ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297
                                               

Рахівниця

Рахівниця - простий механічний пристрій для виконання арифметичних обчислень, один з перших обчислювальних пристроїв. Одним із найвідоміших в Україні різновидів рахівниці є російська рахівниця.

                                               

Рівнобедрений прямокутний трикутник

Рівнобедрений прямокутний трикутник - це особливий випадок рівнобедреного і прямокутного трикутника, у якому внутрішній кут дорівнює 45°: α = β = 45 ∘ = π 4, {\displaystyle \alpha =\beta =45^{\circ }={\frac {\pi }{4}}\!\,} третій внутрішній кут є ...

                                               

Рівнобедрений трикутник

Рівнобедрений трикутник - трикутник, в якому дві сторони рівні між собою. Рівні сторони називаються бічними, а остання - основою. За означенням, правильний трикутник також є рівнобедреним, але обернене твердження не є правильним.

                                               

Ряд обернених квадратів

Ряд обернених квадратів - нескінченний ряд: 1 2 + 1 2 + 1 3 2 + 1 4 2 + 1 5 2 + … {\displaystyle {\frac {1}{1^{2}}}+{\frac {1}{2^{2}}}+{\frac {1}{3^{2}}}+{\frac {1}{4^{2}}}+{\frac {1}{5^{2}}}+\dots } Задача знаходження суми цього ряду тривалий ча ...

                                               

Серединний перпендикуляр

Серединний перпендикуляр - пряма, що проходить через середину відрізка, перпендикулярно до нього. Інакше: геометричне місце точок, що знаходяться на однаковій відстані від кінців відрізка.

                                               

Середня лінія

Середня лінія фігур в планіметрії - відрізок, що зєднує середини двох сторін цієї фігури. Поняття вживається для наступних фігур: трикутник, чотирикутник, трапеція.

                                               

Симедіана

Продовження симедіан проходять через відповідні вершини тангенціального трикутника. Симедіани трикутника перетинаються в одній точці, яка називається точкою Лемуана і позначається K або L. Сума квадратів відстаней від точки на площині до сторін т ...

                                               

Симплекс

Симплекс або n -вимірний тетраедр - геометрична фігура, що є багатовимірним узагальненням трикутника і тетраедра. Визначається як опукла оболонка n +1 точок, що не лежать в одній n -1 -вимірній гіперплощині. Ці точки називаються вершинами симплек ...

                                               

Сімя Бернуллі

Сімя Бернуллі - швейцарська протестантська сімя, багато членів якої в XVII - XVIII століттях зробили суттєвий внесок у науку. Зокрема, до цієї династії належать 9 великих математиків і фізиків, а також відомі історики, мистецтвознавці, архітектор ...

                                               

Список пленарних доповідей на Міжнародних конгресах математиків

Міжнародний конгрес математиків - найбільша конференція, присвячена математиці; проводиться раз у 4 роки під егідою Міжнародного математичного союзу. Перший конгрес пройшов у Цюриху в 1897 році. Доповіді на конгресі діляться на пленарні та секцій ...

                                               

Спір Ньютона та Ляйбніца про пріоритет

Спір Ньютона й Ляйбніца про пріорите ́ т - суперечка про пріоритет відкриття диференціального й інтегрального числення між Ісааком Ньютоном і Готфрідом Вільгельмом Ляйбніцом. Свою версію теорії Ньютон створив ще в 1665 - 1666 роках, проте не публ ...

                                               

Суаньпань

Суаньпань - китайський семикісточковий різновид абаку. Вперше згадується в книзі "Шушу цзіі" 数术记遗 Сюй Юе 徐岳 190 рік. Сучасний тип цього лічильного приладу був створений пізніше, швидше за все в XII столітті. Суаньпань являє собою прямокутну ...

                                               

Сферичний трикутник

Сферичний трикутник - геометрична фігура на поверхні сфери, утворена перетином трьох великих кіл. Три великі кола на поверхні сфери, що не перетинаються в одній точці, утворюють вісім сферичних трикутників. Сферичний трикутник, всі сторони якого ...

                                               

Теорема косинусів

Теорема косинусів - це твердження про властивість довільних трикутників, що є узагальненням теореми Піфагора. Квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута мі ...

                                               

Теорема котангенсів

У тригонометрії, теорема котангенсів повязує радіус кола, вписаного у трикутник, з довжиною його сторін. Теорему котангенсів зручно використовувати при розвязуванні трикутника за трьома сторонами. Нехай a {\displaystyle a}, b {\displaystyle b} і ...

                                               

Теорема Менелая

Теорему Менелая повязують з Менелаєм з Александрії, це теорема про трикутник на площині. Нехай дано точки A, B, C, які утворюють трикутник ABC і точки D, E, F, які лежать на прямих BC, AC, AB. Тоді теорема стверджує, що D, E, F колінеарні тоді і ...

                                               

Теорема про зовнішній кут трикутника

Теорема про зовнішній кут трикутника - це твердження про властивість зовнішнього кута трикутника, за яким зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, не суміжних із ним.

                                               

Теорема про рівнобедрений трикутник

Теорема про рівнобедрений трикутник - класична теорема геометрії, яка стверджує, що кути, протилежні бічним сторонам рівнобедреного трикутника, рівні. Ця теорема зявляється як пропозиція 5 книги 1 "Начал" Евкліда. Справедливо і зворотне твердженн ...

                                               

Теорема про суму кутів трикутника

Теорема про суму кутів трикутника стверджує, що у евклідовому просторі сума кутів трикутника дорівнює 180°. Еквівалентні формулювання такі. Сума кутів трикутника дорівнює π радіан, розгорнутому куту, двом прямим кутам, або пів-оберту. Довгий час ...

                                               

Теорема синусів

Теорема синусів - наступне тригонометричне твердження про властивості кутів та сторін довільного трикутника: нехай a, b і c є сторонами трикутника, а A, B і C - кути протилежні вказаним сторонам, тоді sin ⁡ a = sin ⁡ b = sin ⁡ c {\displaystyle {\ ...

                                               

Теорема Стюарта

На малюнку точка D {\displaystyle D} є точкою перетину p {\displaystyle p} з B C {\displaystyle BC} A B 2 = B D 2 + A D 2 − 2 A D ⋅ B D cos ⁡ ∠ A D B {\displaystyle AB^{2}=BD^{2}+AD^{2}-2AD\cdot BD\cos \angle ADB} A C 2 = A D 2 + D C 2 − 2 A D ⋅ ...

                                               

Теорема тангенсів

Теорема тангенсів - тригонометричне твердження, що описує властивості довільного трикутника на площині. Нехай відомі дві сторони a і b довільного трикутника і протилежні їм кути A і B, тоді теорема тангенсів стверджує, що a + b a − b = tan ⁡ }}}

                                               

Теорема Чеви

Теорема Чеви - відома теорема класичної геометрії. Нехай дано трикутник ABC, і точки D, E, і F, що лежать на прямих BC, CA, і AB відповідно. Теорема стверджує, що лінії AD, BE і CF конкурентні тоді і тільки тоді якщо: A F B ⋅ B D C ⋅ C E A = 1. { ...

                                               

Теорія звязку в секретних системах

"Теорія звязку в секретних системах" - стаття американського математика та інженера Клода Шеннона, опублікована в журналі англ. Bell System Technical Journal в 1949 році. В ній вперше були визначені фундаментальні поняття теорії криптографії, дов ...

                                               

Теорія Лі

В математиці, дослідник Софус Лі ініціював ряд досліджень, до яких входять інтегрування диференціальних рівнянь, перетворення груп, і дотичні сфер, що отримала назву теорії Лі. Наприклад, існує новий предмет Сферична геометрія Лі. Основоположення ...

                                               

Тетрактис

Тетрактис - трикутна фігура, складена десятьма точками у формі піраміди. Геометричний символ філософської школи піфагорійців. Тетрактис символізував гармонію всесвіту, зокрема: чотири стихії - земля, повітря, вогонь, вода базові поняття геометрії ...

                                               

Точка Жергонна

Точка Жергонна - точка, яку можна визначити для будь-якого трикутника наступним чином. Нехай маємо деякий трикутник ABC, позначимо точки T A, T B, і T С як точки, в яких вписане коло дотикається до трикутника. Прямі AT A, BT B, CT C конкурентні в ...

                                               

Точка Лемуана

Точка Лемуана трикутника - точка перетину його симедіан. Точку названо на честь французького математика Еміля Лемуана 1840-1912, який вперше присвятив їй ряд досліджень. Точку Лемуана також можна отримати як точку перетину трьох відрізків, які зє ...

                                               

Точка Наґеля

Точка Наґеля - точка, яку можна визначити для будь-якого трикутника наступним чином. Нехай маємо деякий трикутник ABC, позначимо точки T A, T B, і T С як точки в яких зовнівписані кола дотикаються до трикутника. Прямі AT A, BT B, CT C конкурентні ...

                                               

Точки Брокара

Точки Брокара - особливі точки всередині трикутника, названі на честь Анрі Брокара, французького математика. В трикутнику ABC зі сторонами a=ВС, b=AC і c=BA, в якому вершини A, B і C підписані за стрілкою годинника є тільки одна точка P така, що ...

                                               

Трактат про дешифрування криптографічних повідомлень

"Трактат про дешифрування криптографічних повідомлень" - книга, написана Абу Юсуфом Аль-Кінді, відома як перша згадка про частотний криптоаналіз. До середини IX століття найбільш поширеним у світі методом шифрування повідомлень моноалфавітний шиф ...

                                               

Трактат про шифри (книга)

"Трактат про шифри" - одна з перших в Європі книг, присвячених криптоаналізу, написана Леоном-Баттіста Альберті - італійським вченим, гуманістом, письменником, одним із зачинателів нової європейської архітектури й провідним теоретиком мистецтва е ...

                                               

Три великі задачі старовини

Три великі задачі старовини: 2. Подвоєння куба - побудова куба, обєм якого вдвічі перевищує обєм даного завдання про подвоєння обєму куба, 1. Квадратура круга - побудова квадрата, рівновеликого даному кругу завдання про квадратуру круга, 3. Трисе ...

                                               

Трикутник Рело

Трикутник Рело - плоска опукла геометрична фігура, найпростіша після кола фігура сталої ширини. Утворюється перетином трьох однакових кіл з радіусом a {\displaystyle a} і центрами, розміщеними у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною a ...

                                               

Трикутник Серпінського

Трикутник Серпінського - фрактал, один із двовимірних аналогів множини Кантора. Його математичний опис був запропонований польським математиком Вацлавом Серпінським в 1915 році. Цей трикутник є одним з найбільш ранніх прикладів фракталів, відомих ...

                                               

Хронологія жінок у математиці

350 - 370 до 415 рр. - роки життя Гіпатії, грецького філософа-неоплатоніста в Єгипті, яка була першою добре задокументованою жінкою у математиці. 1748 р.: італійський математик Марія Ґаетана Аньєзі опублікувала першу книгу, в якій обговорювала і ...

                                               

Центр вписаного кола

В геометрії центром вписаного кола трикутника є чудова точка трикутника, в який вписане коло таким чином, що дотикається до всіх сторін трикутника. Центр вписаного кола може бути еквівалентно визначений як точка, де перетинаються бісектриси кутів ...

                                               

Чевіана

Чевіана - будь-який відрізок, що сполучає вершину трикутника та одну з точок на протилежній їй стороні. Частковими випадками є медіана, симедіана, бісектриса та висота. Назва походить від імені італійського інженера Джованні Чеви, який 1678 року ...

                                               

Plimpton 322

З близько півмільйона вавилонських глиняних табличок знайдених з початку девятнадцятого століття, декілька тисяч математичного характеру. Мабуть, найвідомішим прикладом вавилонської математики є табличка Plimpton 322, названа так через те, що має ...

                                               

Бікокет

Бікокет, байкокет чи бікокетка, також капелюх Робіна Гуда - стиль капелюха, який був модним як серед чоловіків, так і серед жінок у Західній Європі з 13 по 16 століття.

                                               

Історія одягу і текстильних виробів

Носіння одягу виключно людська ознака і особливість більшості людських суспільств. Не відомо, коли люди почали носити одяг. Антропологи вважають, що шкури тварин і рослини були адаптовані в покриття як захист від холоду, спеки та дощу, особливо, ...

                                               

Камзол

Камзол - чоловічий одяг, пошитий в талію, завдовжки до колін, іноді без рукавів, одягається під каптан. Зявився у Франції в першій половині XVII століття; у XVIII столітті набув поширення в інших країнах Західної Європи, а також в Росії. Камзол р ...

                                               

Капор

Капор є жіночим капелюшком з невеликим наголовком і широким закругленим переднім краєм, що зазвичай виходить за межі обличчя. Англійська назва капору англ. poke bonnet можливо зявилася тому, що капор був розроблений таким чином, щоб волосся носія ...

                                               

Капотен

Капотен, капатен, копотен чи капотенка - високий капелюх з вузькими крисами і злегка конічною формою типу "цукрова голова", зазвичай чорного кольору, що носили чоловіки і жінки з 1590-х до середини XVII століття в Англії і північно-західній Європ ...

                                               

Одяг ацтеків

Одяг ацтеків - сукупність предметів, виробів створених в Потрійному союзі, якими покривали своє тіло різні верстви населення ацтекського суспільства. Складався переважно зі бавовних, шкіряних виробів, піря птахів.

                                               

Одяг майя

Одяг майя - сукупність створених народами цивілізації майя предметів, виробів, якими покривали своє тіло різні верстви населення суспільства. Складався переважно з бавовняних, шкіряних виробів, піря птахів. Сучасні майя переважно зберігають тради ...

                                               

Омофор

Омофор, також нарамник, нараменник - довгий, широкий і стрічкоподібний плат, прикрашений хрестами, що є частиною богослужбового вбрання єпископа. Виробляють омофор, як правило, з вовни.

                                               

Шати

Шати - багате, розкішне святкове вбрання або одяг певного призначення. Сьогодні найчастіше зустрічаються як літургійний одяг служителів релігій та культів.

                                               

Пайдея

Пайдея, Пайдейя - процес підготовки громадян в античному полісі, формування зрілого чоловіка з нетямущої дитини. Виховання в античній культурі займало центральне місце. Саме воно, на думку античних мислителів, відрізняло людину від тварини, еллін ...

                                               

Педагог (Стародавня Греція)

Педагог у Стародавній Греції - раб, якому в афінських родинах доручали догляд хлопчиків від семирічного віку. В обовязки педагога входила охорона вихованця від фізичних і моральних небезпек, а до вступу хлопчика до школи - й елементарне навчання ...