★ Free online encyclopedia. Did you know? page 243

                                               

Тривога

Тривога - негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття невизначеності, очікування негативних подій, важковизначені передчуття. На відміну від причин страху, причини тривоги зазвичай не усвідомлюються, але вона попереджує участь людини в потен ...

                                               

Альпійська раса

Альпійська раса - антропологічний тип у складі європеоїдної раси. Виділений у кінці XIX в. французьким антропологом і соціологом Жоржем Ляпужем. Надалі визначалася антропологами: У. Ріплі, Я. Чекановським, К. Куном та іншими що використовували са ...

                                               

Антропологічні типи європеоїдної раси

Антропологічні типи європеоїдної раси є продуктом класифікації великої європеоїдної раси на більш дрібні категорії. Залежно від принципів класифікації та наявності відповідних даних, різними дослідниками були запропоновані різні варіанти.

                                               

Атланто-балтійська раса

Атланто-балтійська раса - варіант європеоїдної раси поширений на півночі та північному заході Європи. Характерними рисами є високе вузьке доліхокефальне обличчя, ортогнатизм, вузькі губи, високий виступаючий ніс з прямою спинкою, великий відсоток ...

                                               

Біле рабство

"Біле рабство" - в англомовних країнах термін означав неволю європейців і вихідців з Європи незалежно від природи рабства, але в основному щодо примусової проституції.

                                               

Біломорсько-балтійська раса

Біломорсько-балтийська раса - гілка європеоїдної раси, локалізована на північному сході Європи. Характеризується найсвітлішою пігментацією шкіри, волосся і очей у світі, ортогнатизмом профілю черепа, мяким прямим або хвилястим волоссям, малими ро ...

                                               

Вірменоїдний тип

Вірменоїдна раса - антропологічний тип, варіант балкано-кавказької раси, що входить до великої європеоїдної раси. Поширена по всій Євразії, з більшою концентрацією в Малій Азії, а також у Вірменії, південно-східній Грузії, Сирії та Лівані, що вир ...

                                               

Індо-середземноморська раса

Індо-середземноморська раса - мала раса в складі великої європеоїдної раси. Поширена уздовж узбережжя Середземного моря, Чорного моря і далі на схід через Передню Азію до Північної Індії.

                                               

Кордиди

Кордиди - антропологічний тип, що був характерний для племен культури шнурової кераміки. Описаний Карлтоном Куном. Тип розглядається як місцевий варіант Великої середземноморської раси. Передбачуване поширення - ранненеолітічні культури Північног ...

                                               

Лапоноїдна раса

Лапоноїдна раса - змішаний антропологічний тип, що зберігся в саамів - корінного населення Північної Європи, має значні відмінності від європеоїдів, що зближує його носіїв з представниками монголоїдної раси. Основні риси лапоноїдної раси: Низький ...

                                               

Мехтоїди

Мехтоїди, або афалу-мехтоїдна раса Мехта-Афалу - доісторична підраса європеоїдної раси, що в епоху верхнього палеоліту і мезоліту проживала в Північній Африці. Тип Мехта ще інколи називають африканським кроманьйонцем. Відрізнялись масивною будово ...

                                               

Північноєвропейська раса

Північноєвропейська або Північноєвропоїдна раса - мала раса в складі великої європеоїдної раси. Характеризується світлою пігментацією волосся і очей, середнім або високим переніссям з прямою спинкою носа, середньорозвинутою бородою, середнім зрос ...

                                               

Понтійський підтип

Понтійська раса - група європеоїдної раси, поширена серед населення чорноморського узбережжя. Описана В. В. Бунаком в 1932 році згідно з його класифікацією рас. Іноді понтійську расу зближують з північнокавказькою, але відзначають у представників ...

                                               

Середземноморська раса

Середземноморська раса - підраса у складі європеоїдної раси. Виділена під назвою homo mediterranaeus французьким соціологом Ж. Лапуж в кінці XIX ст. У першій половині XX ст. термін широко вживався антропологами.

                                               

Середньоєвропейська раса

Середньоєвропейська раса - одна з малих рас, що входить до складу європеоїдної раси. За пігментацією займає проміжне становище між північними і південними європеоїдами.

                                               

Центральноукраїнський антропологічний тип

Центральноукраїнський антропологічний тип - антропологічний тип у складі європеоїдної раси притаманний більшості етнічних українців. Вперше, як "український", виділений на початку XX ст. Ф. Вовком, деталізований В. Дяченком в монографії 1965-го р ...

                                               

Далекосхідна раса

Далекосхідна раса - одна з людських рас. Відноситься до так званих малих рас у складі великої монголоїдної раси. У ряді класифікацій утворює разом з південноазійською расою тихоокеанську монголоїдну гілку. Переважає на території Східного та Півні ...

                                               

Епікантус

Епікантус - складка біля внутрішнього кутика ока, що прикриває слізне мясце. Епікантус - продовження складки верхньої повіки - одна із характерних ознак монголоїдної раси, що рідко зустрічається у дорослих представників інших рас. Антропологічні ...

                                               

Монголоїдна раса

Монголоїдна раса - одна з великих рас людства. Охоплює корінне населення Північної, Центральної, Східної, Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки. Відповідно представники монголоїдної раси називаються монголоїдами.

                                               

Південноазіатська раса

Півде ́ нноазіатська ра ́ са - одна з людських рас, відноситься до так званих малих рас в складі великої монголоїдної раси. У ряді класифікацій утворює разом з далекосхідною расою тихоокеанську монголоїдну гілку. Переважає серед південних китайці ...

                                               

Північноазійська раса

Північноазійська раса - одна з людських рас. Розглядається як мала раса у складі великої монголоїдної раси. Є однією з трьох основних гілок монголоїдів, звану континентальною монголоїдною гілкою. Поширена на території Північної та Центральної Азі ...

                                               

Негритоси

Негритоси - расова група в Південній і Південно-Східній Азії. Гілка великої австралоїдної раси, за іншою класифікацією - перехідний тип між негроїдною і монголоїдною расами. Визначальними ознаками негритоської раси є низький зріст 140 - 155 см, т ...

                                               

Аета

Аета - група племен, що становлять найдавніше населення Філіппін. Їх загальна чисельність становить близько 33 тис. осіб. Від більшості населення країни відрізняються за расовим типом та способом життя. Це низькорослі люди, що належать до негрито ...

                                               

Андаманці

Андаманці - корінне населення Андаманських островів. Андаманці майже повністю винищені англійськими колонізаторами. За іншими даними, нині налічується ще понад 200 - 300 чоловік племені джарава. Визначити чисельність складно, оскільки племя джара ...

                                               

Семанги

Семанги - група малочисельних негритоських племен, що є давнім населенням центральної частини півострова Малакка. Більшість їх живе в лісових районах на півночі Півострівної Малайзії, невелика частина - в сусідніх лісах на півдні Таїланду. Загаль ...

                                               

Батьківство

Батьківство - факт походження дитини від певного чоловіка. В Україні право на батьківство закріплено ст. 50 Сімейного кодексу України. Чоловік має право на батьківство. Таким чином, відмова дружини від народження дитини або нездатність її до наро ...

                                               

Батьківські права та обовязки

Батьківські права та обовязки - права і обовязки, покладені законодавством на батьків щодо виховання і утримання дітей. Батьківські права та обовязки визнаються за особами, відносно яких наявні безспірні відомості, що вони є батьком або матірю да ...

                                               

Пронуклеарне перенесення ядер

Пронуклеарне перенесення ядер - метод штучного запліднення, при якому в донорську яйцеклітину, позбавлену ядра, переноситься ядро з іншої яйцеклітини. Запліднення може бути як обох яйцеклітин перед переносом ядра сперматозоїдами від однієї особи, ...

                                               

Танець батька і доньки

Танець батька і доньки - це танець дочки і її батька. Танці батька і дочки поширені на західних весіллях, хоча проводиться не на всіх весільних церемоніях. У ситуаціях, коли батько дочки відсутній, його може бути замінити чоловік старшого поколін ...

                                               

Тест на батьківство

Тести на батьківство або материнство - тести, ціллю яких є встановлення, чи персона є одним з біологічних батьків іншої людини. Якщо ціллю тесту є встановлення батька людини, такий тест відомий як тест на батьківство, встановлення матері - тест н ...

                                               

Вік кримінальної відповідальності

Вік кримінальної відповідальності - визначена кримінальним законом кількість років, по досягненню яких особа вважається такою, що підлягає кримінальній відповідальності та покаранню. Вік кримінальної відповідальності є обовязковою ознакою субєкта ...

                                               

Коефіцієнт Бюффона

Коефіцієнт Бюффона, для багатьох видів тварин - це середня тривалість життя виду, яка визначається як 4-5-кратний термін досягнення статевої зрілості. Робилися спроби встановлювати тривалість життя на підставі різних непрямих ознак і показників. ...

                                               

Максимальна тривалість життя

Максимальна тривалість життя - згідно з класичним визначенням, максимальна можлива тривалість життя представників певної групи організмів. Через важкість визначення, на практиці, це максимальна зареєстрована тривалість життя серед представників п ...

                                               

Модель Леслі

Модель Леслі - дискретна модель динаміки популяції яка враховує її вікову структуру. Розібємо популяцію на n вікових груп. Спосіб розбиття зазвичай визначається біологічними особливостями організмів, та специфікою задачі. Кожна вікова група має р ...

                                               

Пенсійний вік

В епоху капіталізму, розвиток якого зумовило виникнення суспільного класу людей, в яких були відсутні можливості забезпечувати власне існування після втрати ними працездатності, першою країною, яка створила пенсійну систему, метою якої було надан ...

                                               

Середній вік

Західні вчені визначають його межі по-різному: початок - від кінця третього десятиліття до 40 років, кінець - від кінця четвертого десятиліття до 60 років. У віковій періодизації, яка була прийнята на симпозиумі АПН РРФСР у 1965 році, під середні ...

                                               

Солідарно-пропорційна оплата

Солідарно-пропорційна оплата праці - це методика нарахування заробітної плати, згідно якої працююча особа отримує щомісячну винагороду за працю відповідно до віку. Наприклад, 18 років - 1800 грн за місяць, 19 років - 1900 грн за місяць, 20 років ...

                                               

Старість

Характеризується погіршенням здоровя, розумових здібностей, загасанням функцій організму. Перед цим періодом життя, громадяни багатьох країн мають право вийти на пенсію. Але є також дуже багато пенсіонерів, що працюють.

                                               

Вундеркінд

Обдаровані діти або вундеркинди - діти, які визнані освітньої системою вищими в рівні інтелектуального розвитку від інших дітей свого віку. Вундеркінди, як правило, виявляють свої здібності вже в ранньому віці. Ці здібності відносяться до всіх ін ...

                                               

Гра

Гра - діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з розважальною чи навчальною метою. Гра відрізняється від роботи тим, що не ставить перед собою безпосередньо корисної мети, а також тісно межує з мистецтвом, хоч зазвичай не створює ху ...

                                               

Дитяча вечірка

Дитяча вечірка - вечірка для дітей, наприклад, день народження або чаювання. З часів середньовіччя діти одягалися у спеціальні костюми для таких випадків. Дитячі дні народження виникли в Німеччині та називалися kinderfeste. Підприємства, які план ...

                                               

Дитяча проституція

Дитяча проституція - проституція осіб віком до 18 років. У переважній більшості держав переслідується законодавством. Додатковий протокол до Конвенції про права дитини, що стосується торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії, ви ...

                                               

Дитяче автомобільне крісло

Дитяче автомобільне крісло, також дитяче автокрісло, дитяче автомобільне сидіння, дитяче автосидіння - крісло, яке встановлюється в автомобіль для безпечного перевезення дітей з моменту народження і приблизно до віку 12 років. Офіційна назва дитя ...

                                               

Дитячий візок

Дитячий візок або дитяча коляска - засіб, призначений для транспортування маленьких дітей. Розташування дитини у візку залежить від його типу. У різні часи та у різних народів для транспортування дітей використовувалися різноманітні пристрої: рем ...

                                               

Дівчина

Дивчина, дивчинка - молода людина жіночої статі, зазвичай дитина чи підліток. Стаючи дорослою, вона описується як жінка. Час, коли дівчина стає жінкою, у різних суспільствах і культурах визначається по-різному. Переважно перехід від юності до зрі ...

                                               

Іграшка

Играшка, цяцька, забавка - предмет, що використовується у грі. Іграшки зазвичай повязуються із дітьми та домашніми улюбленцями, однак іграшки звичні і для дорослих людей чи диких тварин. Багато предметів виготовляються як іграшки, однак гратися м ...

                                               

Колискова пісня

Колискова, також колисанка - жанр народної родинної лірики, специфічний зміст і форма якої функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці. Визначальний у колисковій пісні не змістовий, а звуковий компонент.

                                               

Малюк

Малюк - мала дитина в 1.5-4 років. Це вік активного розвитку дитини. Зріст середньої дитини в 3 роки дорівнює 98.7 ± 2.5 см. Ця дитина до 4 років досягає 106.2 см ± 2.4 см. Середня вага коливається в основному від 12 до 17 кг. У дітей 3 - 4 років ...

                                               

Народна гра гуси

Народна гра - це гра має більш-менш стійкі правила, що пов`язані з побутом та діяльністю людей. Мета:удосконалювати навички хотьби та бігу по прямій,розвивати увагу, память. Дітям бігти до "господині" можна лише після слів:"Тоді летіть до хати". ...

                                               

Педагогічна психологія

Педагогічна психологія - галузь психологічної науки, яка досліджує психологічні проблеми виховання й навчання особистості - основних механізмів спрямованої соціалізації людини. Предметом педагогічної психології є дослідження психологічних законом ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →