ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 326
                                               

Портрет

Портрет або портретний жанр - мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, а також відповідний жанр образотворчого мистецтва. Багато портретів створено і в гравюрі.

                                               

Прерафаеліти

Прерафаелити - обєднання молодих англійських художників, засноване в 1848 році. Невдоволені станом занепаду тогочасного англійського живопису, прерафаеліти мали на меті підвищити його значимість поверненням до мистецтва доби XV століття. Аби відр ...

                                               

Придворний художник

Придворний художник - художньо обдарована особа, наближена до королівського двору з правом створювати офіційно затверджені портрети короля та його родини. Прагнення копіювати пишний побут і церемонії королівських дворів вищими аристократами пород ...

                                               

Реалізм (мистецтво)

Реалізм - художній метод у мистецтві, що ґрунтується на відтворенні дійсності. Цей термін, запозичений з філософії, вносить іноді в оцінку художнього твору моменти позаестетичні: реалізм абсолютно неправильно дорікають у відсутності морального ід ...

                                               

Реставрація (мистецтво)

Реставрація - сукупність рятувальних, відновлювальних і консервативних засобів відносно творів мистецтва. Міжнародна рада музеїв у 1984 дала визначення терміну "Консерватор-реставратор".

                                               

Римський скульптурний портрет

Римський скульптурний портрет - один із найзначніших періодів у розвитку світового портрета, що охоплює приблизно пять століть, надзвичайно багатий реалізмом і прагненням передати характер зображеного; у давньоримському образотворчому мистецтві з ...

                                               

Римський скульптурний портрет ІІІ століття

Римський скульптурний портрет III століття - бурхливий, уславлений період розвитку давньоримського скульптурного портрету, що припав на третє століття.

                                               

Російський інститут історії мистецтв

Російський інститут історії мистецтв) - російський науково-дослідний заклад Російської Академії наук, що займається вивченням історії мистецтва.

                                               

Рух мистецтв і ремесел

Рух мистецтв і ремесел - започаткований в Англії у 19 столітті рух за збереження і розвиток мистецтв і ремесел, що первісно був повязаний із прагненням буржуазно-просвітницьких та соціальних змін.

                                               

Свята бесіда

Свята бесіда не що інше, як зображення мадонни зі святими, мадонни з немовлям, що бавиться або благословляє донатора або донаторів. Назва "свята бесіда" йшла від середньовічного типу іконографії "Мадонна на троні". Ще тоді виробився тип Мадонни з ...

                                               

Сейченто

Більшість важливих культурних, політичних і мистецьких зрушень в італійських князівствах та в Європі за Альпами не були започатковані в 17 ст. Вони були лише логічним продовженням могутніх ідеологічних процесів, котрі виникли в 16 ст. і набули ви ...

                                               

Сеттеченто

Сеттеченто - мистецький термін для позначення мистецтва Італії у XVІІІ столітті. Охоплює часовий термін приблизно у 100 років 1700–1799.

                                               

Символізм

Символізм - літературно-мистецький напрям кінця ХІХ - початку XX ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, "теорії несвідомого" Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчос ...

                                               

Синопія

Слово "синопія" походить від назви міста Синоп, що розташоване на території сучасної Туреччини. На околиці міста були знайдені поклади червонуватої фарби, яку почали використовувати ще митці античності та Візантії. Фарба була настільки доброю, що ...

                                               

Словацьке бароко

Ще в добу середньовіччя словацькі землі підпали під керівництво угорських королів. У складі Угорського королівства Словаччина не являла собою окремої адміністративно-територіальної одиниці, але була поділена, як усе королівство, на комітати жупи. ...

                                               

Список сюрреалісток

Даний список включає художниць, фотографинь, режисерок, авторок та мисткинь інших сфер, повязаних з рухом сюрреалізму, що зародився на початку 1920-х, навіть якщо самі вони себе до нього не відносили.

                                               

Суха голка

15 століття подарувало світові новий різновид мистецтва - ним стала графіка. Мова йде про друковану графіку. Друкарська справа того часу з її вирізанням на деревині літер сприяла появі думки про вирізання на деревині і зображень. Тобто, першим ви ...

                                               

Товариство "Перелітні птахи"

Bentvueghels, укр. "Перелітні птахи" - товариство іноземних художників, що прибули в католицький Рим з північних країн з метою знайомства зі скарбами мистецтва, з метою удосконалення власної майстерності.

                                               

Торевтика

Торевтика - мистецтво рельєфної обробки скульптурних художніх виробів з металу. Поширене з античних часів. Найчастіше торевтикою називають обробку виробів шляхом карбування або тиснення. Іноді цим терміном позначають й обробку литих виробів. Відо ...

                                               

Треченто

Треченто - італійська назва XIV століття, періоду інтенсивного розвитку гуманізму в італійській культурі. Треченто вважається проторенесансом, тобто періодом, що передував Відродженню. В італійській музиці, як і у французькій, треченто відзначала ...

                                               

Українська пісня (панно)

"Українська пісня" - декоративне мозаїчне панно за мотивами народного мистецтва. Монументальна робота належить художникові Степанові Кириченкові.

                                               

Фаюмські портрети

Фаюмські портрети - створені в техніці енкаустики поховальні портрети в Елліністичному Єгипті I - III століть. Свою назву отримали за місцем першої великої знахідки в Фаюмській оазі в 1887 році британською експедицією на чолі з Фліндерсом Пітрі. ...

                                               

Фламандське бароко

Землі Південних Нідерландів нині Бельгія виробилися в значний культурний і мистецький осередок ще в добу середньовіччя. Практично до кінця 16 століття культура і мистецтво Фландрії були тісно повязані з мистецтвом Північних провінцій, що увійшли ...

                                               

Флорентійська мозаїка

Флорентійська мозаїка - різновид мозаїки, орнаменти і сюжети якої виготовляють з невеликих кольорових камінців і мармуру, що нагадують окремі мазки у живописі. За аналогією з дерево-різьбою цю технологію називають також різьбою по твердому камені.

                                               

Французька афіша 19 століття

Французька афіша 19 століття - уславлена сторінка графіки Франції доби становлення і формування буржуазних відносин. Афіша Франції знайшла широке використання перш за все у пропаганді торгівлі товарами і рекламі різних послуг, включаючи також кон ...

                                               

Французькі художники реальності 17 століття

Французькі художники реальності 17 століття - окрема група художників Франції, що не розділяли академічних настанов аристократичного мистецтва, залишаючись у межах варіантів караваджизма чи реалізму, позбавленого рис італійського бароко, його так ...

                                               

Чинквеченто

Назва "чинквеченто" - ніяк не описує добу і не дає ясних характеристик для тих складних політичних, світоглядних, мистецьких проблем, що мали місце в 16 столітті в Західній Європі. Тобто, термін "чинквеченто" досить умовний. Істориками мистецтва ...

                                               

Школа Фонтенбло

Школа Фонтенбло - загальна назва мистецького угруповання, яке працювало за замовленнями королів Франції 16 століття - на початку 17-го і базувалась в майстернях замку Фонтенбло. Виконувало замовлення в різних галузях мистецтва - від живопису і ар ...

                                               

Traditio legis

Передавання Закону або Христос-законодавець - типовий сюжет в іконографії ранньохристиянського образотворчого мистецтва. Був поширеним в Італії в IV - V ст.

                                               

Великі географічні відкриття

Великі географичні відкриття - у всесвітній історії період XV - XVII століть, в ході якого європейські народи здійснили географічні відкриття майже в усіх регіонах Земної кулі. Були знайдені нові землі і морські маршрути до Африки, Америки, Азії ...

                                               

Індо-римська торгівля

Індо-Римські торгові відносини - це була торгівля між Індійським субконтинентом і Римською імперією в Європі і Середземноморї сухопутними караванними шляхами через Малу Азію і Близький Схід, хоча і відносно тонка цівка порівняно з більш пізніми ч ...

                                               

Кон-Тікі

"Кон-Тікі" - пліт з бальсових колод, на якому Тур Хеєрдал і пять його супутників здійснили подорож в 1947 р. за маршрутом міграції ймовірних предків полінезійців з Південної Америки до Полінезії. Пліт названо імям легендарного героя багатьох полі ...

                                               

Корабельні коти

Наявність корабельного кота була спільною рисою багатьох торгових, дослідницьких і військово-морських суден, починаючи з давніх часів. Котів брали на кораблі з багатьох причин, передусім для боротьби проти мишей і щурів. Ці шкідники на борту кора ...

                                               

Морська історія Сомалі

Морська історія Сомали - розвиток навігаційних технологій і суднобудування сомалійців, міст-держав і портів на узбережжі Сомалі, морських торгівельних шляхів, що забезпечували сомалійську торгівлю з часів античності до Нового часу. Наслідком цьог ...

                                               

Морська історія України (серія монет)

Морська історія України - серія ювілейних та памятних монет започаткована Національним банком України в 2010 році. У цей час серія складається з трьох монет: Памятна монета "Лінійний корабель "Слава Катерини" Памятна монета "Козацький човен" Памя ...

                                               

Розвиток кораблебудування на Піренейському півострові (1400-1600)

Розвиток кораблебудування на Піренейському півострові в XV - XVI століттях - проривний етап в історії європейського кораблебудування, що призвів до настання епохи великих географічних відкриттів і забезпечив європейських мореплавців технічною баз ...

                                               

Black Ball Line (1817, Нью-Йорк)

"Black Ball Line" - перша трансатлантична лінія за графіком - як сервіс за розкладом - породжена та заснована в місті Нью-Йорк у 1817 році групою комерсантів, більшість з яких були квакерами, на чолі з Джеремією Томпсоном. Також засновниками комп ...

                                               

Александрійська бібліотека

Александрійська бібліотека - найбільша і найвідоміша бібліотека в період еллінізму, була заснована та діяла при Александрійському музеї, або музеумі. Заснована, як вважається, Птолемеєм II на початку III століття до н. е.

                                               

Історія біології

Паралельний розвиток природної історії з одного боку, анатомії та фізіології з іншого, підготував ґрунт для виникнення біології. В області природної історії найбільш значимими подіями стали публікація "Системи природи" Карла Ліннея і "Загальної п ...

                                               

Будинок Мудрості

Будинок Мудрості - ісламська академія, заснована в 20-і роки IX століття халіфом ал-Мамуном в Багдаді. За часів Золотої доби ісламу був головним інтелектуальним центром. Ал-Мамун симпатизував ученню мутазилітів, і за задумом халіфа Будинок Мудрос ...

                                               

Глобус Кратеса

Глобус Кратеса - перший земний глобус, виготовлений близько 150 року до н. е. Кратетом Малльським, що жив в Пергамі. Сама модель до наших днів не дійшла. Про глобус згадують дуже коротко Страбон та Гемін. Страбон зауважує, що для докладного і ясн ...

                                               

Готторпський глобус

Великий Готторпський глобус-планетарій - перший і колись найбільший у світі глобус-планетарій, діаметром 3.1 метра; памятник науки і техніки I категорії. Робота зі створення великого Глобуса-планетарія розпочалася за розпорядженням Готторпського ...

                                               

Енциклопедисти

Енциклопедисти - група французьких мислителів, науковців, письменників та митців XVIII сторіччя, які співпрацювали над виданням "Енциклопедія, або Тлумачний словник науки, мистецтва й ремесел" під редагуванням Дені Дідро та Жана ДАламбера. Робота ...

                                               

Жінки в науці

Про ключові віхи участі жінок у науці див. Хронологія жінок у науці та Список винаходів і відкриттів, здійснених жінками. Про фактори, що спричинюють недопредставленість жінок у науці, див. Сексизм в освіті та Ефект Матильди. Жінки сприяли розвит ...

                                               

Звязок між релігією та наукою

Різні аспекти звязку релігії та науки були розглянуті сучасними істориками науки і релігії, філософами, теологами, науковцями та іншими вченими з різних географічних регіонів і культур. Навіть незважаючи на те, що у давніх та середньовічних світа ...

                                               

Історія екології

Відображає примітивні знання, що накопичувалися людьми, зокрема первісними, в процесі тісного спілкування з природою та ведення натурального господарства. Розпочався за багато століть до нової ери і завершився в перші століття до нової ери! Про т ...

                                               

Історія науки і техніки

Історія науки і техніки - це область історії, яка вивчає, як розуміння природного світу та здатність взаємодії з ним змінювалися протягом століть. Ця навчальна дисципліна також вивчає культурні, економічні та політичні наслідки наукових інновацій ...

                                               

Історія соціології

Томас Гоббс 1588 - 1679 створив поняття суспільного договору. У його праці "Левіафан" здійснюється ідея переходу до громадянського суспільства і обґрунтування легітимності влади. Джон Лок 1632 - 1704. Природний стан за Локом - це рівність, де пан ...

                                               

Каннідо

Каннідо - велика шовкова карта Старого світу, складена в Кореї в правління імператора Тхеджона в 1402 році на основі вивчення попередніх китайських карт. Відома за двома копіями, що зберігся в Японії. Каннідо - найстаріша далекосхідна карта світу ...

                                               

Карта Вальдземюллера

Карта Вальдземюлера - географічна карта, опублікована в квітні 1507 р. картографом Мартіном Вальдземюллером. Є однією з перших карт з точно нанесеними показаннями широти та довготи, а також першою картою, на якій зявилася назва "Америка", що стал ...