Back

★ Чухур-Саад

Чухур-Саад
                                     

★ Чухур-Саад

Чухур-Саад, Чохур-Саад, Чухурсаад - у XV - XVIII ст. історична область і адміністративна одиниця - бейлербейства у складі держави Кара-Коюнлу і Сефевідів. Включала в себе більшу частину території історичної Східної Вірменії. У XVI столітті бейлербеями Чухур-Саада призначалися еміри з кизилбашського племені устаджлу, які переселилися до Єреванської області у тому ж столітті.

В теперішній час цій області приблизно відповідають території Республіки Вірменія та Нахічеванської АР Азербайджану.

                                     

1. Походження і локалізація топоніма

Назва "Чухур-Саад" складається з тюркського Чухур - западина в даному випадку долина і Саад. Смислове значення терміна - Долина належить Саад-у. Джерела повязують походження терміна Саад з імям еміра Саада, голови огузького племені Саадлу, зі складу племінної конфедерації Кара-Коюнлу, які були витіснені із Середньої Азії до Передньої Азії вторгненням монголів. Влада емір Саада, а в подальшому його синів та онуків, на цих територіях тривала до 30-х рр. XV століття. Дані деяких рукописів дозволяють стверджувати, що з 1411 року, якщо не раніше, в цій правив Пір-Хусейн, син емір Саада. В період його правління кордони, заснованого його батьком емірату розширилися, за рахунок включення сюди міста Карса і його околиць. В історичних записах особливо відзначені будівельні роботи, що проводяться Пір-Хусейном, переважно по відновленню Карса, а також в інших областях вілаєта. Камяна гробниця села Аргаванд відноситься до числа цінних зразків таких будівель.

Топонім "Чухур-Саад" відзначений джерелами ще в XV столітті, наприклад "Кітабі-Діарбакіріййа". Чухур-Саад географічно відноситься до долини вздовж обох берегів Араксу, і включав частини вірменських історичних провінцій Айрарат, Гугарк і Васпуракан. Згідно інформації перського історика Іскандеру Мунши, Карс розташовано між Чухур-і Саадом та Ерзурумом. Чухур-Саад сусідить з Агіска Ахалціхом.

                                     

2. Історія

Історик Хасан-бек Румлу повідомляє, що син Кара Юсуфа Мірза Іскандер пройшов через Кагізма і вступив до Чухур-Саад. Передбачається, що в роки правління Іскандера його репресіям, поряд з іншими феодалами, піддалися й еміри Саадлу і деякий час в області не було місцевих князів. Це тривало до вступу на престол Джаханшаха, який відновив у правах феодалів, які зазнали переслідувань за його брата. Згідно інформації Шараф-хана Бідлісі, якийсь Хусейн Саадлу з власним військом брав участь в поході Джаханшаха на Хорасані після завоювання Астарабада деякий час був правителем даного вілаєта. Цей факт свідчить, що в період правління Джаханшаха Саадлу вдалося відновити свої князівські права і вони зайняли важливе місце у військово-феодальної ієрархії. Також Хасан-бек Румлу згадує цю назву при описі походу Ісмаїла Сефеві та зіткнення з військом Альвенда Ак-Коюнлу, де вказується, що воно відбулося в Чухур-Саїді, в місцевості Шарур. Після XV століття, з економічних міркувань, ці території входили до складу великої адміністративної одиниці, з центром в Тебрізі, під назвою "Азербайджан". Ця підпорядкованість носила лише фінансово-адміністративний характер. В одній з грамот, що зберігаються в Матенадарані і датуються 1428 роком, повідомляється:

З часу створення держави Сефевідів область Чухур-Саад була перетворена на бейлербейство провінцію зі столицею в Еривані. Будучи самостійними політико-адміністративними одиницями, бейлербейства Чухур-Саад, разом з Тебрізьким, Ширванським та Карабаським бейлербействами, мали загальне керівництво з точки зору податково-фінансового підпорядкування і звітували перед візиром північно-західної області, або "Азербайджану". При цьому як зазначає російський сходознавець В. Ф. Мінорський вживання терміна "Азербайджан" для бейлербейств Чухур-Саад, Карабах та Ширван географічно недоречно і невірно, бо вони розташовувалися за межами історичного Азербайджану.

У XVI столітті Чухур-Саад передається як улька кизилбашському племені Устаджли, а область, аж до османського завоювання, стає їх спадковим володінням. Тоді ж Чухур-Саад був заселений тюркськими огузькими племенами алпаут і баят. За словами Аббас-Кулі-ага Бакіханова, "Шах Ісмаїл переселив з Іраку племя Баят частиною в Еріван, а частиною в Дербенд і Шабран, щоб посилити місцевих правителів". Вже до того часу місцева вірменська знать була повністю винищена. Після смерті Ісмаїла Сефеві, в період міжусобних воєн, в Чухур-Сааді також оселилося племя Румлу.

Першим бейлербейом Чухур-Саада був Бадр-хан Устаджлу, а потім Шахкули-хан Устаджлу.

З 1587 року бейлрбейом області став Мухаммеді-хан Тохмак Устаджлу, один із найвидатніших полководців Сефевідської епохи.

Після звільнення цих земель від османської окупації, у часи правління шаха Аббаса Великого, бейлербейство знову було відновлено і заселене племенем ахча-койюнлу каджар. Проіснувало аж до падіння династії Афшарів в Ірані. Згодом на території Чухур-Саада були утворені Нахічеванське та Ериванське ханства.

                                     
 • Пір - Хусейна, сина Еміра Саада з династії Кара - Коюнлу в Чухур - Саадському вілаєті за іншими даними за часів самого Емір Сааді у Східній Вірменії. Розташований
 • самих Османських провінцій еялет Західної Вірменії та Сефевідського Чухур - Саада і Каpабага в Східній Вірменії, так само входили, що переходили з рук
 • території Вірменії з XV століття була відома також як Чухур - Саад Адміністративно вона утворювала Чухур - Саадське беглябегство Сефевідської держави з часів
 • на схід від річки Ахурян яка включала в себе адміністративні одиниці Чухур - Саад Єреван і Нахічевань і Карабах власне Карабах, а також Гянджа і Зангезур
 • відношенні східний Шурагель входив до складу вілаета пізніше - беглярбегства Чухур - Саад з сер. XVIII ст - до складу Ериванського ханства західний - до складу
 • Історія Азербайджану Історичні області Арран  Карабах¹  Мугань  Чухур - Саад Шабран  Ширван Середньовіччя Кара - Коюнлу  Ак - Коюнлу Сефевідська держава
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
                                     
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Історія Азербайджану Історичні області Арран  Карабах¹  Мугань  Чухур - Саад Шабран  Ширван Середньовіччя Кара - Коюнлу  Ак - Коюнлу Сефевідська держава
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
                                     
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Історія Азербайджану Історичні області Арран  Карабах¹  Мугань  Чухур - Саад Шабран  Ширван Середньовіччя Кара - Коюнлу  Ак - Коюнлу Сефевідська держава
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія
 • Кесун Едеса Мелітена Пір Кілікія Шах - Арменіди Хамс Арран Чухур - Саад Карабах Вірменська область Еріванська губернія Єлизаветпольська губернія

Users also searched:

чухур-саад, історія азербайджану. чухур-саад,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →