★ Free online encyclopedia. Did you know? page 247

                                               

Інтенція

Інтенція - намір, задум, конкретна спрямованість психічної активності свідомості людини на певний обєкт. Інтенція - у богослів’ї різного роду богослужіння, молитви, освячення та благословення. Інтенція - у римському праві частина процесуальної фо ...

                                               

Інтуїція

Інтуиція - багатозначний термін, який, залежно від контексту, може означати: У філософії - безпосереднє осягнення істини без досвіду і логічних висновків. Здатність людини у деяких випадках несвідомо, чуттям уловлювати істину, передбачати, вгадув ...

                                               

Катексис

Катексис - в психоаналізі, своєрідний квант психосексуальної енергії, аналогічний, подібний або тотожний до електричного заряду та спрямований на предмет, ідею чи іншу людину.

                                               

Когнітивний стиль

Когнітивний стиль - термін, збірне поняття, яке використовується в когнітивній психології для позначення відносно стійких індивідуальних особливостей пізнавальних процесів людини, що виражаються у використовуваних нею пізнавальних стратегіях, тоб ...

                                               

Концентрація уваги

Концентрація уваги - утримання інформації про який-небудь обєкт у короткочасній памяті. Таке утримання передбачає виділення "обєкта" як поняття із загального уявлення про світ. Концентрація уваги є однією із властивостей уваги. Інші властивості у ...

                                               

Латеральність

Латеральність - асиметрія або неповна ідентичність лівої і правої половин тіла, що повязана з розходженнями в структурі і функціях двох півкуль мозку. Вона може проявлятися на анатомічному, біохімічному, фізіологічному і функціональному рівнях. Б ...

                                               

Магічне число сім, плюс-мінус два

"Магічне число сім, плюс-мінус два" - правило, сформульоване американським психологом Джорджем Міллером у 1956 році. Згідно з ним, кількість обєктів, яку середньостатистична людина може тримати в робочій памяті дорівнює 7.

                                               

Модель Кюблер-Росс

Модель Кюблер-Росс - опис емоційного стану невиліковно хворих людей або людей, які втратили своїх близьких. Модель запропонована психологом Елізабет Кюблер-Росс в 1969 році.

                                               

Навчання

Навчання - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння зна ...

                                               

Над-Я

Над-Я - один із трьох компонентів психіки людини, відповідно до теорії психоаналізу Фройда. Над-Я відповідає за моральні та релігійні установки людини, норми поведінки та моральні заборони і формується в процесі виховання людини. Функціями Над-Я ...

                                               

Обертони психічні

Обертони психичні. Проміжні психічні процеси, що є переходом між свідомістю і несвідомою психічною діяльністю.

                                               

Память

Память - психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні, наступному відтворенні та забуванні минулого досвіду, дає можливість його повторного застосування в життєдіяльності людини. У психології памяттю позначають комплекс пізнавальних з ...

                                               

Перевтома

Перевтома - патологічний стан, клінічний симптом, що розвивається у людини внаслідок хронічної фізичної чи психологічної перенапруги, клінічні прояви якого визначають функціональні порушення в центральній нервовій системі. Характерні прояви: відс ...

                                               

Прекогніція

Прекогниція - форма екстрасенсорного сприйняття, гіпотетична паранормальна здатність отримувати знання про майбутні події або майбутні думки іншої особи, не тотожна здатності до логічних висновків і прогнозів на основі актуального знання. Парапси ...

                                               

Прострація

Прострація - стан надзвичайної фізичної і нервово-психічної кволості у людини. Прострація може виникнути при тяжких інфекційних захворюваннях, фізичному виснаженні, нервових потрясіннях тощо.

                                               

Свідомість

Свідомість - здатність людини пізнавати навколишній світ і саму себе за допомогою мислення та розуму, внаслідок чого формується інтелект особистості. Свідомість можливо розглядати як стан психіки, за якого відбувається якісне субєктивне відображе ...

                                               

Сприйняття глибини

Глибина сприйняття є візуальною здатністю сприймати світ у трьох вимірах та відчувати відстань до обєкту. Відчуття глибини - відповідний термін для тварин, бо тварини можуть відчути відстань до обєкта, то ж невідомо, чи "сприймають" вони рух у то ...

                                               

Сприйняття форми

Сприйняття форми - здатність людського розуму та відчуттів сприймати форми та контури які спостерігаються в навколишньому середовищі. Особливо важливе для вміння читати. Цей складний психічний процес вивчається в неврології. Сприйняття форми є од ...

                                               

Увага

Увага - спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на обєкти або явища, які мають для людини певне значення при одночасному абстрагуванні від інших, в результаті чого вони відображаються повніше, чіткіше, глибш ...

                                               

Уява

Уява - конструктивне, хоча не обовязково творче вживання минулого чуттєвого досвіду, оживленого як образи в даному досвіді на ідейному рівні, яке у своїй сукупності не є відтворенням минулого пережиття, але новим формуванням матеріалу, що походит ...

                                               

Spaced learning

Spaced learning - методика навчання, за якою тема вивчається трьома блоками, між якими робиться дві десятихвилинних перерви для рухової активності. Методика заснована на механізмі формування довготривалої памяті, описаної Дугласом Філдз в журналі ...

                                               

Когнітивна наука

Когнітивістика - наукова дисципліна, обєктом вивчення якої є опис, пояснення, за необхідності і моделювання механізмів людського, твариннного або штучного процесу мислення, так і загалом будь-якої складної системи обробки даних, здатної набувати, ...

                                               

Тест зі свічкою

Проблема зі свічкою або завдання зі свічкою, також відоме як проблема зі свічкою Дункера, це пізнавальний тест продуктивності, що вимірює вплив функціональної закріпленості на можливості учасника розвязувати задачі. Тест був створений гештальт пс ...

                                               

Адаптаційний синдром

Адаптацийний синдром - комплекс різноманітних реакцій захисного характеру, що виникають в організмі людини і тварини у відповідь на значні пошкоджувальні діяння. Адаптаційний синдром характеризується зменшенням розмірів загрудинної залози тимуса, ...

                                               

Амбівалентність

Амбівалeнтність - психічний стан роздвоєності, співіснування протилежних відносин або почуттів до людини, обєкта чи ідеї, невизначеність або нерішучість, яким напрямком слідувати чи як вчинити. В науковий обіг це поняття запроваджено в 1910–1914 ...

                                               

Апатія (медицина)

Апатія, байдужість - клінічний симптом, який характеризується байдужим ставленням до довкілля, зникненням зовнішніх проявів емоційних реакцій. Є звичайним проявом депресії, яку можуть спричинити деякі лікувальні препарати, шизофренії, різних сома ...

                                               

Аутогенне тренування

Аутогенне тренування - метод психологічного розвантаження і зняття нервового навантаження шляхом частого повторення спеціальних оптимістично-мобілізуючих формул. Розроблений у 1932 році німецьким психіатром і психотерапевтом Йоганном Шульцем. Пох ...

                                               

Бойовий транс

Бойовий транс - термін, що позначає змінений стан свідомості людей, які беруть участь у бойових діях. У цьому стані боєць не відчуває страху та болю. Крім цього, у стані бойового трансу всі члени групи втрачають свою індивідуальність і діють як є ...

                                               

Гіперактивність

Гіперактивність - стан, при якому активність і збудливість людини перевищує норму. У випадку, якщо подібна поведінка є проблемою для інших, гіперактивність трактується як психічний розлад. Гіперактивність частіше зустрічається у дітей і підлітків ...

                                               

Гіпотимія

Гіпотимия - стійке зниження настрою, яке супроводжується зменшенням інтенсивності емоційної, психічної та рухової активності. Спостерігається при циклотимії та межових станах. Є однією з ознак депресивного синдрому. Гіпотимія характерна за астені ...

                                               

Дискомфорт

Дискомфорт - відсутність комфорту, незручність, невигода, несприятливість, порушення або відсутність належних умов, потрібних для нормальної життєдіяльності організму, виконання певної роботи тощо. У медицині під дискомфортом розуміють незвичні т ...

                                               

Дистимія

Дистимія - хронічні депресивні настрої, що не досягають ступеня вираженої депресії при маніакально-депресивному психозі. Характерними є: постійна втома, ангедонія, відчуття внутрішнього дискомфорту, похмурі думки, поганий сон. При цьому в побуті, ...

                                               

Дистрес

Дистрес - стан, при якому людина не в змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій та спричинених ними наслідків і проявляє дезадаптивну поведінку. Це може бути очевидним у наявності явищ невідповідної соціальної взаємодії: як-то агресія, па ...

                                               

Екзальтація

Екзальтація - піднесений настрій з відтінком захвату. Значною мірою посилене роздратування психічної сфери, яке проявляє себе то у вигляді замріяного настрою, то безмежного натхнення. У психічних хворих проявляється у вигляді занадто сильного, хв ...

                                               

Жах

Жах - сильне негативно забарвлене почуття, стан дуже великого переляку, страху, що охоплює кого-небудь. Головною рисою жаху є пригніченість, іноді тремтіння, загалом, відсутність активної реакції з усунення джерела страху. За прийнятою нині класи ...

                                               

Змінений стан свідомості

Змінені стани свідомості - якісні зміни в субєктивних переживаннях або психологічному функціонуванні від певних генералізованих для даного субєкта норм, що рефлексуються самою людиною або відзначаються спостерігачами. Згідно А. Ревонсуо, головною ...

                                               

Криза середнього віку

Криза середнього віку - термін, яким сучасні науковці визначають психологічний стан невпевненості в житті людини, переважно у віці від 30 до 50 років. Вперше описана Еліотом Жаком в 1965 році.

                                               

Масовидні явища психіки

У науковій літературі з психології мас найчастіше виділяються і обговорюються наступні масовидність явища психіки: масову свідомість, масове настрій, масове, або суспільне, думка, масові психічні стани, масові соціальні установки, мода, чутки, ві ...

                                               

Маячення

Маячення або маячиння ― розлад мислення, що характеризується виникненням невідповідних реальності хворобливих уявлень, міркувань і висновків, яких хворий переконано дотримується й котрі не піддаються корекції. Цю тріаду сформульовано 1913 року Ка ...

                                               

Маячення стосунку

Маячення стосунку - вид маячення, в разі якого хворий вважає індиферентні для себе події такими, що стосуються безпосередньо його. Те, що відбувається довкола хворого, набуває подвійного змісту та особливого значення. Маячні ідеї стосунку найчаст ...

                                               

Настрій

Настрій - загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус. Розрізняють позитивні настрої, які виявляються у бадьорості, та негативні, які пригнічують, демобілізують, викликають па ...

                                               

Нудьга

Нудьга - емоційне порушення. Нудьга за психологічним змістом являє відносно спокійне переживання працівником зниженого інтересу до роботи. Це пасивний стан, який характеризується зниженням трудової активності, бажанням відволіктися, поговорити. Н ...

                                               

Паніка

Паніка - психічний стан людей - несвідомий, нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною небезпекою, що охоплює людину чи багатьох людей, неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації.

                                               

Потік (психологія)

Потік або Флоу - психічний стан, у якому людина повністю включена в те, чим вона займається, це відчуття сфокусованості, концентрації та успіху під час діяльності. Поняття було введено Михаєм Чиксентмихаї і часто вживається в позитивній психологі ...

                                               

Розгубленість

Розгубленість - психічний стан, що поєднує емоційний і когнітивний компоненти. В психіатрії афектом розгубленості / подиву називають таку розгубленість, яка обумовлена гострим психічним розладом і супроводжується болісним нерозумінням хворим ситу ...

                                               

Саторі

Саторі - в медитативній практиці дзен - внутрішнє персональне переживання досвіду осягнення істинної природи через досягнення "стану одної думки". В медитативній практиці дзен вважається, що досягнути стану саторі можна, окрім медитативної практи ...

                                               

Сенсорна депривація

Сенсорна депривація - часткове або повне позбавлення зовнішнього впливу на одне або більше органів чуття. Найпростіші пристрої для сенсорної депривації, такі як повязка на очі або заглушки для вух, зменшують або прибирають вплив на зір і слух, в ...

                                               

Синдром навченої безпорадності

Вивчена безпорадність, також придбана, набута, або завчена безпорадність - стан людини або тварини, в якому індивід не робить спроб до поліпшення свого стану, хоча має таку можливість. Зявляється як правило, після декількох невдалих спроб впливат ...

                                               

Сутяжництво

Сутяжництво - заняття позовами з корисливих міркувань, пристрасть до позовів. Кверулянство - те саме, що сутяжництво. Кверулянт - сутяга, той, що несправедливо скаржиться. З семантичної точки зору слово "сутяга" означає назву особи за її соціальн ...

                                               

Сценічне хвилювання

Сценічне хвилювання, або сценофобія - форма страху, зумовлена напруженим очікуванням перевірки тих чи інших здібностей, характеризується тривожними відчуттями, повязаними з можливим провалом. Інтерпретується як результат підсвідомого співвіднесен ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →