Back

★ Австрославізм

Австрославізм
                                     

★ Австрославізм

Австрославизм, австрофільство - інтелектуальна й громадсько-політична течія в Австрійській імперії висунута в середині XIX століття у відповідь на плани розбудови німецької державності за рахунок словянських етнічних теренів. Австрославізм ставив за мету здобуття рівноправності й автономії словянських народів та обєднання їх на федеративних засадах під егідою і в рамках монархії Габсбургів. Найбільшої популярності австрославізм здобув серед чехів, тому часто розглядається як чеська програма перебудови Австрійської імперії, а з 1867 р. Австро-Угорщини в федеративну державу під владою династії Габсбургів. Передбачала надання чехам та іншим словянським народам рівноправності та автономії в межах Австрійської імперії, звідки й назва австрославізм. У своїх поглядах прихильники австрославізму відмежовувалися від ідеології й політики сепаратизму, панславізму, москвофільства.

                                     

1.1. Історія Поняття "австрійства"

Поряд з етнічною чеською свідомістю та локальним патріотизмом не менш важливим елементом національної ідеології чехів в XIX столітті було також усвідомлення належності до Австрійської імперії - так зване "австрійство". Ян Малий, діяч чеського національного руху, незадовго до революції 1848 року писав:

"Австрійство" відрізняли раціоналізм та реалістичне сприйняття дійсності, емоційні витоки в ньому були майже повністю відсутні. Це відчуття обумовлювалось в першу чергу ставленням індивіду до політичної спільності та держави. Історично "австрійство" було приречене поступитись натиску етнокультурного націоналізму, що дуже швидко розвивався, хоча як в 1848 році, так і в подальший період воно залишалось значним фактором в чеській ідеології та політиці. Провідний друкований орган чеського національного руху "Народні новини" у квітні 1848 року вніс важливе уточнення в тлумачення цього поняття:

                                     

1.2. Історія Розвиток ідей

Вперше основні принципи австрославізму висловив чеський політичний діяч Карел Гавлічек-Боровський в 1846 році на сторінках редагованої ним газети "Празькі новини" статті "Словянин та чех" "Slovan a Cech" та інші). В період революції 1848–1849 рр. з розгорнутою програмою австрославізму виступив голова чеського ліберального табору історик Франтішек Палацький "Лист до Франкфурту" "Psani do Frankfurta" 1848, "Промови в конституційному комітеті Кромержижівського парламенту" 1849 р. та інші).

Австрославістські ідеї здобули визнання на Словянському зїзді 1848 р. у Празі й були покладені в основу його документів -

 • "Маніфест до європейських народів".
 • "Звернення до словянських народів Австрії" та.

Тоді ж голова польсько-русинської секції зїзду Кароль Лібельт висунув проект, за яким передбачалося проведення щорічних словянських конгресів, створення комітету з вирішення спільних для австрійських словян справ. Концепція австрославізму знайшла підтримку в колах західних українців та в діяльності їх першої політичної організації - Головної руської ради, яка 1848 р. запропонувала поділити Галичину на дві автономні частини - східну українську і західну польську. Імператорський уряд ігнорував вимоги австрославістів див. "Національне самовизначення", але настанови австрославізму лишалися в програмах різних національних організацій і політичних партій імперії до Першої Світової війни. Водночас австрославізм, що з 60-х років XIX століття був однією з форм австрійського федералізму, піддавався критиці революційно налаштованими силами в самій Габсбурзькій монархії й поза її межами за підтримку імперської системи правління.

                                     

2. Джерела

 • Рос. Виноградов В. Н., Исламов Т. М., Кирилина Л. А. и др. Европейские революции 1848 года. "Принцип национальности" в политике и идеологии - М.: Индрик, 2001 - С. 151 - 171.
 • Варварцев М. М. Австрославізм / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2003. - Т. 1: А - В. - С. 20. - 688 с.: іл. - ISBN 966-00-0734-5.
 • Рос. Советская историческая энциклопедия. - М., 1961.
 • Magcosi, Robert, Pop, Ivan, "Austro-Slavism", Encyclopedia of Rusyn History and Culture, Toronto: "University of Toronto Press", 2005.
                                     

3. Література

 • А. Круглашов. Австрославізм / / Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – с.9 ISBN 978-966-611-818-2.
                                     
 • та етнічного принципів. Однією з форм австрійського федералізму був австрославізм Українські політики підтримували федеративні засади на етнічній основі
 • в Австрії та Угорщині Хорватія добилась автономії. Венетська теорія Австрославізм Панславізм Слов янофільство УРЕС - 2 - е видання. Орел Ю. В. Ілліризм
 • свідомості вірою у доброго цісаря, справедливу австрійську владу й закони. Австрославізм Австрійський федералізм Мудрий, Мар ян. Австрорусинство в Галичині:
 • німецьких земель Німеччини й Австрії, включно з Чехією. Докладніше: Австрославізм Перша концепція Конгресу оприлюднена 20 квітня 1848 р. в газеті Narodne
                                     
 • анклавах на території не - німецьких штатів та польського анклаву у Львові. Австрославізм Isac, Iulian Nicusor. The United States of Greater Austria a step
 • теорії Іван Томажич успішно читав венетські написи. Слов янознавство Австрославізм Ілліризм Слов янофільство Панславізм Москвофільство Теорія палеолітичної
 • хорватських земель та вступ до Держави Словенців, Хорватів і Сербів. Австрославізм Словенська народна партія 1892 Bosnia - Hercegovina Eastern Europe

Users also searched:

австрославізм, історія австрії. австрославізм,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →