ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282
                                               

Толстовство

Толстовство - релігійно-етичний суспільний рух у Росії, що виник під час політичної реакції 1880-их років під впливом ідей і творчості Льва Толстого. Головними принципами були 5 заповідей Толстого: не гнівайся, не перелюбствуй, не клянись, не про ...

                                               

Традиціоналізм

Традиціонализм - доктрина, яка твердить, що Бог дав первинне обявлення людству, яке передається як традиція з покоління до покоління і ця традиція є остаточною основою знання та критерієм правди. Слово "традиція" має латинське походження. Українс ...

                                               

Трансценденталізм

Трансценденталізм - напрям філософії, який вивчає те, що лежить за межами досвіду, те що неможливо пізнати зважаючи на досвід. Відомий у світі завдяки "американському трансценденталізму" - групі нових ідей у літературі, релігії, культурі і філосо ...

                                               

Убунту (філософія)

Убунту - південноафриканський напрям етики та гуманістичної філософії, що надає особливу увагу поняттям вірності і лояльності у відносинах між людьми. Убунту є одним з основоположних принципів нової Південно-Африканської Республіки. Його положенн ...

                                               

Утилітаризм

Утилітаризм - багатозначний термін, зокрема, залежно від контексту: Принцип оцінювання всіх предметів, процесів, явищ, відомостей тільки з погляду їхньої корисності, можливості служити засобами для досягнення яких-небудь цілей. Ідеалістичне філос ...

                                               

Фаталізм

Фаталізм - визнання панування над суспільством і людиною невідворотних сил, які наперед визначають їхню долю. Науковий, філософський так само як і релігійний погляд на закономірність буття, його фізичну і метафізичну складових, тісно взаємоповяза ...

                                               

Феноменологія

Феноменологія - напрям філософських досліджень початку XX-го століття. Засновником та найвизначнішим представником феноменології був Едмунд Гуссерль. Термін "феноменологія" походить від грецьких слів phainomenon, яке означає "те, що зявляється" і ...

                                               

Фізикалізм

Фізикализм - філософська установка, за якою будь-яке буття є не більше, ніж продовження фізичних властивостей, тобто у світі немає нічого, крім фізичних речей. Термін запропонував на початку 20 століття Отто Нейрат. Фізикалізм вважає, що мова фіз ...

                                               

Фікціоналізм

Фікціонализм - філософська концепція, за якою твердження, які сприймаються як уявлення про світ, насправді "начебто реальні", тобто фікція. Автор концепції Файхінгер у XIX ст. висунув ідею, що будь-яка людська діяльність заснована на фікціях - уя ...

                                               

Філософія буденної мови

Філософія буденної мови - школа в філософії неопозитивізму, яка вважає, що труднощі традиційного філософського підходу виникають через непорозуміння між філософами, які спотворюють або забувають ті значення, які слова мають у повсякденному вжитку ...

                                               

Філософська психологія

Філософська психологія - всебічне вивчення людських "психе" й особистості, засноване на обєднанні емпіричного, клінічного і теоретичного підходів. Дана дисципліна поєднує елементи філософської та теологічної антропології, включаючи етичні та релі ...

                                               

Шартрська школа

Шартрська школа - одна зі шкіл середньовічної схоластичної філософії. Заснована Фульбертом Шартрським у 990 році в Шартрі. Школа більш повно відкрила Європі класичну античну філософію Платона і Аристотеля. Серед відомих представників Школи - Жіль ...

                                               

Вільнодумство

Вільнодумство - течія суспільної думки,що відкидає релігійні заборони на раціональне осмислення догматів віри і відстоює волю розуму в пошуках істини.

                                               

Датаїзм

Датаїзм - це термін, що використовується для опису способу мислення чи філософії створених різким збільшенням значимості Великих даних. Вперше термін Датаїзм був використаний Девідом Бруксом у The New York Times в 2013 році. Більш недавно, понятт ...

                                               

Історична школа права

Історична школа права - напрям у правовій думці, що виник наприкінці XVIII ст. в Німеччині. У першій половині XIX століття цей напрям набуває широкої популярності і впливу. В центрі уваги представників цього напряму було питання про виникнення та ...

                                               

Декадентство (течія)

Декадентство, також декаданс - напрям у літературі, творчій думці, самовираженні періоду fin de siecle, який характеризується естетизмом, індивідуалізмом і імморалізмом. іноді розглядається як сполучна ланка між романтизмом XIX століття і модерні ...

                                               

Неороманський стиль

Неороманський стиль - європейський стиль мистецтва XIX століття. У цей час художники і архітектори активно зверталися до стилів колишніх епох - у цьому випадку до романського мистецтва. Стиль був поширений в основному в США і Канаді в 1870 - 1920 рр.

                                               

Новоєгипетський стиль

Єгиптизувальний стиль, єгипетський стиль, неоєгипетський стиль, єгипетські мотиви - прояв єгиптоманії, напрям в європейському мистецтві, що використовує елементи мистецтва Давнього Єгипту. Сплески інтересу до цієї традиції виникали спорадично ще ...

                                               

Сецессіон

Сецессіон - в мистецтві назва декількох груп прогресивних художників, що відхилилися від визнаних і консервативних художніх організацій на території Австрії та Німеччини.

                                               

Тоналізм

Тоналізм - напрямок в образотворчому мистецтві живопису Сполучених Штатів на зламі 19-му - 20-му століттях. Для тоналізму характерне домінування в зображенні тонів повітряного простору або туману.

                                               

Ініціатива "Відкриті архіви"

Ініціатива відкритих архівів - це організація, що розробляє та просуває стандарти інтероперабельності з метою ефективного поширення електронних ресурсів, а також підвищення доступності до наукової інформації. Ініціатива дозволяє людям збирати мет ...

                                               

Комітет з етики наукових публікацій

Комітет з етики наукових публікацій) - некомерційна організація, місія якої полягає у визначенні найкращої практики в етиці науково-видавничої роботи та допомозі редактору, видавцям та ін. досягти цього. Утворений у 1997 році.

                                               

Медичний стилістичний довідник

Медичний стилістичний довідник - це посібник із стилів Національної медичної бібліотеки США для авторів, редакторів та видавців. Основна увага приділяється стилю цитування та бібліографічному стилю. Стиль цитування у довіднику - це поточне втілен ...

                                               

Реєстр репозиторіїв відкритого доступу

Реєстр репозитаріїв відкритого доступу - міжнародна база даних-пошуковик, у якому індексується час створення, локалізація інституційних репозитаріїв відкритого доступу та кількісні показники їхнього вмісту. ROAR був створений у 2003 році на основ ...

                                               

IMRAD

IMRAD або IMRaD - загальна стандартна структура наукових статей, переважно тих, що містять емпіричні дослідження. Включає в себе вступ, опис методології, результати й обговорення.

                                               

OpenDOAR

Каталог сховищ із відкритим доступом - веб-сайт, що базується у Великій Британії, який містить записи про репозитарії відкритого доступу, дозволяє шукати їх та сортувати за певними параметрами. Сервіс не збирає повної інформації про сховища та не ...

                                               

Академічна година

Академична година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 40 - 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин 80 - 90 хвилин. Станом на листопад 2014 року нормотворець в сучасн ...

                                               

Академічна традиція

Академічна традиція - це історична тяглість академічної культури накопичення знань, їхнього розвитку, впорядкування та передачі від покоління до покоління через практиків та передавачів, тобто дослідників і викладачів дослідницьких інституцій та ...

                                               

Гаудеамус

Пісня зявилася в XIII або XIV столітті або в Гайдельберзькому, або в Паризькому університеті Сорбонні. Себастьян Брант згадує гімн 1267 року за назвою "Gaudeamus igitur". "Гаудеамус" належить до жанру застільних пісень вагантів - середньовічних м ...

                                               

Автореферат

Автореферат - короткий виклад наукової праці, підготовлений автором та надрукований для попереднього ознайомлення з твором. Прообразом автореферату є "тези", які супроводжували докторські дисертації латинською мовою.

                                               

Академія (заклад)

Академія - різновид наукового або навчального закладу найвищого рівня, а також певних товариств із почесним членством. Поняття "академія" відоме з IV ст. до н.е. - так називався науково-освітній заклад Платона.

                                               

Дисертація

Дисертація - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук. Як правило, ...

                                               

Доповідь

Доповідь - один із видів монологічного мовлення: публічне, розгорнуте, офіційне повідомлення з певного питання, засноване на залученні документальних даних. Вміст доповіді - це представлена інформація, що відображає суть питання або дослідження щ ...

                                               

Дослідник

Дослидник, жін. дослидниця - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань. Дослідник займається дослідженням, пошуком знань, використовуючи будь-як ...

                                               

Есе

Есе або есей - невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині ...

                                               

Колоквіум

Колоквіум - багатозначний термін, що може бути: У Середньовіччі - форма релігійної бесіди між представниками різних віросповідань. Одна з форм навчання - бесіда викладача зі студентами з метою оцінки та підвищення рівня знань. Збори, на яких засл ...

                                               

Конспект

Конспект - стислий писаний виклад змісту чого-небудь. Різновид навчального видання. Конспект лекцій - стислий виклад курсу лекцій чи окремих розділів навчальної дисципліни.

                                               

Лекція

Лекція - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція є основною формою навчального процесу у вищій школі. Усний виклад предмета викладачем, а також публічне читання на яку-небудь тему. Мета ...

                                               

Наука

Наука - сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або сус ...

                                               

Наукова дисципліна

Наукова дисципліна - самостійна галузь наукових знань або логіко-змістовна система наукових понять. Це більш вузьке поняття ніж академічна дисципліна, що включає також галузі знання, які не є строго науковими.

                                               

Наукова конференція

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь повідомляється про тему, час і місце проведення конференції. Потім починається збір тез і доповідей і і ...

                                               

Наукова стаття

Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, повязаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових р ...

                                               

Наукове пізнання

Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація обєктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні.

                                               

Науковець

У законодавсті України науковцем вважається фізична особа, яка має вищу освіту та проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження і отримує наукові та/або науково-технічні результати. Українська дослідниця в галузі фізики та науково ...

                                               

Науковий потенціал

Науковий потенціал - система продукування наукових знань, яка охоплює такі складові, а саме: аспірантуру і докторантуру; інформаційне забезпечення науки; кваліфікаційний склад наукових працівників та його відповідність вимогам щодо розвязання зав ...

                                               

Науковий працівник

Науковий працівник - особа, яка має вищу освіту, за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфі ...

                                               

Наукоємність

Наукоємність - показник, що характеризує ступінь наукової забезпеченості і використання у виробничих процесах, підприємницькій та іншій діяльності науково-дослідних, проектно-конструкторських, інжинірингових розробок і винаходів. Наукоємність кіл ...

                                               

Плагіат

Плагіат - привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

                                               

Семінар

Семінар - форма групових занять з предмета або теми студентів вищих навчальних закладів, учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача. Семінари метод викладання - англ. Seminars teaching method - зібрання групи студентів, які зайн ...

                                               

Симпозіум

Симпозіум - нарада, наукова конференція фахівців одного профілю з певного наукового питання, має щонайменше міжрегіональний рівень, зазвичай на симпозіуми запрошують представників різних країн.