ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 296




                                               

Диск Енея

Диск Енея - криптографічний інструмент для захисту інформації, придуманий Енеєм Тактиком в IV столітті до н. е. Пристрій був диском діаметром 13-15 см і завтовшки 1-2 см з пробитими в нім отворами, кількість яких дорівнювала числу літер в алфавіт ...

                                               

Дискусія про струну

Дискусія про струну - наукова дискусія, що розгорнулася в XVIII столітті, між визначними вченими того часу навколо задачі про коливання струни. У полеміці брали участь математики Жан Лерон дАламбер, Леонард Ейлер, Даніель Бернуллі, Жозеф-Луї Лагр ...

                                               

Диференціальні рівняння

Диференциальні рівняння - рівняння, що встановлюють залежність між незалежними змінними, числами, невідомими функціями та їхніми похідними. Невідома функція може бути як скалярною, так і векторною. Такі залежності віднаходяться в різних областях ...

                                               

Ерлангенська програма

Ерлангенська програма - виступ 23-річного німецького математика Фелікса Кляйна в Ерлангенскому університеті, в якому він запропонував загальний алгебраїчний підхід до різних геометричних теорій і намітив перспективний шлях розвитку. Доповідь було ...

                                               

Єгипетська система числення

Єгипетська система числення - десяткова непозиційна система числення, яку використовували у Стародавньому Єгипті, починаючи з 3300 рр. до н. е. і до перших століть н. е. Для ієрогліфічного запису чисел використовували ієрогліфи, які позначали оди ...

                                               

Єгипетський дріб

Єгипетський дріб - в математиці сума різних одиничних дробів типу 1 n {\displaystyle {\frac {1}{n}}}, наприклад 1 2 + 1 3 + 1 16 {\displaystyle {\tfrac {1}{2}}+{\tfrac {1}{3}}+{\tfrac {1}{16}}}. Так що кожен дріб є виразом в якому чисельник дорів ...

                                               

Єгипетський метод множення

В математиці, давньоєгипетське множення - один з двох методів множення, що використовувалися писарями, полягає в систематичному підході до множення двох чисел. Алгоритм не вимагає таблиці множення, тільки можливість множити, ділити на 2, і додава ...

                                               

Знаки плюс і мінус

Ця стаття написана про математичні символи. Для одного з них використовується слово "плюс", дивіться статтю плюс. Для іншого - слово "мінус", дивіться статтю мінус. Для цих двох знаків існує обєднаний символ "±", дивіться статтю Знак плюс-мінус. ...

                                               

Інтерполяційна формула Брамагупти

Інтерполяцийна формула Брамагупти - інтерполяційна формула другого поліноміального порядку, уперше записана індійським математиком і астрономом Брамагуптою на початку VII століття.

                                               

Історико-математичні дослідження

"Історико-математичні дослідження" - спеціалізований російський науковий щорічник, який присвячений історії математики. Виходить з 1948 року. 36-й випуск відкрив другу серію видання. До 2014 року вийшли 50 випусків. Щорічник став першим в світі п ...

                                               

Історія арифметики

Історія арифметики охоплює період від виникнення рахування до формального означення чисел і арифметичних операцій над ними за допомогою системи аксіом. Арифметика - наука про числа, їх властивості і відношення - є однією з основних математичних н ...

                                               

Історія геометрії

Геометрія - виникла як область знань повязана із вивченням просторових вимірювань. Першими "землемірами" були стародавні єгиптяни. Сільське господарство могло розвиватись лише біля річки Ніл. Щороку Ніл розливався, приносячи на землі, які були за ...

                                               

Історія логарифмів

Історія логарифмів як алгебраїчного поняття простежується з античних часів. Ідейним джерелом і стимулом застосування логарифмів послужив той факт, що при перемножуванні ступенів з однаковою основою їх показники складаються: a b ⋅ a c = a b + c {\ ...

                                               

Історія математики у Вірменії

Історія математики у Вірменії бере початок ще з часів Урартського царства, коли використовувалися десяткова і шістдесяткова системи числення, і роль цифр виконував клинопис. Порівняння арифметики в стародавній Вірменії з урартською вказує на їх б ...

                                               

Історія математичних позначень

Математичні позначення - символи, які використовують для компактного запису математичних рівнянь і формул. Крім цифр та літер різних алфавітів, математичний мова використовує безліч спеціальних символів, винайдених за останні кілька століть.

                                               

Історія обчислень

Історія обчислень довша, ніж історія обчислювальної техніки і сучасних обчислювальних технологій і включає в себе історію методів, які можна було використовувати маючи ручку та папір або крейду і дошку.

                                               

Історія тригонометрії

Історія тригонометрії як науки про співвідношення між кутами і сторонами трикутника та інших геометричних фігур охоплює понад два тисячоліття. Більшість таких співвідношень неможливо виразити за допомогою звичайних алгебричних операцій, тому знад ...

                                               

Історія теорії ймовірності

Історія теорії ймовірності відзначена багатьма унікальними особливостями. Передусім, на відміну від інших розділів математики, які виникли приблизно в тому ж проміжку часу, у теорії ймовірностей по суті не було античних або середньовічних поперед ...

                                               

Квадратура (математика)

Квадратура - математичний термін, спочатку позначав находження площі заданої фігури або поверхні. Надалі зміст терміну поступово змінювався. Задачі квадратури послужили одним з головних джерел виникнення в кінці XVII століття математичного аналіз ...

                                               

Керальська школа з Астрономії і Математики

Керальська школа з Астрономії і Математики була школою з математики і астрономії основаною Мадхавою із Сангамаграми у Кералі що в Індії, серед учасників якої були: Парамешвара, Нілаканта Сомаяї, Юєштадева, Ачюта Пішараті, Нараяна Бхаттатірі і Ачю ...

                                               

Кітаб аль-джебр ва-ль-мукабала

Кітаб аль-Джебр ва-ль-Мукабала (араб. الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة‎‎ - "Коротка книга доповнення і протиставлення" - відома книга арабського вченого Мухаммеда ібн Муси аль-Хорезмі, від назви якої походить термін "алгебра".

                                               

Класифікація простих скінченних груп

В математиці, класифікацією простих скінченних груп називають теорему, згідно якої будь-яка скінченна проста група належить до одного з описаних нижче класів. Ці класи можна розглядати як елементарні будівельні блоки, з яких побудовані всі скінче ...

                                               

Книга абака

Книга абака - головна праця Фібоначчі, присвячена викладу і пропаганді десяткової арифметики. Книга вийшла в 1202 році, друге перероблене видання в 1228 році. До наших днів дійшло лише друге видання. Абаком Леонардо Пізанський називав арифметичні ...

                                               

Коло девяти точок

Коло дев’яти точок - це коло, яке можна побудувати для будь-якого трикутника. Так називається воно через те, що воно проходить через дев’ять важливих точок, шість з яких лежать на самому трикутнику. Ці точки: Основа кожної висоти Середина кожної ...

                                               

Криза основ математики

Теоретико-множинний підхід Кантора наївна теорія множин, що отримав широкий розвиток наприкінці XIX століття, здавалося, дозволив звести всі галузі математики на його фундаменті. Він дозволив виразити в термінах цієї теорії всі основні математичн ...

                                               

Ланцюг Паппа Александрійського

Ланцюг Паппа Александрійського - кільце всередині двох дотичних кругів, заповнених попарно дотичними кругами менших діаметрів. Досліджена Паппом Александрійським у III столітті н. е.

                                               

Лінійка Енея

Лінійка Енея - оригінальний шифр заміни, ґрунтований на ідеї Енея. Один з перших дійсно криптографічних інструментів, використовуваний в передачі повідомлень, які мали особливу важливість і не мали бути прочитані сторонніми людьми. Спочатку Енеєм ...

                                               

Лінія Ейлера

В геометрії пряма Ейлера, названа на честь Леонарда Ейлера, - це пряма, яка визначена для будь-якого трикутника відмінного від рівностороннього. Вона є центральною прямою трикутника і проходить через кілька важливих точок, які визначаються по три ...

                                               

Логарифмічна лінійка

Логарифмична лінійка - аналоговий обчислювальний пристрій, що дозволяє виконувати кілька математичних операцій, основними з яких є множення і ділення чисел. Найпростіша логарифмічна лінійка складається з двох шкал у логарифмічному масштабі, що зд ...

                                               

Математика в девяти книгах

Математика в девяти книгах - класичний твір, енциклопедія знань давньокитайських математиків. Являє собою слабо узгоджену компіляцію попередніх праць різних авторів, написаних в X століття до н. е. - II століття до н. е. Остаточно відредагований ...

                                               

Математика доісторичного періоду

Вважається, що математика, як наука, зявилася в Стародавній Греції в VI-V ст. до нашої ери. Ще до цього шумери і стародавні єгиптяни відкрили досвідченим шляхом деякі математичні закономірності і вміли застосовувати їх на практиці. Вони вміли рах ...

                                               

Математика інків

Математика інків - система наукових знань з питань рахування, обчислення, вимірювання, що існувала в державі інків Тауантінсую. Утворена на основі знань попередних цивілізацій, культур та підкорених інками держав. Знання про рівень математичних з ...

                                               

Математична теорія звязку (стаття)

"Математична теорія зв’язку" - стаття, опублікована Клодом Шенноном у 1948 році в журналі американської телефонної компанії "Bell System" і зробивша його всесвітньо відомим. Включаючи велику кількість інноваційних і плідних ідей, ця робота ініцію ...

                                               

Медіана трикутника

В точці перетину медіани трикутника діляться у відношенні 2:1 рахуючи від вершини. Якщо дві медіани трикутника перпендикулярні, то сума квадратів сторін, на які вони опущені, у пять разів більша за квадрат третьої сторони, тобто, якщо m b ⊥ m c { ...

                                               

Метод вичерпування

Метод вичерпування - античний метод для дослідження площі чи обєму криволінійних фігур. Ідею методу, в не дуже ясних формулюваннях, висловив ще Антіфон, а розробку і застосування здійснив Евдокс Кнідський. Обґрунтування цього методу не спирається ...

                                               

Міжнародний конгрес математиків

Міжнародний конгрес математиків, або Міжнародний математичний конгрес - найвпливовіший і найбільш масовий зїзд провідних математиків світу. Конгрес проводиться раз на чотири роки під егідою Міжнародного математичного союзу IMU. На церемонії відкр ...

                                               

Московський математичний папірус

Московський математичний папірус - один з найдревніших відомих сучасності математичних текстів. Він був складений близько 1850 року до н. е., відповідно, є давнішим за інший відомий древньоєгипетский текст, присвячений вирішенню математичних зада ...

                                               

Начала Евкліда

"Начала" - математичний і геометричний трактат, який складається з 13 книг, що були написані грецьким математиком Евклідом з Александрії близько 300 до н. е. Він складається із зібрання визначень, постулатів, тверджень і математичних доведень цих ...

                                               

Нерівність трикутника

Нерівність трикутника - основна властивість геометричних фігур евклідового простору, відстані, що використовується в геометрії, функціональному аналізі. Вона стверджує, що будь-яка сторона довільного трикутника менша за суму двох інших його сторі ...

                                               

Нескінченно мала величина

Нескінченно мала величина - числова функція або послідовність, яка прямує до нуля. Обчислення нескінченно малих - обчислення з нескінченно малими величинами, при яких результат розглядається як нескінченна сума нескінченно малих. Обчислення нескі ...

                                               

Описане коло

Описане коло многокутника - коло, що містить всі вершини многокутника. Центром є точка перетину серединних перпендикулярів до сторін многокутника. Центр описаного кола опуклого n-кутника лежить на точці перетину серединних перпендикулярів його ст ...

                                               

Ортоцентр

Ортоцентр - точка перетину висот трикутника або їх продовжень. Інакше: ортоцентром називається точка перетину прямих, що містять висоти трикутника. Зазвичай ортоцентр позначають великою латинською літерою H {\displaystyle H}. В гострокутному трик ...

                                               

Палімпсест Архімеда

Палімпсест Архімеда - пергаментний рукописний палімпсест, найдавніший з відомих нам манускриптів Архімеда. 2 з 7 трактатів, що містяться в книзі, можна знайти лише в цьому унікальному документі. Палімпсест - найважливіший ресурс, з якого дізнаємо ...

                                               

Папірус Райнда

Математичний папірус Райнда - навчальний посібник з арифметики, алгебри та геометрії часів XII династії Середнього царства, переписаний бл. 1550 р. до н. е. писарем Ахмесом на сувій папірусу. Написаний середньоєгипетською мовою, ієратичним письмо ...

                                               

Подібність трикутників

Подібними називають трикутники, якщо виконується одна з трьох ознак: 1) Перша ознака подібності трикутників за двома кутами Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники є подібними. 2) Др ...

                                               

Польська математична школа

Польська математична школа - назва груп математиків, що працювали у Польщі міжвоєнного періоду 1920-х та 1930-х років.

                                               

Правильний трикутник

Рівносторонній трикутник - трикутник, усі сторони якого рівні. В Евклідовій геометрії всі три кути рівностороннього трикутника також рівні. Тому рівносторонні трикутники є правильними многокутниками і мають назву правильних. Усі кути правильного ...

                                               

Припущення

Припущення - судження чи висловлювання, для якого не було знайдено доведення. Гіпотеза в математиці - твердження, яке на основі доступної інформації здається з високою ймовірністю правильним, але для якого не вдається отримати математичне доведен ...

                                               

Проблеми Гільберта

Проблеми Гільберта - список з 23 кардинальних проблем математики, представлений Давидом Гільбертом на II Міжнародному Конгресі математиків у Парижі у 1900 році. Повний список з 23 проблем був опублікований пізніше в англійському перекладі в 1902 ...

                                               

Пряма Сімсона

Пряма Сімсона - пряма, на якій лежать основи перпендикулярів, опущених з довільної точки P кола, описаного навколо трикутника на сторони трикутника. Пряма Сімсона ділить навпіл відрізок, що сполучає точку P і точку перетину висот вписаного трикут ...