ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Фантастичний реалізм

Фантастичний реалізм фр. Realisme fantastique - назва мистецького напрямку середини 20 століття, що мав і має відбиток в живопису і літературі, іноді в скульптурі, синонімом є термін магічний реалізм. Стилістику фантастичного реалізму використову ...

                                               

Феміністичний мистецький рух

Феміністичний мистецький рух - рух, що обєднує зусилля і досягнення феміністок на міжнародному рівні у створенні мистецтва, яке відображає життя і переживання жінок, а також до зміни принципів створення і сприйняття сучасного мистецтва. Рух також ...

                                               

Фовізм

Фовизм - стиль групи французьких художників початку ХХ століття, чиї роботи були швидше зосереджені на мальовничості, декоративності та насиченості кольорів, аніж на зображальних чи реалістичних аспектах, як у французькому варіанті імпресіонізму. ...

                                               

Фотореалізм

Це стаття про напрямок живопису. Також фотореалізмом називають напрямок компютерної графіки, що прагне до того, щоб кінцеве зображення не можна було відрізнити від фотографії. Фотореалізм - напрямок в живопису, який виник у США наприкінці 1960-х, ...

                                               

Футуризм

Футуризм - авангардний напрям у мистецтві, що розвинувся на початку XX століття здебільшого в Італії й відстоював крайній формалізм, пропагував культ індивідуалізму, відкидав загальноприйняті мовні та поетично-мистецькі норми. Футуризм проголошув ...

                                               

Школа "Кошик для сміття"

Школа кошик для сміття - з несподіваною назвою не була суто організованим товариством, не випускала демонстративного маніфесту чи теоретичної платформи, в роки праці не вбачала себе єдиним товариством і не була повязана єдиними смаками чи карєрою ...

                                               

Японізм

Японізм - напрям у європейському мистецтві XIX століття, що склався під впливом японської кольорової ксилографії і художніх ремесел. Мотиви, техніка і подача кольору в японському мистецтві відбилося на творчості таких знаменитих європейських митц ...

                                               

Immagine & poesia

"Живопис і поезія" - міжнародний літературний і художній рух, що виник у 2007 році в театрі "Альфа" під патронажем перекладача італійської поезії Еронві Томас - доньки поета Дилана Томаса. Членами-засновниками руху стали: Сильвана Гатти Silvana G ...

                                               

Ready-made

Ready-made - техніка в різних видах мистецтва, при якій автор представляє як свій твір деякий обєкт або текст, створений не ним самим і не з художніми цілями. Тільки стосовно до поезії в майже ідентичному значенні використовується інший англомовн ...

                                               

Агонізм

Агонізм - політична теорія, що підкреслює потенційно позитивні аспекти деяких форм політичного конфлікту. Теорія приймає постійний конфлікт за належне, але прагне показати, як люди можуть сприйняти та позитивно направити. З цієї причини агоністи ...

                                               

Анархо-індивідуалісти

Анархо-індивідуалісти - учасники анархістського руху, які найбільш послідовно пропагували теорію абсолютної свободи особистості. Анархо-індивідуалізм зародився в Російській імперії у середині XIX століття. Філософською основою його було вчення ні ...

                                               

Білий націоналізм

Білий націоналізм - політична ідеологія, що виступає за расове або вузьке етноцентричне визначення національної ідентичності. Білий націоналізм стосовний до переваги однієї етнічної групи - білої переваги, у тому числі закликів до захисту націона ...

                                               

Влада за троном

Влада за троном або Влада з-за престолу - усталений вираз, словосполучення, що позначає людину чи групу людей, яка неофіційно здійснює реальну від імені високопоставленої особи, наприклад, голови держави. У політиці це найчастіше відноситься до р ...

                                               

Вольтерянство

Вольтерянство - суспільно політична течія в Російській імперії, спрямована на ідеї Просвітництва, що спиралася на ідеї і творчість французького просвітителя і філософа, письменника Вольтера. У вольтерянстві характерна критика вітчизняної "старови ...

                                               

Всесвітня монархія

Всесвітня монархія - кінцева мета ідеї обєднання можливо більшого числа народів під загальною державної владою, для встановлення миру і законного порядку в можливо широких межах. Таке обєднання людства через перетворення його в одне політичне тіл ...

                                               

Деліберативна демократія

Деліберативна демократія - це модель демократії, при якій прийняття політичних рішень, формулювання політичного порядку і розгляд спірних питань грунтується на деліберативній громадській думці. Під деліберативною громадською думкою розуміється ду ...

                                               

Держава (Платон)

"Держава", або "Політея" вважається центральною працею Платона, в якій він розвиває розуміння справедливості та ідей на прикладі власної концепції ідеальної держави. Написана в 360-370-і роки до н. е. "Держава" складається з бесід Сократа, які йо ...

                                               

Дістрібутізм

Дистрибутизм - економічна теорія, що стверджує про світові виробничі фонди, які повинні бути великими власниками, а не зосередженими на собі. Розроблена в Європі наприкінці XIX - початку XX століть, і ґрунтувалася на принципах католицького соціал ...

                                               

Експансіоністський націоналізм

Експансіонистський націонали́зм - агресивна і радикальна форма націоналізму, яка включає автономні патріотичні настрої з вірою в експансіонізм. Термін був введений в кінці девятнадцятого століття, коли європейські держави брали участь у колоніаль ...

                                               

Етнічний націоналізм

Етнічний націоналізм - форма націоналізму, в якому нація визначається з погляду етнічної приналежності. Етнічний націоналізм завжди містить деякі елементи походження від попередніх поколінь і припускаються вимоги етнічного есенціалізму, тобто роз ...

                                               

Індивідуалізм

Індивідуализм - це моральна позиція, політична філософія, ідеологія чи соціальний світогляд, який підкреслює цінність особистості. Індивідуалісти сприяють здійсненню своїх цілей та бажань, цінують незалежність та виступають за те, щоб інтереси ін ...

                                               

Комунізм

Комунизм - політична ідеологія, заснована на ідеї суспільства загальної рівності та свободи, суспільної власності на засоби виробництва та безгрошового перерозподілу майна.

                                               

Конвергенція (політологія)

Конвергенція - процес зближення, збільшення подібності різних суспільств, які знаходяться на одній стадії історичного розвитку, але мають різні зовнішньоекономічні показники, логіка згладжування соціальних конфліктів, ліберально-демократичних пер ...

                                               

Консоціоналізм

Консоціоналізм часто розглядається як синонім поділу влади, хоча технічно це лише одна з форм поділу влади. Консоціональними демократіями називають ті держави, в яких попри етнічну чи релігійну неоднорідність населення, зберігається стабільність ...

                                               

Модель пропаганди

Модель пропаганди - теоретична модель, розроблена Едвардом Херманом та Ноамом Хомскі, за якої влада зосереджена у руках відносно небагатьох осіб та корпорацій, і це призводить до вибірковості та фільтрації новин. Тому та інформація, що доходить д ...

                                               

Монополія на насилля

Монополія на законне застосування фізичної сили, також відома як монополія на насилля, є ключовою концепцією сучасного публічного права, яка бере початок з праці Жана Бодена "Шість книг про державу", опублікованій 1576 року, і книжці Томаса Гоббс ...

                                               

Нео-Середньовіччя

Нео-середньовіччя являє собою термін, з довгою історією, яка набула конкретні технічні почуття в двох гілках науки. У політичній теорії про сучасні міжнародні відносини, де цей термін спочатку асоціюється з Гедлі Булл, він розглядає політичний по ...

                                               

Неокомунізм

Неокомунізм - діяльність, яка спрямована на розвиток і втілення в життя ідей комунізму в нових умовах; принципи і погляди, які є пристосуванням комунізму чи марксизму до нових суспільних умов. Особливого поширення термін набув після ліквідації СР ...

                                               

Неонацизм

Неонацизм - загальна назва політичних або соціальних рухів, які виникли після Другої світової війни та прагнуть відновити націонал-соціалізм, або ж проголошують себе послідовниками Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Термін також ...

                                               

Політичний плюралізм

Політичний плюралізм - характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях. Плюралізм передбачає різні позиції, погл ...

                                               

Прогресивізм

Прогресивизм або прогресизм - соціальний та політичний рух, націлений на захист інтересів загального населення шляхом політичних реформ та за допомогою дій уряду. Часто протиставляється консерватизму, традиціоналізму та обскурантизму. Прогресивіз ...

                                               

Раціональне невігластво

Раціональне невігластво - це навмисне утримування від надбання знань у тому разі, якщо вартість отримання цих знань перевищує потенційну користь, яку вони забезпечать. Неспроможність прийняти якесь рішення через неволодіння певною інформацією є р ...

                                               

Розвинений соціалізм

Розвинений соціалізм, Розвинутий соціалізм - радянська ідеологема, яка була вигадана та запроваджена у компартійній риториці з метою прикрити провал історичної програмної цілі монопольно панівної в СРСР КПРС - "збудови матеріально-технічної бази ...

                                               

Самоуправлінський соціалізм

Самоуправлінський соціалізм - oдна з концепцій сучасної соціал-демократії. У 70-80-х була сформульована у програмних документах соціал-демократичних партій Франції, Іспанії, Бельгії. Самоуправлінський соціалізм передбачає залучення всіх громадян ...

                                               

Сепаратизм

Сепаратизм - політика і практика відокремлення, відділення частини території держави з метою створення суверенної держави, дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави чи набуття статусу дуже широкої автономії. Загальне визначення сепар ...

                                               

Скандинавізм

Скандинавізм, також Панскандинавізм, Нордизм і Паннордизм, - літературний і політичний рух за всебічне обєднання скандинавських чи нордичних країн. Скандинавізм і нордизм є взаємозамінними визначеннями літературного, лінгвістичного і культурного ...

                                               

Солідаризм

Солідаризм - стратегія мобілізації соціуму в період серйозних криз або загроз. Різко підвищує мобілізаційні можливості соціуму і його ефективність за рахунок синергетичного ефекту, який виникає при усвідомленні різними соціальними групами спільно ...

                                               

Соціальний дарвінізм

Соціальний дарвінизм - ідеологія суспільства, яка прагне застосовувати біологічні поняття дарвінізму або еволюційну теорію соціології в політиці, часто з припущенням, що конфлікт між групами в суспільстві призводить до соціального прогресу: борот ...

                                               

Султанізм

Султанізм - форма авторитарного уряду, що характеризується постійною особистою присутністю правителя в усіх елементах управління державою. Правитель не обовязково повинен бути присутнім в економічному чи соціальному житті країни, і таким чином в ...

                                               

Телурократія

Телурократія - тип цивілізації або форма сучасної держави, все економічне, політичне і культурне життя яких внаслідок географічного розташування зосереджується на діяльності, що повязана з сушею. Телукратичні країни мають чітко визначені межі, те ...

                                               

Теорія божевільного

Теорія божевільного - це політична теорія, яка зазвичай асоціюється із зовнішньою політикою президента США Річарда Ніксона. Він та його адміністрація намагалися змусити лідерів ворожих націй комуністичного блоку думати, що Ніксон був нераціональн ...

                                               

Теорія передачі влади

Теорія передачі влади – це теорія про циклічну природу війни, пов’язана із силою у міжнародних відносинах. Теорія була вперше опублікована її автором А.Ф.К. Органскі в його підручнику "Світова Політика" у 1958 році.

                                               

Технолібералізм

Технолібералізм - це політична філософія, заснована на ідеях свободи, індивідуальності, відповідальності, децентралізації та самосвідомості. Вона також висвітлює ідею, що технологія повинна бути доступною кожному з мінімальним контролем. Його осн ...

                                               

Транзитологія

Транзитологія - розділ політології, а також новітньої історії, соціології та економії, який вивчає перехід від авторитаризму до демократії. Транзитологія як нова наукова дисципліна почала формуватися наприкінці 20-го ст., тому її конституціалізац ...

                                               

Три народні принципи

Три народні принципи - політична доктрина, розроблена китайським політиком і філософом Сунь Ятсеном. Частина політичної філософії, спрямованої на перетворення Китаю на вільну, квітучу й сильну державу. Спадщина ідеології "трьох народних принципів ...

                                               

Центризм

У політиці центризм - кругозір або конкретна позиція, яка передбачає прийняття чи підтримку рівноваги ступеня егалітаризму та соціальної ієрархії, при цьому протиставляючи політичні зміни, які спричинили б за собою суттєвий зсув суспільства лівор ...

                                               

Центрипеталізм

Центрипеталізм, який у деяких джерелах називають інтегративним розподілом влади, є моделлю демократичних інститутів для розділених суспільств, метою якої є заохочення партій до поміркованої та поступливої політики, а також зміцнення центру поляри ...

                                               

Радикалізм

Радикалізм - духовна настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Радикалізм проявляється в різних сферах: політиці, філософії, етиці, релігії, ...

                                               

Геоцентризм

Геоцентризм, Геоцентрична система свиту - уявлення про світобудову, згідно з яким центральне положення у Всесвіті займає Земля, навколо якої обертаються Сонце, Місяць, планети, зірки. Альтернатива геоцентризму - геліоцентризм.

                                               

Деніалізм

Деніалізм - форма світогляду, ґрунтована на запереченні реальності, що суперечить особистим переконанням індивіда. Відмова прийняти точку зору, що емпірично перевіряється, через небажання відмовитися від своєї власної. Деніалізм виражається у ств ...