, m - маса тіла, R - миттєвий радіус руху. Доцентро ...

                                               

Еквівалентність механічних та електромагнітних величин

Еквівалентність механічних та електромагнітних величин - в багатьох прикладних задачах фізики різні явища описуються однаковими математичними рівняннями. Наприклад, диференційне рівняння для коливань механічного маятника в "механіці" та реактивно ...

                                               

Закон збереження імпульсу

Закон збереження імпульсу - один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається. Він звучить так: У замкненій системі геометрична сума імпульсів залишається сталою при будь-яких вз ...

                                               

Замкнута система (механіка)

Замкнута система - ідеалізована сукупність фізичних тіл, які не взаємодіють із зовнішнім середовищем. Найчастіше фізичні задачі розглядають у замкнутих системах - для спрощення обрахунків. У замкнутій системі знаходяться тіла і діють сили лише ті ...

                                               

Знос

Знос або техничний знос - результат зношування, що визначається в установлених одиницях. Значення зносу в техніці може виражатися в одиницях довжини, обєму, маси та ін.

                                               

Зносостійкість

Зносостийкість - властивість матеріалу чинити опір зношуванню за визначених умов тертя, яка оцінюється величиною, оберненою швидкості зношування чи інтенсивності зношування. Швидкість зношування - відношення величини зносу до часу зношування. Інт ...

                                               

Карданний підвіс

Карданний підвіс, іноді карданний почіп - шарнірна опора, яка дозволяє закріпленому обєкту обертатися довкола однієї осі. Являє собою маятникову систему, що вільно коливається у двох взаємоперпендикулярних площинах, намагаючись встановитись за на ...

                                               

Кінематичний ланцюг

Кінематичний ланцюг - це звязана система обєктів, що утворюють між собою кінематичні пари. Кінематичний ланцюг є основою механізму. Всякий механізм є частковим випадком, кінематичного ланцюга, але не кожний кінематичний ланцюг є механізмом.

                                               

Кінетична енергія

Кінетична енергія - частина енергії фізичної системи, яку вона має завдяки руху. Кінетичну енергію заведено позначати K {\displaystyle K} або T {\displaystyle T}.

                                               

Коефіцієнт відновлювання

Коефіцієнт відновлювання двох зіштовхуваних обєктів - це додатне дійсне число між 0.0 і 1.0, що дорівнює співвідношенню швидкостей до і після зіткнення тіл, взятих уздовж лінії зіткнення. Обєкти для яких C O R = 1 {\displaystyle COR=1} зіштовхуют ...

                                               

Лабораторна система

Лабораторна система - термін, який вживається при розгляді задач розсіювання для позначення системи відліку, звязаної із спостерігачем. Лабораторна система - це та система відліку, в якій проводяться експерименти. Теоретичні розрахунки ймовірност ...

                                               

Машина Атвуда

Машина Атвуда - прилад для проведення лабораторних експериментів для перевірки механічних законів руху з незмінним прискоренням. Названа на честь винахідника Джорджа Атвуда. Ідеальна машина Атвуда складається з двох обєктів мас m 1 і m 2, повязан ...

                                               

Маятник

Маятник - тіло, свобода руху якого в полі тяжіння обмежена підвісом в одній точці. Маятник може здійснювати коливальні й обертальні рухи. Маятник характеризується періодом коливань часом, необхідним для здійснення одного повного коливального руху ...

                                               

Механіка суцільних середовищ

Механіка суцильних середовищ - розділ механіки, фізики суцільних середовищ і фізики конденсованого стану, присвячений вивченню руху і рівноваги газів, рідин, плазми і деформівних твердих тіл. Основне припущення механіки суцільних середовищ поляга ...

                                               

Механічні коливання

Механичні коливання - це рухи тіла, які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно повторюються через рівні інтервали часу. Також механічні коливання бувають прості і складні. Складні коливання- це певним чином скомб ...

                                               

Нотація Ньютона

Нотація Ньютона - - спосіб запису математичних похідних. У нотації Ньютона степінь похідної відповідає кількості крапок чи рисок, що стоять безпосередньо над назвою функції. Такий запис визначається як: x = d x d t {\displaystyle {\dot {x}}={\fra ...

                                               

Основне рівняння руху потяга

Основне рівняння руху потяга - фізичне рівняння, що встановлює звязок між активними і реактивними силами, що діють на елементи кінематичної системи - потяг, а також між кінематичними і силовими параметрами руху потяга. Фізичною основою для даного ...

                                               

Період обертання

Період обертання - проміжок часу, через який точка тіла при обертанні повертається до свого початкового положення. Позначається здебільшого T, вимірюється в одиницях часу. Частота обертання ν {\displaystyle \nu } звязана з періодом формулою ν = 1 ...

                                               

Питомий імпульс

Питомий імпульс або питома тяга - показник ефективності ракетного двигуна. Іноді обидва терміни використовуються як синоніми, оскільки вважається, що це фактично різні назви однієї характеристики. Питома тяга застосовується зазвичай у внутрішній ...

                                               

Потенціальна енергія

Потенціальна енергія - частина енергії фізичної системи, що виникає завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми, відносно цієї системи, тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі. Разом із кінетичною енергією, яка ...

                                               

Прецесія

Прецесія - повільне зміщення осі обертання по конусу. Наприклад, в астрономії - повільне обертання земної осі. Вісь цього конуса перпендикулярна до площини земної орбіти, а кут між віссю й твірною конуса дорівнює приблизно 23°5. Період прецесії д ...

                                               

Привод

Привод, або силовий привод - пристрій для приведення в дію різних технологічних машин за допомогою: двигуна, стисненого повітря, рідини або пружин.

                                               

Прикладна механіка

Прикладна механіка - технічна наука, присвячена дослідженням пристроїв і принципів роботи механізмів. Прикладна механіка займається вивченням і класифікацією машин, а також їх розробкою. Основні розділи прикладної механіки: деталі машин - базова ...

                                               

Принцип Маха

Принцип Маха - гіпотеза, висловлена Ернстом Махом, про те, що інерційні властивості фізичного тіла зумовлені всіма іншими тілами у Всесвіті. В загальному формулюванні гіпотетичний принцип Маха означає, що існує звязок між локальними фізичними зак ...

                                               

Прискорення вільного падіння

Прискорення вільного падіння - прискорення, яке отримує тіло, рухаючись під впливом сили тяжіння більш масивного тіла. Воно однакове для всіх тіл, залежить від географічної широти місцезнаходження тіла, його відстані від центра більш масивного ті ...

                                               

Променева швидкість

Променева швидкість - проекція вектора відносної просторової швидкості обєкта на промінь зору, який визначено напрямком до обєкта від спостерігача чи від початку координат. Променева швидкість має знак "+", якщо обєкт віддаляється від спостерігач ...

                                               

Простий механізм

Прості механізми - різні пристрої, які дозволяють виконувати роботу за умови докладання до тіла порівняно невеликої сили та змінювати напрям дії сили на зручніший для людини. Жоден простий механізм не дає виграшу в роботі, а дає залежно від наявн ...

                                               

Пружні хвилі

Пружні хвилі - збурення, що поширюються в твердих, рідких і газоподібних середовищах. При поширенні хвилі не відбувається переносу речовини. Частинки її коливаються поблизу положення рівноваги. Важливою характеристикою хвильових збурень є тип сил ...

                                               

Реактивний рух

Реактивний рух - рух, що виникає за рахунок відкидання частини маси тіла із певною швидкістю. За законом збереження імпульсу, при відокремленні від тіла масою M маси m із швидкістю v, тіло набуває швидкості V яку можна розрахувати за формулою M − ...

                                               

Редуктор

Редуктор, механічний редуктор gear, gearbox, нім. Druckminderer m, Reduziergetriebe n, Reduzierventil n) - зубчата або гідравлічна передача, призначена для зміни кутових швидкостей і обертальних моментів. Редуктор 1 - самостійний вузол, що встано ...

                                               

Режим динамічний

Режим динамічний – режим роботи об’єкта, за якого хоч би один з параметрів режиму змінюється у часі.