ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252
                                               

Соціально-критична парадигма в соціології масових комунікацій

Критична теорія розглядає масову комунікацію як поле боротьби конфліктних опіній, джерелом яких є різні групові інтереси, та аналізує Медіа| мас-медіа", як символ контролю, "концентрацію політичної та економічної влади".

                                               

Теорія дискурсу Лаклау - Муфф

Теорія дискурсу Лаклау і Муфф - постструктуралістська теорія, розроблена бельгійськими політологами Ернесто Лаклау і Шанталь Муфф. Теорія заснована на ідеї про те, що соціальний світ формується дискурсом за допомогою значень. Теорія синтезує ряд ...

                                               

Теорія кіно

Кінознавство - це наука, що намагається теоретично пояснити та обґрунтувати твір кіномистецтва, тобто кінофільм. Кінознавство розглядає фільм як твір мистецтва, але й також як засіб масової інформації та товар. Відповідно до цього існують естетич ...

                                               

Феміністична критика

Феміністична критика criticism) - течія постмодернізму, що проявляється в різних інтердисциплінарних варіантах феміністської теорії без єдиної школи: а також англо-американській, перейнятій ідеями деконструктивізму. передусім французькій, зосеред ...

                                               

Франкфуртська школа

Франкфуртська школа - критична теорія сучасного суспільства, різновид неомарксизму. Основні представники: Теодор Адорно, Макс Горкгаймер, Герберт Маркузе, Еріх Фромм, Вальтер Беньямін, Лео Левенталь, Франц Леопольд Нейман, Фрідріх Поллок, з "друг ...

                                               

Авангардизм

Авангардизм - одна зі світонастанов модернізму, скерована на руйнування традиційних художніх законів, форм. Термін для означення так званих "лівих течій" у мистецтві, радикальніших, ніж модернізм. Комплекс явищ у мистецтві 1-ї третини XX ст., яко ...

                                               

Академізм

Академизм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі "високого мистецтва" - насамперед національними академіями мистецтв з ви ...

                                               

Ампір

Ампир - стиль у європейській архітектурі кінця 18 - початку 19 ст. Ампір був своєрідним продовженням революційного класицизму і неокласицизму загалом, тільки урочистішим і пафоснішим. Взірцем для художників залишався Стародавній Рим, але тепер уж ...

                                               

Ар деко

Ар-деко, Арт-деко, - мистецька течія першої половини XX століття. Зявилася і розвивалася в архітектурі, декоративному мистецтві, моді та живописі. Є синтезом модернізму і неокласицизму.

                                               

Барбізонська школа

Барбізонська школа - умовна назва групи французьких художників-пейзажистів, Ж. Дюпре, Н. Діаз, Ш. Дюбіньї, К. Тройон), що працювали в селі Барбізон у лісі Фонтенбло в 1830–1860 роках.

                                               

Боз-ар

Боз-ар - одна з назв архітектури пізнього історизму у Франції та деяких інших країнах. Виник як альтернатива до "романтичних" стилів та бідермаєру через спробу відродити і переосмислити спадщину ренесансу, бароко, ампіру. Поява нового стилю була ...

                                               

Веризм

Основоположником течії в музиці вважають Умберто Джордано з його дебютною оперою "Marina". Найяскравіші представники веризму в музиці - Руджеро Леонкавалло, Пєтро Масканьї "Сільська честь", "Маски" та ін. і особливо Джакомо Пуччіні - прагнули пок ...

                                               

Віденська школа фантастичного реалізму

Віденська школа фантастичного реалізму - різновид так званого Фантастичного мистецтва, або ж фантастичного реалізму, яке почало поширюватись з кінця 19 століття в Західній Європі.

                                               

Відродження

Відродження, або Ренесанс - культурно-філософський рух кінця Середньовіччя - початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності. Сучасні дослідники виділяють пять періодів доби Відродження: Високе Відр ...

                                               

Візантійське мистецтво

Візантійське мистецтво - стиль в образотворчому мистецтві й архітектурі, що зародився в 4-5 століттях у Візантії і поширився в Італії, через Балкани, в Київській Русі, де він існував впродовж багатьох століть. Візантійський стиль характеризується ...

                                               

Візіонерське мистецтво

Візіонерське мистецтво - художній стиль, в основі якого спонтанне зображення побаченого у зміненому стані свідомості, релігійного, медитативного споглядання, трансу. Його створюють митці, схильні до фантазій, таємничих видінь і мрій.

                                               

Вортицизм

Вортицизм був виключно англійським культурним явищем, англійською гілкою модернізму. В рівній мірі протистояв як імпресіонізму, так і класичній художній традиції. Предтечею вортицистів був англійський художник Роджер Фрай, що проклав їм дорогу св ...

                                               

Героїчний реалізм

Героїчний реализм - мистецький та літературний напрямок 20-40-х років XX століття, який став провідним у культурі нацистської Німеччини. Як назви офіційної доктрини використовувалися також терміни "ідеальний реалізм" та "арійське мистецтво". Факт ...

                                               

Гіперреалізм

Гіперреалізм - термін, який використовується для позначення течії в сучасному мистецтві 1990-2000-х років, що базується на фотографічно точному відтворенні реальності, і творчості європейських фотореалістів 1970-х років.

                                               

Дадаїзм

Дадаизм - авангардистська мистецька течія початку XX століття. Виникла у Швейцарії під час Першої світової війни та розвивалася впродовж 1914 - 1924 років. Для дадаїзму характерні заперечення верховенства розуму, логіки, та відмова від слідування ...

                                               

Дегенеративне мистецтво

Дегенеративне мистецтво - термін нацистської пропаганди для позначення мистецького нонконформізму та авангардних напрямів мистецтва, які розцінювалися як мистецтво, що вироджується та видавалося владою не лише модерністським, антикласичним, але й ...

                                               

Декаданс

Декаданс - загальна назва кризових явищ у мистецтві та культурі кінця 19 - початку 20 століть. Період декадансу позначений настроями безнадії, розчарування, занепадом життєвих сил, естетизмом. Декаданс як конкретно-історичний факт постав у другій ...

                                               

Дидактичне мистецтво

Дидактичне мистецтво, моралізуюче мистецтво - художній напрям у європейському та світовому мистецтві доби Просвітництва. Термін "дидактичне мистецтво" був запропонований одним з представників напряму - Жан-Жаком Руссо у 1750 році; авторство визна ...

                                               

Дюссельдорфська художня школа

Дюссельдорфська художня школа - впливова в Німеччині і світі західноєвропейська художня школа, що виникла в місті Дюссельдорф, пропагувала настанови академізму і обмеженого німецького романтизму.

                                               

Експресіонізм

Експресіонизм - літературно-мистецька течія авангардизму, що сформувалася у Німеччині на початку ХХ століття. Мав своїх прихильників у Франції, Австрії, Польщі, німецькомовній Швейцарії. Прояви експресіонізму наприкінці ХХ століття відносять до н ...

                                               

Єгиптоманія

Єгиптоманія - захоплення даньоєгипетськими атрибутами у наступні періоди історичного розвитку людства. Виступає як один із проявів модних тенденцій. Єгиптоманія часто розглядається в рамках ідеї повернення в минуле, до витоків найдавнішої людсько ...

                                               

Живопис кольорового поля

Живопис кольорового поля - напрям абстрактного живопису, в основі якого лежить використання великих площин однорідних кольорів, близьких за тональністю і не центрованих. Термін належить американському історику і теоретику авангардного мистецтва К ...

                                               

Імпресіонізм

Імпресіонизм - мистецька течія у живописі, а також у літературі та музиці, яка виникла в 1860-х роках та остаточно сформувалася на початку 20 століття у Франції. Засновники імпресіонізму - як і символізму, та експресіонізму - діяли на противагу р ...

                                               

Імпресіонізм у музиці

Імпресіонізм у музиці - музичний напрям, аналогічний імпресіонізму в живописі і паралельний символізму в літературі, що склався у Франції в останню чверть XIX століття - початку XX століття, перш за все у творчості Еріка Саті, Клода Дебюссі та Мо ...

                                               

Інді

Інді - термін, яким позначаються мистецькі рухи й напрямки, незалежні від мейнстриму. Зазвичай інді-твори, наприклад, інді-кіно не мають великого бюджету, хоча іноді приносять дуже великі прибутки.

                                               

Історизм (мистецтво)

Історизм - сукупність стилів і напрямів в мистецтві XIX століття, ознакою яких є звернення до мистецької спадщини минулих епох, уподібнення, використання та переосмислення їх в сучасному контексті. До історичних або ретроспективних стилів в архіт ...

                                               

Караваджизм

Караваджизм - різновид стилю бароко у 17 столітті в мистецтві Західної Європи. Ця мистецька течія співіснувала з так званим "Великим стилем" на чолі з академізмом і класицизмом. Караваджизм мав розповсюдження лише в живописі, дуже мало - в малюнк ...

                                               

Квір-мистецтво

Квір-мистецтво, також відоме як ЛГБТ + мистецтво або квір-естетика, в цілому відноситься до модерного та сучасного мистецтва, практик візуального мистецтва, що спираються на образи та проблеми лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів. Хоча за ...

                                               

Класицизм

Класицизм - напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в культурі XVI ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції. Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст. ...

                                               

Класицизм і академізм у Сполучених Штатах

У 18 столітті невелика колоніальна держава на сході континенту Північної Америки мала вторинний характер власного мистецтва, сильно орієнтованого на культурні здобутки Великої Британії. Найбільш яскраво це відбилося на містобудівних формах міста- ...

                                               

Класицизм XVII століття

Класицизм, старий класицизм - стиль у світовому мистецтві та архітектурі кінця XVII - початку XVIII ст. Назва "старий класицизм" використовується для того, щоб відрізняти цей стиль від неокласицизму кінця XVIII - початку XIX ст. На відміну від нь ...

                                               

Конструктивізм

Конструктивизм - авангардистський метод в образотворчому мистецтві, архітектурі, художньому конструюванні, літературі, фотографії, оформлювальні на декоративно-прикладному мистецтві, що отримав розвиток в 1920-х - початку 1930-х років. Характериз ...

                                               

Концептуальне мистецтво

Концептуальне мистецтво - мистецький рух постмодернізму, що теоретично базується на засадах філософії концептуалізму, склався в кінці 1960-х років під впливом дадаїстів, майстрів поп-арту й мінімального мистецтва. Концептуалісти ставлять своїм за ...

                                               

Кубізм

Кубізм - авангардна течія в образотворчому мистецтві початку XX століття, яка передувала абстрактному мистецтву. Кубізму притаманні підкреслено геометризовані форми, прагнення подрібнити обєкти на стереометричні складові.

                                               

Макяйолі

На перші місця в суспільному житті Італії середини 19 ст. вийшли не проблеми мистецтва, а проблеми національно-визвольної боротьби проти Австрійської імперії, проблема обєднання розрізнених земель дрібних державних утворень в єдину державу, як то ...

                                               

Маньєризм

Маньєризм - течія в європейському мистецтві та архітектурі 16 століття, що відобразила кризу гуманістичної культури Відродження. Характеризується втратою ренесансної гармонії між тілесним і духовним, природою та людиною. Деякі дослідники особливо ...

                                               

Мексиканське бароко

Мексиканське бароко - період розвитку мистецтва Мексики колоніального періоду, котрий охопив майже три століття історії країни

                                               

Метафізичний живопис

Слово "Метафізика" вперше використано в Стародавній Греції для назви твору філософа Аристотеля і перекладається як "те, що після фізики". Бо першим твором була якраз "Фізика". Надалі слово метафізика почали вживати для назви розділу європейської ...

                                               

Мистецтво постмодернізму

Мистецтво постмодерну - сукупність мистецьких рухів, які прагнули заперечити деякі аспекти модернізму, що виникли або розвивалися надалі. Загалом, такі рухи, як інтермедіа, арт-інсталяція, концептуальне мистецтво і мультимедіа, особливо ті, що мі ...

                                               

Мізерабілізм

Мізерабілізм - напрямок у образотворчому мистецтві Франції повоєнних років. Характерний розвитком теми пригніченості, депресії, розгубленості людини перед могутніми та ворожими до людини обставинами суспільного життя. Представників мізерабілізму ...

                                               

Мінімалізм

Мінімализм - напрямок у ряді мистецтв, що виходить з мінімальної трансформації використовуваних у процесі творчості матеріалів, простоти й однаковості форм, монохромності, творчого самообмеження художника. Найбільше цей напрямок представлений у м ...

                                               

Модерн (мистецтво)

Модерн або ар-нуво - стиль у мистецтві кінця XIX - початку XX століття, переважно в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковому мистецтві. Стиль здобув різні назви у різних країнах. У Бельгії й Франції - "нове мистецтво" фр. LArt Nouveau ...

                                               

Модернізм

Модернізм - це філософський і мистецький рух, який поряд з культурними течіями та змінами виник через широкомасштабні та далекосяжні трансформації у західному суспільстві в кінці 19 - початку 20 століть. Серед факторів, що формували модернізм, бу ...

                                               

Модульне мистецтво

Модульне мистецтво - напрям сучасного мистецтва, що має на увазі створення творів шляхом обєднання спільно стандартизованих одиниць з утворенням більших, складніших композицій. У деяких роботах модулі можуть бути переміщені, вилучені або додані д ...

                                               

Монументалізм

Монументалізм - стиль у світовому мистецтві та архітектурі середини XX століття. Виник як альтернатива авангардизму та модернізму 10-20-х років в СРСР та нацистській Німеччині, але згодом набув поширення і в інших країнах. Першим монументалізм як ...