ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

Субскрипція

Субскрипція - важлива частина документа, а саме засвідчення, в якому підпис поєднується з формулою, котра виражає суть вірчої дії. Так само, як інвокація, інтитуляція тощо, субскрипція є частиною умовного формуляру документа. Деколи субскрипція м ...

                                               

Тека-реєстратор

Призначена для архівації документів за абеткою, хронологічно або по темах. Окремі аркуші документів заздалегідь проколюються діркопробивачем або вкладаються у файли та вміщуються на сталеві стержні замка теки. Замок фіксується. На корінець теки-р ...

                                               

Телефонограма

Телефонограма – документ, що передається телефоном, фіксується у спеціальному журналі й містить розпорядження чи інформацію вищих органів. В усному діловому спілкуванні телефон відіграє визначальну допоміжну роль звязку для отримання інформації, ...

                                               

Тестування як метод опитування

Тестування - метод дослідження, який дуже часто застосовується в психолого-педагогічних дослідженнях. За допомогою тестів порівнюються рівні оволодіння будь-якими видами діяльності.

                                               

Технічний регламент

Техничний регламент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обовязкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт, або шляхом застосування взаємоповязаних стандартів. ТР є найсуворішою формою нетарифного р ...

                                               

Технотронний документ

Технотронний документ - це такий документ, що створюються за допомогою технічного пристрою шляхом автоматичного відтворення дійсності або як результат виконання певної програми. Поняття "технотронні документи" обєднує документи, яким притаманне " ...

                                               

Уніфікована система документації

Уніфікована система документації - система документації, що створена за єдиними правилами та вимогами і містить інформацію, необхідну для управління у певній сфері діяльності. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації - система д ...

                                               

Управлінська документація

Управлінська документація - сукупність взаємоповязаних документів, що застосовуються для вирішення завдань управління підприємством або установою і мають нормативно-правову силу. Управлінська документація визначає спосіб оформлення господарських ...

                                               

Файл-квитанція

Файл-квитанція - електронний документ набір даних визначеної структури, який надсилається субєктові Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, ...

                                               

Ханські ярлики на українські землі

Ярлики ханські на українські землі кінця 14 - середини 16 ст. - специфічний вид офіційних актів Золотої Орди та Кримського ханату, що сформувався внаслідок договірних відносин з Великим князівством Литовським і Королівством Польським. Збереглися ...

                                               

Характеристика з місця праці

Характеристика - документ, який містить відомості про ділові якості працівника й відгуки про його службу, суспільну діяльність. Власник може вимагати службову характеристику тільки у випадках, передбачених законодавством.

                                               

Циркуляр

Циркуляр, обiжник – різновид інструктивного листа вищого органу, що його видають як роз’яснення до раніше випущеного документа й розсилають певному колу підвідомчих установ. Синоніми: припис, звернення, послання.

                                               

Чернетка

Чернетка - попередня версія документа, що відображає роботу автора або редактора над текстом. Саме з чернетки починається, зазвичай, складання документа. Після переписування або передруку, документ, що складається, стає чистовиком. Чистовик - це ...

                                               

Юридична значимість інформації, представленої у вигляді електронного документу

Юридична значимість інформації, представленої у вигляді електронного документу - придатність електронного документу для використання у юридичних процесах.

                                               

Ярлик (грамота)

Ярлик - грамота від сеньйора підлеглому, якою визнаються права підлеглого на володіння його підконтрольною територією. Отримання грамоти встановлює між надавачем і отримувачем стосунки "господар - слуга". Перші використання ярликів кит. 冊封 відо ...

                                               

ISO 216

Найдавніша збережена письмова згадка з ідеєю використання квадратного кореня з 2 у пропорціях сторін паперу - лист написаний 25 жовтня 1786 німцем Георгом Ліхтенбергом нім. Georg Christoph Lichtenberg.

                                               

Екологічна інформація

Інформація про стан навколишнього природного середовища за визначенням закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" - це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про: загрозу ви ...

                                               

Екологічна цензура

Перші екологічні цензурні обмеження зявилися в Радянській Україні, і в СРСР в цілому, на початку 1930-х років і стосувалися в основному критики "будов соціалізму" екологічні збитки від ГЕС, будівництва великих заводів без очисних споруд тощо. Раз ...

                                               

Екологічне знання

Екологичне знання - це результат пізнавальної діяльності людини як реакція субєкта пізнання на довкілля. Екологічне знання може розглядатися також як форма здатності цілеспрямованої взаємодії людини з навколишнім середовищем і в сукупності цих дв ...

                                               

Global Resource Information Database

Програма GRID була організована в 1985 році в рамках Департаменту ЮНЕП з проблем екологічної інформації і оцінок стану довкілля. Програма ГРІД створена як інформаційна служба, що забезпечує екологічними даними управлінські служби Організації Обєд ...

                                               

Знак

Знак - матеріальний, чуттєво сприйманий обєкт, який виступає в процесах пізнання та спілкування в ролі замінника іншого предмета, явища, дії або події, і використовується для одержання, зберігання, перетворення та передачі інформації. Сукупність ...

                                               

Знак для товарів і послуг

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути слова, цифри ...

                                               

Мовний знак

Мовний знак - це одиниця мови, тобто букви, які складаються як із звукових знаків, так і з відповідних їм друкарських, графічних знаків. Мова є однією зі знакових систем. У цьому легко переконатися, взявши до уваги той факт, що будь-який знак інш ...

                                               

Навігаційний знак

Навігаційний знак - технічний засіб забезпечення безпеки судноплавства, знак обумовленої форми, що встановлюється на водних шляхах. Навігаційні знаки огороджують фарватери, вказують на місцерозташування небезпек, регулюють черговість пропуску суд ...

                                               

Нагрудні знаки про вищу освіту в СРСР

Нагрудний академічний знак про вищу освіту в СРСР - спеціальний знак, який вручався випускникам вищих навчальних закладів різного профілю в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Для цивільних ВНЗ ведення таких нагрудних знаків було регламент ...

                                               

Розпізнавальний знак військового літака

Розпізнавальний знак військового літака або рондель - знак, який наносяться на поверхню військових літаків і визначають їх державну та відомчу належність. Більшість із них - круглі за формою і повторюють мотиви державних прапорів, через що вживає ...

                                               

Смуги вторгнення

"Смуги вторгнення" - елементи швидкої візуальної ідентифікації наземної та повітряної техніки, використовувані збройними силами у військових конфліктах для зниження випадків її ураження власними військами. Найбільш активно застосовувалися в ході ...

                                               

Створний знак

Створні знаки або створи - навігаційні споруди контрастного кольору на берегах річок і озер. Використовуються для визначення положення судна відносно осі судноплавного фарватеру, разом з буями, бакенами, входять в систему позначень фарватеру. Ств ...

                                               

Шильд

Шильд - наклейка, віддрукована методом шовкотрафаретного чи цифрового друку, яка виготовляється з самоклейною основою на білій, прозорій чи фольгованій плівці. За рахунок покриття наклейки епоксидною смолою її поверхня робиться обємною та блискуч ...

                                               

Маркування туристських маршрутів

Маркувaння туристських маршрyтів ― це позначення за допомогою спеціальних знаків туристських маршрутів в зонах рекреації з метою забезпечення орієнтування та безпечного проходження. Маркери нанесені по маршруту послідовно, безперервно, з визначен ...

                                               

Аналітична машина

Аналітична машина - проект обчислювальної машини загального призначення з програмним керуванням. Її структуру та принцип дії запропонував і розробив 1834 року англійський математик та піонер інформатики Чарльз Беббідж. Часто у джерелах аналітичну ...

                                               

Віртуальний помічник

Віртуальний асистент або інтелектуальний особистий помічник - це програмний агент, що може надавати персональну інформацію, виконувати завдання та послуги для окремої особи. У список доступних послуг входять пошук, керування музикою та пристроями ...

                                               

Вузол (інформатика)

Вузол є основною одиницею, яка використовується в обчислювальній техніці. Вузли - це пристрої або точки даних на великій мережі. Пристрої, такі як персональний компютер, стільниковий телефон або принтер, є вузлами. При визначенні вузлів в Інтерне ...

                                               

Європейська конференція з інформаційної грамотності

Європейська конференція з інформаційної грамотності - міжнародна, постійно діюча конференція з проблематики ЮНЕСКО: Інформаційна грамотність, медіаграмотність і безперервне навчання. ECIL-конференція підтримана ЮНЕСКО, ІФЛА та багатьма іншими пре ...

                                               

Інформатик

Інформатик - учений, що вивчає інформатику, науку про теоретичні основи інформації й обчислень та їх застосування. Інформатики, як правило, працюють над теоретичною складовою компютерних систем, на відміну від апаратної частини, на якій переважно ...

                                               

Інформатика

Інформатика - теоретична та прикладна дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності. Основне теорет ...

                                               

Інформаційна етика

Інформацийна етика - розділ прикладної етики, який має своїм предметом формування етичних стандартів та норм поведінки при створенні, поширенні та використанні інформації. Певні етичні правила типу "не гарно читати чужі листи" Формувалися в давні ...

                                               

Інформаційна сфера

інформацийна сфера англ. Software - термін, який має декілька значень: в інформатиці - див. інфосфера. в економіці - сфера економіки, що займається виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації цифрова дистрибуція і знань. Суку ...

                                               

Інформаційне середовище

Інформатуан - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, субєктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому су ...

                                               

Інформаційний потік

Інформаційний потік - рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними. Цей потік можна аналізувати в трьох аспектах: Синтаксичному - встановлює формальні правила параметри побудови і ...

                                               

Конекціонізм

Вагові коефіцієнти в нейронній мережі регулюються відповідно до певного навчального правила або алгоритму, наприклад Геббова теорія. Таким чином, конекціоністи створили багато складних навчальних процедур для нейронних мереж. Навчання завжди міст ...

                                               

Контроль сумісності на основі часових позначок

В інформатиці алгоритм керування конюнктурою на основі часових позначок є методом неблокуючий контроль сумісності. Він використовується в деяких базах даних для безпечного опрацювання транзакцій, використовуючи мітки часу.

                                               

Користувач (інформатика)

Користувач - людина, котра використовує компютер або мережеву службу. Користувачі зазвичай використовують систему або програмний продукт без технічних знань, необхідних для повного розуміння його. Досвідчені користувачі використовують додаткові м ...

                                               

Логіка в інформатиці

Логіка в інформатиці - це напрям досліджень та галузей знань, де логіка застосовується в інформатиці та штучному інтелекті. Використання логіки дуже ефективне в цих областях. Умовно висловлюючись, можна сказати, що компютер складається з матеріал ...

                                               

Медична інформатика

Медична інформатика або інформатика в галузі охорони здоров’я - це галузь науки та техніки, яка застосовує інформаційні галузі до медицини. Царина охорони здоров’я має надзвичайно широкий спектр проблем, які можна вирішити за допомогою обчислювал ...

                                               

Межа Бекенштейна

Межа Бекенштейна - це верхня межа ентропії S, або кількості інформації I, які можуть міститися в заданій обмеженій області простору, що має скінченну кількість енергії; або, з іншого боку, максимальна кількість інформації, необхідна для ідеальног ...

                                               

Завдання множинного вибору

Завдання множинного вибору або обєктивна відповідь - це форма обєктивної оцінки, в якій респондентам пропонується вибрати тільки правильні відповіді з запропонованого переліку. Формат з множинним вибором найчастіше використовується у навчальному ...

                                               

Нічний режим (інформатика)

Нічний режим - технологія, що забезпечує формування у вечірній та нічний час зображень із переважно теплих відтінків кольору задля відповідності до психологічного стану людини. Спосіб направлений насамперед на зменшення синьої складової в загальн ...

                                               

Подібність Джаро - Вінклера

В інформатиці та статистиці подібність Джаро - Вінклера - це рядкова метрика, що вимірює відстань редагування між двома послідовностями. Є модифікацією метрики подібності Джаро, запропонованою у 1990 році Вільямом Е. Вінклером. Відстань Джаро–Він ...

                                               

Початковий пароль

Початковий пароль надає доступ до пристрою під час його початкового налаштування або після скидання до заводських налаштувань. Виробники такого обладнання, як правило, використовують простий пароль, в очікуванні, що користувачі змінять пароль під ...