Back

ⓘ Шершеневич Габріель Феліксович
Шершеневич Габріель Феліксович
                                     

ⓘ Шершеневич Габріель Феліксович

|Батько= |Посада= |Діти= |Мати= |Дружина= |Чоловік=

Габріель Феліксович Шершеневич 31 грудня 1862 12 січня 1863 18630112, Херсонська губернія - 31 серпня 13 вересня 1912, Москва) - російський юрист, цивіліст, професор Казанського та Московського університетів, депутат I Державної Думи.

Середню освіту здобув у Казані. У 1885 р. закінчив юридичний факультет Казанського університету. У 1888 р. захистив магістерську дисертацію, а в 1891 р. – докторську "Авторское право на литературные произведения"; У 1892 р. був призначений професором Казанського університету по кафедрі торгового права і торгового судочинства; з 1896 р. – на кафедрі цивільного права та судочинства.

Викладацька діяльність Шершеневича перервалася в кінці 1905 р. в зв’язку з обранням до 1-ї Державної Думи від м. Казань від кадетської партії. У 1906 р. він переїхав з Казані до Санкт-Петербургу. Дотримуючись ліберальних поглядів, протестував проти розпуску Думи і підписав Виборзьку відозву ряду депутатів із закликом до населення відмовитися платити податки і виконувати військовий обов’язок до скликання Думи. Після розпуску Думи переїхав до Москви, де разом з деякими іншими депутатами деякий час сидів у Таганській в’язниці через ций заклик. Після виходу з в’язниці працював на юридичному факультеті Московського університету, потім в Московському комерційному інституті.

Г. Ф. Шершеневич зробив значний внесок у цивільне і торгове право і в законотворчість, активно брав участь у підготовці та обговоренні проекту Цивільного уложення, займався аналізом і узагальненням правозастосовної практики. Шершеневич був учасником, членом і головою Київського юридичного товариства, брав активну участь в Московському товаристві народних університетів, Московському комерційному інституті та Юридичному товаристві при Московському університеті.

В початку 1911 р. на знак протесту проти обмеження університетських свобод з боку Міністра народної освіти Л. Кассо разом з групою професорів покинув Московський університет.

                                     

1. Концепція держави і права Габріеля Шершеневича

Г. Шершеневич виходив з того, що "держава передує праву історично і логічно", "держава є явище первинне, право - вторинне", держава є джерелом права. Тому він критично оцінював ідею зв´язаності держави створеним нею правом. "Річ не в тім, щоб зв´язувати державу правовими нитками подібно тому, як ліліпути зв´язували Гуллівера. Питання в тім, як організувати владу так, щоб неможливий був чи був доведений до мінімуму конфлікт між правом, що виходить від влади, і моральними переконаннями підвладних". Він цілком поділяв положення Ієрінга про те, що "право є добре зрозуміла політика сили".

Усі влади в державі спираються на державну владу з її споконвічним авторитетом, тоді як державна влада спирається безпосередньо на суспільні сили. Такою є держава з позиції соціології. "Поняття про державу тільки одне - соціологічне".

                                     

1.1. Концепція держави і права Габріеля Шершеневича Поняття про державу

Поняття про державу Шершеневич зводить до трьох основних ознак:

 • сукупність людей, об´єднаних за політичними мотивами;
 • наявність державної влади.
 • простір територія, на яку поширюється дія державної влади;

Влада за Шершеневичем - можливість нав´язувати свою волю іншому чи іншим, змушувати інших погоджувати свою поведінку з волею пануючих. Те ж і державна влада - "це здатність пануючих робити свої веління чинником, що визначає поведінку підлеглих, і в основі такої можливості лежить інстинкт самозбереження людини. Страх за своє благополуччя і довіра до органів державної влади, як найкращому засобу його забезпечення, складає індивідуально-психологічну основу державної влади".

Чим забезпечується правовий порядок проти сваволі державної влади? ступенем готовності громадянина принести жертви державі, від уявлення, що він втрачає з цією державою. "Громадянин держави, що забезпечує йому особисту і майнову недоторканність, законність і свободу, захист усюди, де б він не був, - готовий на більші жертви, ніж громадянин тієї держави, яка ставиться до нього як до безправного раба. Перший буде захищати державу, як свій будинок, другий - як будинок свого господаря". Таким чином, дії державної влади знаходяться цілком під санкцією громадської думки, тобто в сфері моралі.

                                     

1.2. Концепція держави і права Габріеля Шершеневича Поняття про право

зводиться до поняття про позитивне право: "тільки те право, що діє, але не те право, що повинно б діяти". Основне поняття права - об´єктивне право. Суб´єктивне право - похідне. Перше - сукупність правових норм, друге - можливість здійснення своїх інтересів суб´єктом права.

                                     

1.3. Концепція держави і права Габріеля Шершеневича Сутнісні риси права

1) право передбачає поведінку особи; 2) право має примусовий характер; 3) право завжди зв´язане з державною владою.

Норми права Шершеневич вважав виразом вимог, звернених державною владою до підлеглих їй осіб, "всяка норма права - наказ". Правила, що визначають лад і діяльність самої державної влади тобто конституція, не можуть мати для неї правового характеру, адже "писана Конституція є фіксування суспільного погляду на взаємини елементів державної влади". Таке праворозу-міння й одержало назву позитивістського, нормативного.

Переважаючою формою права Шершеневич називає закон. "Під ім´ям закону розуміється норма права, що виходить безпосередньо від державної влади у встановленому заздалегідь порядку". Ознаками закону він називає: 1) загальне правило, розраховане на необмежену кількість випадків, у формальному сенсі закон - акт законодавчої влади; 2) норма права виходить безпосередньо від державної влади, є вираженням волі органів влади; 3) ця воля повинна виразитися у встановленому заздалегідь порядку. Вчений вважав, що примусовий характер права не дозволяє відносити до норм права конституційне, міжнародне і канонічне право.

Вивчати догму і техніку права, вважав Шершеневич, особливо важливо для юриста-практика, що стоїть поза ідеологією і політикою права. Розроблена ним теорія права і держави на основі формально-догматичного методу не втратила свого пізнавального значення і сьогодні.                                     

2.1. Література Список праць

 • Общее учение о праве и государстве. - 1-е изд. - М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. - 156 с.
 • Учебник русского гражданского права. - М.: Статут, 2005. - Том 1.
 • Общая теория права. - 2-е изд. - М.: Тип. Т-ва Кушнерев и К, 1912. - VII, 805 с.
 • Габриэль Феликсович Шершеневич // Г. Ф. Шершеневич. Учебник торгового права /по изданию 1914 г./. - М.: Фирма Спарк, 1994. - 335 с.
 • История философии права / Шершеневич Г. Ф., проф. Моск. ун-та. - 2-е изд. - С Пб.: Бр. Башмаковы, 1907. - 593 с.
 • Шершеневич Г. Ф. Избранное / Вступ. слово, сост.: П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2016. - 496 с. -
                                     

2.2. Література Бібліографія

 • Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права к 150-летию со дня рождения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции г. Казань, 1–2 марта 2013 г. / под ред. Д.Х. Валеева, К. Рончки, З.Ф. Сафина, М.Ю. Челышева. – М.: Статут, 2014. – 942 с.
 • Шершеневич Габріель Феліксович // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. / О. В. Петришин відп. ред. та ін. - 2017. - Т. 3: Загальна теорія права. - С. 842. - ISBN 978-966-937-233-8.
 • Studia Iuridica / Uniw. Warszawski, Wydz. Prawa i Administracji. - Warszawa: WUW. Т. 57: Prawo prywatne ponad granicami: ksiega pamieci profesora Gabriela Szerszeniewicza w setna rocznice smierci = Частное право без границ: сб., посвящ. памяти проф. Габриэля Шершеневича к столетию со времени кончины ученого / red. nauk. J. Turlukowski. - Warszawa: WUW, 2013. - 306 s.
 • Шигабутдинов Р. Р. Политико-правовые воззрения, общественная и научно-педагогическая деятельность Г.Ф. Шершеневича: дис. кандидата исторических наук: 23.00.01 / Шигабутдинов Рафаэль Рустамович; - Казань: КГУ, 2009.
 • Мироненко О. М. Шершеневич Гавриїл Габрієль Феліксович


                                     

3. Посилання

 • Шершеневич Г. Ф. // Юридична енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. - Т. 6: Т - Я. - С. 438. - ISBN 966-7492-06-0.

Users also searched:

...