ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 322
                                               

Шати

Шати - багате, розкішне святкове вбрання або одяг певного призначення. Сьогодні найчастіше зустрічаються як літургійний одяг служителів релігій та культів.

                                               

Пайдея

Пайдея, Пайдейя - процес підготовки громадян в античному полісі, формування зрілого чоловіка з нетямущої дитини. Виховання в античній культурі займало центральне місце. Саме воно, на думку античних мислителів, відрізняло людину від тварини, еллін ...

                                               

Педагог (Стародавня Греція)

Педагог у Стародавній Греції - раб, якому в афінських родинах доручали догляд хлопчиків від семирічного віку. В обовязки педагога входила охорона вихованця від фізичних і моральних небезпек, а до вступу хлопчика до школи - й елементарне навчання ...

                                               

Демотичне письмо

Демотичне письмо - пізня форма староєгипетського письма, похідного від північної форми ієратичного письма, яка використовувалася в Нижньому Єгипті. Термін демотичне письмо запровадив Геродот, щоб відрізнити його від ієратичного та ієрогліфічного. ...

                                               

Єгипетські ієрогліфи

Єгипетські ієрогліфи - система письма, яка використовувалася в стародавньому Єгипті для запису текстів релігійного характеру. Ієрогліфічні надписи збереглися у вигляді різьблень на стінах староєгипетських храмів та папірусних текстів. Поряд із іє ...

                                               

Ієратичне письмо

Ієратичне письмо - система письма, що використовувалася в Стародавньому Єгипті паралельно з ієрогліфічним письмом, особливо для світських документів адміністративного, торгового, правового характеру. Здебільшого ієратичним письмом писали чорнилом ...

                                               

Історія писемності

Традиційно виникнення писемності повязують з діяльністю богів і культурних героїв, однак у відповідних міфологіях писемність частіше за все виступає як одна з функцій більш ширшого спектру. Домінування усної традиції, яка передувала виникненню пи ...

                                               

Кирилична українська рукописна писемність XI-XVII століть

Історично виділяють два періоди формування та розвитку кириличної української писемності: давньоукраїнський - XI - середина XIII століття і староукраїнський - XIV - XVII століття.

                                               

Кондакар

Кондакари - староукраїнські рукописи кондаків 11–14 ст. Усі розспівні тексти в них помічені особливими нотними знаками - кондакарним знамям, деякі елементи якого досить подібні до знаків грецьких нотописів, однак не тотожні їм. У 14 ст. кондакарн ...

                                               

Лідійський алфавіт

Лідійський алфавіт - використовувався для запису лідійської мови. Літери зовні нагадували грецькі, проте схожість оманлива - мабуть, лідійський виник від фінікійського алфавіту паралельно з грецьким. Ранні лідійські тексти могли записуватися в об ...

                                               

Поезія ацтеків

Поезія ацтеків - один з основних видів літературної творчості в часи існування імперії ацтеків. Була представлена різними формами. Являла собою усну традицію, яка передавалася з покоління до покоління. З 33 відомих ацтекських поетів, 26 були тлат ...

                                               

Зародження індустріального виробництва

Див. ще: Старий Світ, Новий Світ, Старий та Новий Світ до епохи Великих географічних відкриттів XVI - XVIII століттях в еволюції європейської цивілізації були періодом переходу від феодального до індустріального суспільства. Англійська буржуазна ...

                                               

Асоціативна психологія

Асоціативна психологія - один з головних напрямів психології XVII - XIX століття, що зводив всі складні психічні процеси до простої комбінації елементарних асоціацій - відчуттів, уявлень і найпростіших почуттів. Матеріалістичний напрям асоціативн ...

                                               

Вюрцбурзька школа

Вюрцбурзька школа - школа в німецькій психології, що виникла на початку XX століття й розробила основи психології мислення. Філософським підґрунтям виступали ідеї позитивізму, критичного реалізму, феноменології Е. Гуссерля. Головними напрямками д ...

                                               

Гештальтпсихологія

Гештальтпсихологія - напрям у західній психології першої третини XX століття. Заснована Максом Вертгаймером в 1912 році.

                                               

Емпірична психологія

Емпірична психологія - Слово "емпіричний" утворено від грецького слова "εμπειρία", що означає "досвід". Психологія, що заснована на досвіді і протиставляється раціональній психології, заснованій на умогляді. Отримала розвиток в руслі англійського ...

                                               

Оперантне обумовлення

Оперантне обумовлення - це процес навчання, у якому сила поведінки змінюється через підкріплення або покарання. Це також процедура для здійснення такого навчання. Хоча і оперантне, і класичне обумовлення включають поведінку, контрольовану стимула ...

                                               

Педологія

Педологія - напрямок в науці, який мав на меті обєднати підходи різних наук до розвитку дитини. Термін застарілий, і сьогодні має тільки історичне значення. Більшість наукових результатів педологічних досліджень асимільовано психологією дитячого ...

                                               

Рефлексологія (психологія)

Рефлексологія - напрямок російської та радянської психології в першій половині XX ст., виник як спроба побудови обєктивного дослідження поведінки людини та тварин. Назва зявляється в роботах В. М. Бехтерєва "Общие основы рефлексологии" 1918, "Кол ...

                                               

Структурна психологія

Структурна психологія - термін, введений Е. Тітченером для позначення своєї психології, що протиставлялася ним функціональній психології. Розвиваючи ідеї В. Вундта, Тітченер доводив, що психологія повинна відволікатися від функціонального значенн ...

                                               

Характерологія

Характерологія - вчення про характер. Як область дослідження розвинулась головним чином у німецькій психології у 1-й половині ХХ віку. Термін введений німецьким філософом Ю. Банзеном. Своєрідність психіки, тобто те, чим цілість однієї психіки різ ...

                                               

Сільські збори

Сільські збори, сільські сходи - органи сільських громад у поміщицьких селах з елементами самоврядування, на чолі яких стояли старости. Вони виникли під час селянської реформи 1861, за якою колишні кріпаки отримали статус "вільних сільських обива ...

                                               

Всеукраїнський зїзд робітниць і селянок

Всеукраїнський зїзд робітниць і селянок 1920 – перший всеукраїнський зїзд жінок-робітниць України. Проходив 3–8 листопада у м. Харків. На зїзд прибуло 1105 делегаток, серед яких 707 робітниць, 366 селянок і 32 представниці інтелігенції. За партій ...

                                               

Жіночий християнський союз тверезості

Жіночий християнський союз тверезості, було утворено 1873 року в штаті Огайо. З самого початку, ця асоціація бореться з алкоголізмом, проповідуючи утримання від алкогольних напоїв. Для цього її члени засновують недільні школи для молоді, щоби ця ...

                                               

Конференція в Сенека-Фоллс

Конференція в Сенека-Фоллс - перша в Сполучених Штатах Америки конференція про права жінок. Вона позиціонувала себе як "конференція для обговорення соціального, громадянського та релігійного стану і прав жінок". Вона проходила в каплиці Весліан в ...

                                               

Радикальний фемінізм

Радикальний фемінізм - одна з ключових течій фемінізму, що виникла в рамках другої його хвилі в 60-х роках ХХ ст., котра системно критикує патріархат і закликає до радикальних реформ у суспільстві, що передбачають усунення чоловічого панування у ...

                                               

Рух визволення жінок

Рух визволення жінок, Жіночий визвольний рух - суспільний рух за визнання прав жінок, що зародився у 60-х у США. Зародження руху стало другою хвилею фемінізму, ідеологія якого надихнула діяльність Руху. Зародившись у США, рух поширився у Північні ...

                                               

Сомервіль коледж (Оксфорд)

Сомервіль коледж - один з коледжів Оксфордського університету. Заснований в 1879 році як перший жіночий коледж в Оксфорді, з 1992 року - для чоловіків. Сомервіль коледж має найбільшу бібліотеку в Оксфорді і відмінну репутацію серед коледжів, висо ...

                                               

Фемінізм в Україні

Фемінизм в Украині, жіночий рух в Украині - суспільний рух у державі, спрямований на досягнення рівності політичних, економічних, особистих і соціальних прав людини для жінок. Одна з найбільших феміністських організацій в Європі, Союз українок, б ...

                                               

Феміністичне мистецтво

Феміністичне мистецтво або арт-фемінізм - мистецтво, свідомо створене в контексті феміністської теорії мистецтва. На початку 70-х криза довіри до культури модернізму, де домінували чоловіки, найбільш ясно виразився в середовищі художниць, що спов ...

                                               

Історія юридичних прав жінок

Юридичні права жінок в історії стосуються соціальних та людських прав жінок. Однією з перших декларацій прав жінок була Декларація переконань ". Залежне становище жінок в ранньому праві підтверджується свідченнями більшості стародавніх систем права.

                                               

Supersisters

Supersisters - набір із 72 колекційних карток, випущених і розповсюджених у США в 1979 році компанією Supersisters, Inc. На картках були представлені відомі жінки з політики, засобів масової інформації та сфери розваг, культури, спорту та інших с ...

                                               

9-доріжкова магнітна стрічка

9-доріжкова магнітна стрічка - магнітна стрічка, розроблена компанією IBM для систем цифрового запису даних і поширена на великих компютерах з 1960-х до 1980-х років. З 1952 року IBM використовувала 7-доріжкову стрічку шириною 12.7 мм ½ дюйма для ...

                                               

Аліса і Боб

Аліса і Боб - імена, що зазвичай використовуються як імена заповнювачі, метазмінних для архeтипічних символів у таких областях, як криптографія, компютерна безпека і фізика. Імена використовуються для зручності пояснення роботи протоколів, переда ...

                                               

Відкрита ІТ-система

Відкрита система - це система, яка реалізує відкриті специфікації на інтерфейси, сервіси і підтримувані формати даних, достатні для того, щоб дати можливість належним чином розробленому прикладному програмному забезпеченню бути переносимим в широ ...

                                               

Галаксія (компютер)

Galaksija - саморобний 8-розрядний домашній компютер, розроблений журналістом і винахідником Войєю Антоничем. Компютер був описаний у спеціальному випуску "Компютери у вашому домі" популярного наукового журналу "Galaksija", опублікованому в грудн ...

                                               

День ENIAC

15 лютого 1946 року було офіційно оголошено про створення першого в світі реально працюючого компютера ENIAC. Деякі ЗМІ помилково називають також дату 14 лютого. До цього існували також компютери, але вони були лише прототипами та експериментальн ...

                                               

Домашній компютер

Побутовий компютер - компютер, що використовується в домашніх умовах. Термін побутовий компютер застосовувався до порівняно дешевих мікрокомпютерів, які зявилися на ринку в 1977 році і отримали широке поширення в 80-ті роки XX ст. Побутові компют ...

                                               

Закон Мура

Закон Мура - емпіричне спостереження, зроблене в 1965 році, у процесі підготовки виступу Гордоном Муром. Він висловив припущення, що кількість транзисторів на кристалі мікросхеми буде подвоюватися кожні 24 місяці. Створивши графік зростання проду ...

                                               

Зрадницька вісімка

Зрадницька вісімка - Джуліус Бланк, Віктор Гринич, Юджин Кляйнер, Джей Ласт, Гордон Мур, Роберт Нойс, Шелдон Робертс і Жан Ерні - вісім фізиків й інженерів Shockley Semiconductor Laboratory, які звільнилися через конфлікт із Вільямом Шоклі і ство ...

                                               

Історія веб-браузера

1990 рік - WWW WorldWideWeb. Перший браузер з текстовим інтерфейсом. 1994 рік - OPERA. Зявилася на світ раніше, ніж Internet Explorer, і була розроблена норвежцями. Зараз за популярністю на другому місці в світі. 2004 рік - MOZILLA FIREFOX. Треті ...

                                               

Історія гіпертексту

Гіпертекст - це текст, що відображається на комп’ютері чи іншому електронному пристрої з посиланнями на інший текст, до якого читач може негайно отримати доступ, як правило, клацанням миші або послідовністю натискання клавіші. Ранні уявлення про ...

                                               

Історія компютерної анімації

Історія компютерної анімації бере свій початок в 1940 - 1950 роках, коли дослідники почали експериментувати в області компютерної графіки, найбільш значним був внесок Джона Вітні. Але справжній розквіт відбувся у 60-х роках завдяки поширенню комп ...

                                               

Історія мов програмування

Прогрес компютерних технологій визначив процес появи нових різноманітних числових систем для запису алгоритмів мов програмування. Сенс появи такої мови - спрощення програмного коду. З кожним днем світ стає більш мобільним і інформаційним. Все біл ...

                                               

Кавоварка Троянської кімнати

Кавоварка Троянської кімнати - назва кавоварки, що розміщувалася поряд з так званою Троянською кімнатою у старій компютерній лабораторії Кембриджського університету, і яка у 1991 році надихнула розробників першої веб-камери. Веб-камеру було встан ...

                                               

Компютери пятого покоління

Компютери пятого покоління - відповідно до ідеології розвитку компютерних технологій, після четвертого покоління, побудованого на надвеликих інтегральних схемах, очікувалося створення наступного покоління, орієнтованого на розподілені обчислення, ...

                                               

Манчестерська мала експериментальна машина

Манчестерська мала експериментальна машина, також відома як Baby - перший електронний компютер, побудований за принципом сумісного зберігання даних і програм в памяті. Був створений в Університеті Манчестера Фредеріком Вільямсом і Томом Кілберном ...

                                               

Манчестерські компютери

Манчестерські компютери - серія інноваційних електронних компютерів з архітектурою фон Немана, що розроблялась протягом 30-річного періоду з 1947 до 1977 року невеликою командою інженерів та науковців Манчестерського університету під керівництвом ...

                                               

Мінікомпютер

Мінікомпютер - термін, поширений в 1960-1980-х рр., щодо класу компютерів, розміри яких варіювалися від шафи до невеликої кімнати. З кінця 1980-х років повністю витіснені персональними компютерами, які мали назву "мікрокомпютери" в рамках старої ...

                                               

Мінськ-22

"Мінськ-22" - радянська електронна обчислювальна машина другого покоління сімейства ЕОМ "Мінськ". За прийнятою на час початку виробництва класифікацією відносилася до ЕОМ середнього класу. Машина створювалася для застосування в народному господар ...