ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313
                                               

Касторокауда

Касторокауда - вимерлий сінапсид, що вів напівводний спосіб життя. Жив в середньому юрському періоді, близько 164 млн років тому. Викопні рештки виявлені у відкладеннях масиву Даохугоу у Внутрішній Монголії.

                                               

Кімберелла

Кімберелла - вимерлий рід білатеральних організмів едіакарської біоти. Подібно до молюсків, харчувалися мікроорганізмами, яких зіскоблювали з поверхні, проте спорідненість з сучасними молюсками є дискусійним питанням. Перші відбитки виявлені в Ед ...

                                               

Клоудина

Клоудина - рід організмів едіакарскої біоти, вимерлий на початку кембрійського періоду. Є єдиним родом у родині клоудинід. Знайдені скамянілості являють собою ланцюжок вставлених один в одного конічних утворень. Зовнішній вигляд живого організму ...

                                               

Кообі-Фора

Кообі-Фора - значна територія на півночі Кенії, де виявлені чи найдавніші останки гомінідів, зокрема знайдений в 1972 році "череп 1470", що добре зберігся. Вік гомінідів і їх знарядь довго викликав суперечки, але тепер встановлено, що їм від 2 до ...

                                               

Ксенузіон

Xenusion auerswaldae - вид вимерлих безхребетних з групи Xenusia. Раніше його відносили до кембрію, за сучасними даними - до Едіакарію. За будовою тіла нагадує оніхофор або примітивне членистоноге. Відомий за двома зразками, виявленими в льодовик ...

                                               

Лев печерний

Європейський печерний лев, також печерний лев - вимерлий підвид лева, який жив у Європі, Північній Азії й північному заході Північної Америки на час плейстоцену. Цей підвид лева був одним з найбільших. У дорослого самця, який був знайдений у 1985 ...

                                               

Малиновецький горизонт

Малиновецький горизонт - один із горизонтів верхнього силуру на Поділлі. Назву отримав від сіл Малинівці та Слобідка-Малиновецька Камянець-Подільського району на лівому березі Дністра. 1899 року цей горизонт виділив професор Київського університе ...

                                               

Масове вимирання

Масові вимирання - відносно короткі періоди в історії життя на Землі, впродовж яких кількість біологічних видів на планеті різко зменшувалася. За останні 500 млн років було принаймні пять масових вимирань. Точна їх кількість залежить від того, як ...

                                               

Массоспонділ

Массоспонділ - рослиноїдний динозавр раннього юрського періоду, один з найдавніших динозаврів. Назва походить від грецького μάσσων і σπόνδυλος. Був описаний в 1854 р. сером Річардом Оуеном по рештках, знайдених в Південній Африці і є одним з перш ...

                                               

Мероценоз

Мероценоз, зазвичай ефемерні спільноти живих організмів, привязані до меротопа, тобто мероценози це - скупчення або ценози органічних решток, що складаються з частин, відділення яких від тіл організмів не супроводжується загибеллю цих останніх. С ...

                                               

Мікрораптор

Мікрораптор - рід дрібних дромеозаврид. Близько двох дюжин добре збережених екземплярів виявлено в раньокрейдяних відкладеннях у Ляоніні, що датуються приблизно 130 - 125.5 млн років тому. Описано два види M. zhaoianus і M. gui Xu et al., 2003. Є ...

                                               

Молекулярний годинник

Молекулярний годинник - у молекулярній еволюції - метод датування філогенетичних подій, заснований на гіпотезі англ. molecular clock hypothesis, згідно з якою еволюційно значущі заміни мономерів в нуклеїнових кислотах або амінокислот в білках від ...

                                               

Німецьке палеонтологічне товариство

Німецьке палеонтологічне товариство - асоціація німецьких палеонтологів. Є некомерційним обєднанням, що базуються у Франкфурті-на-Майні.

                                               

Оватоскутум

Оватоскутум - рід тварин едіакарской біоти. За формою нагадують округлий щит з концентричними борознами, що сходяться до трикутної задньої лінії тіла. Борозни стають ширшими біля країв. Найчисленніші скамянілості виявлені в районі хребта Фліндерс ...

                                               

Онега (тварина)

Чотири відбитка онеги було знайдено в породах русла річки Сюзьми Приморському районі Архангельської області влітку 1975 р. і описано Михайлом Федонкіним у 1976 р.

                                               

Ориктоценоз

Ориктоценоз - комплекс викопних решток рослин і тварин з одного родовища корисних копалин. Зустрічається ряд визначень терміну "Ориктоценоз": Єфремов 1950, с. 118: "Ориктоценоз - скупчення "фосилізованних залишків організмів, які знаходять в родо ...

                                               

Пакіцет

Пакіцет - вимерлий хижий ссавець, що відноситься до археоцетів. Один з найдавніших з нині відомих попередників сучасного кита, що жив приблизно 48 млн років тому і пристосувався до перших спроб пошуку їжі у воді. Pakicetus inachus датується пізні ...

                                               

Палеоботаніка

Палеоботаніка - розділ палеонтології, що вивчає морфологію, анатомію, філогенію, палеогеографію викопних рослин та розробляє їхню систематику за відбитками, які збереглися в гірських породах. Назва від грец. παλαιός - стародавній і "ботаніка". Ін ...

                                               

Палеогенетика

Палеогенетика - галузь генетики, спрямована на вирішення проблем палеонтології. Звичайно стосується вивчення еволюції з використанням даних щодо давньої ДНК. Термін "палеогенетика" запропонували в 1963 р. Еміль Цукеркандл і хімік Лайнус Полінг, а ...

                                               

Палеоекологія

Палеоекологія - розділ палеонтології, який вивчає взаємовідносини між організмами геологічного минулого і середовищем їх мешкання. Має важливе значення для розуміння механізму утворення органогенних гірських порід, місць їх локалізації. Виділяють ...

                                               

Палеоентомологія

Палеоентомологія - розділ палеонтології, що вивчає викопних комах. Палеоентомологія вивчає біологічну різноманітність комах та її зміну в часі і просторі. Таке розмаїття встановлюється через морфологію, визначення систематичного складу і побудову ...

                                               

Палеоневрологія

Палеоневрологія - наука, що знаходиться на стику палеонтології і нейробіології, вивчає будову головного мозку викопних хребетних за особливостями мозкової порожнини черепа, її рельєфу. Біля витоків цієї дисципліни в СРСР стояла Вероніка Кочеткова ...

                                               

Палеотунель

Палеотунель - підземне сховище у формі печерного тунелю, викопане представниками зниклої палео-хребетної мегафауни, що населяли Землю в доісторичну епоху. Палеотунелі заповнені геологічними відкладеннями типу кротовин пісками, глинами і т. д., як ...

                                               

Парванкорина

Парванкорина - рід щитоподібних едіакарських викопних тварин. Вона мала "хребет", опущений щодо центральної осі симетрії. Цей "хребет" може бути вище у неприплюснутих викопних екземплярів. На кінці "хребта" є дві дуги у формі чверті кола. Перед н ...

                                               

Петалонами

Петалонами - група організмів едіакарської біоти, за формою і будовою подібні до сучасних морських пер. Складалися з органу прикріплення грушоподібної або дисковидної форми, який переходив в листоподібні розширення у вигляді пера, що складається ...

                                               

Порівняльна анатомія

Порівняльна анатомія - біологічна наука, що вивчає будову тіла, окремих органів та їхніх систем різних систематичних груп тварин і людини, зясовує шляхом порівняння закономірності змін, що їх зазнають органи та їх системи в процесі еволюції орган ...

                                               

Походження птахів

Еволюція птахів почалася, згідно з традиційними уявленнями, в юрському періоді. Згідно з цією версією, найдревнішим з відомих видів птахів вважається археоптерикс. Птахи в цьому випадку розглядаються як спеціалізовані представники теропод, близьк ...

                                               

Прекамбридій

Прекамбридій - овальна сегментована викопна тварина, що віддалено нагадує трилобітів, що жила 590–530 млн років тому. Відбитки прекамбридія вперше виявлені в Австралії. Видова назва означає "символ докембрію". Існує гіпотеза, що прекамбридій - юв ...

                                               

Примарна лінія

Примарна лінія - палеонтологічний термін, що означає філогенетичну лінію, існування якої передбачається, але не має викопних доказів. Іншими словами, це - ланцюжок форм, які походять одна від одної, але на існування якого є лише непрямі вказівки. ...

                                               

Проартикуляти

Proarticulata - двосторонньо-симетричні тварини, деякі з яких зовні нагадували таких членистоногих, як трилобіти. Однак, від членистоногих і кільчастих червів їх відрізняє будова тіла: сегменти зрушені один щодо одного вздовж поздовжньої осі відб ...

                                               

Прохорез

Прохорез, або філетична міграція - поступова зміна області поширення виду або роду в часі, по мірі розвитку таксона та змін меж його поширення. Термін особливо широко вживається в палеонтології, зокрема у тих випадках, коли ведуть мову про поступ ...

                                               

Рангея

Типовий вид Rangea schneiderhoehoni - невеликий до 15 см двосторонньо-симетричний організм, що нагадує лист папороті. Через кожні 4-5 мм від центральної осі під кутом 40-50° відходять гілки, від яких, в свою чергу, під кутом 45-55° відгалужуються ...

                                               

Реліктові види

Реліктові - рослини та тварини, що входять до складу рослинного покриву або тваринного світу тієї чи іншої країни або області як пережитки флори і фауни минулих геологічних епох, і які перебувають у деякій невідповідності з сучасними умовами існу ...

                                               

Список едіакарських родів

Archaeichnum - іхнотаксон Armillifera Aspidella Andiva Albumares Anfesta Archaeaspinus Annulusichnus - іхнотаксон Ausia Arborea - синонім Charniodiscus Avalofractus Anhuiphyton Arkarua Arenicolites - іхнотаксон

                                               

Сприггіна

Сприггіна - рід вендських тварин з неясним таксономічним положенням, морфологічно нагадував трилобітів, предком яких, можливо, був. З іншого боку, в будові сприггіни є також спільні риси з кільчастими червами. Відбиток виявлено на Едіакарській ви ...

                                               

Стратиграфічна палеонтологія

Стратиграфічна палеонтологія, англ. biostratigraphy, нім. Biostratigraphie f) - 1. Галузь стратиграфії, у якій основним методом досліджень є палеонтологічний. Стратиграфія певних відкладів, розвинених у певному геол. регіоні, розроблена за допомо ...

                                               

Тамга (венд)

Tamga hamulifera - маленька викопна тваринка, знайдена в вендських відкладеннях Білого моря. Родова назва походить від тюркського родового знака - тамги, а видова складена зі слів лат. hamulus - гачок і дав гр. φέρω - носити.

                                               

Тафономія

Тафономія – розділ палеонтології, що вивчає закономірності процесів поховання і перетворення залишків організмів, зокрема стадії цього процесу: утворення посмертних скупчень організмів, перенесення, поховання, скамяніння. Тафономія має значення д ...

                                               

Трибрахідій

Як і для більшості едіакарських копалин, інтерпретація трибрахидія вельми скрутна. Виходячи з характеру відбитків, однозначно можна стверджувати лише те, що в цілому тварина мала куполоподібну форму, а також те, що вона, мабуть, не мала зовнішньо ...

                                               

Трилобозої

Тридольні, або трилобозої - таксон радіально-симетричних тварин з трипроменевою симетрією, що жили в едіакарський і, можливо, в ранньому кембрійському періодах. Був виділений в 1985 р. М. О. Федонкіним як тип царства тварин. У 2002 р. А. Ю. Іванц ...

                                               

Харніодиск

Харніодіск - вимерлий рід організмів едіакарської біоти. Ймовірно, прикріплена фільтруюча тварина з органом прикріплення, що нагадує цибулину з гнучким стеблом. Листоподібне розширення сегментоване із загостреним кінцем. Існували дві форми доросл ...

                                               

Цикломедуза

Цикломедуза - вимерлий рід едіакарської біоти. Являла собою округле тіло з круглим центральним потовщенням і пятьма концентричними гребенями зростання навколо неї. Більшість особин малого розміру, хоча відомі знахідки до 20 см в діаметрі. Концент ...

                                               

Ціанобактеріальні мати

Ціанобактеріальні мати - високоінтегровані прокаріотні співтовариства, найчастіше повязані сінтрофічними відносинами, в які входять фотосинтезуючі ціанобактерії, факультативні аероби і анаероби. Продуктом життєдіяльності ціанобактеріальних матів ...

                                               

Чарнія

Чарнія від назви височини Чарнвуд-Форест - рід організмів едіакарського періоду неясної класифікації. Відомі за відбитками довгастої форми з зигзагоподібно розташованими сегментами. Рід представлений двома видами - Charnia masoni і Charnia wardi. ...

                                               

Шлункові камені

Гастроліти, шлункові камені - у найширшому значенні - будь-які непоживні тверді тіла, які побували всередині травного тракту тварини, незалежно від виконуваних функцій. Трапляються в безхребетних і в хребетних тварин. Можуть виконувати різні функ ...

                                               

Fossilworks

Fossilworks - онлайнова база даних, присвячена дослідженню викопних організмів. Має записи про таксони, наукові статті та збірки решток. База даних з’явилася за фінансування NCEAS National Center for Ecological Analysis and Synthesis, дослідницьк ...

                                               

Haplocheirus

Рештки IVPP V15988 мають вік близько 160 млн років між 161.2 і 158 млн років і виявлені в 2005 році в en: Shishugou Formation у Джунгарії Junggar Basin на північному заході Китаю Синьцзян-Уйгурський автономний район. Їх дослідження завершилося ті ...

                                               

Laccognathus

Laccognathus - рід вимерлих лопатеперих риб родини Holoptychiidae. Були поширені в Європі та Північній Америці в девонському періоді. Довжина тіла досягала 2 метрів. Мали велику плоску голову з потужним ротом і маленькими очима. Можливий спосіб ж ...

                                               

Panthera zdanskyi

Panthera zdanskyi - вимерлий викопний вид котячих з плейстоцену Китаю. Один з найдавніших відомих видів великих кішок Pantherinae. Видова назва дана на честь відомого австрійського палеонтолога Отто Жданського Otto Zdansky, за його внесок у вивче ...

                                               

Vernanimalcula guizhouena

Vernanimalcula guizhouena - найдавніша відома тварина з двобічною симетрією тіла, жила в морях едіакарського періоду приблизно 600–580 млн років тому. Це була тварина з тришаровою будовою тіла. Мала рот, кишковик, навіть порожнини тіла і анус. Во ...