Back

ⓘ Суспільство України
                                               

Інформаційне суспільство

Інформацийне суспильство - теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є: зростання інформатизації та ролі інформаційних технологій в суспільних та господарських відносинах; створення глобального інформаційного простору, який забезпечує а ефективну інформаційну взаємодію людей, б їх доступ до сві ...

                                               

Суспільство

Суспільство - названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, обєднаних характерними для них відносинами. Суспільство - самодостатня соціальна система, основою якої є взаємні стосунки людей, що складаються в процесі реалізації особистих потреб кожного. Взаємини людей у межах суспільства називають соціальними. Крім окремих людей членами суспільства є їхні обєднання: спільноти, громади, товариства та співтовариства, асоціації, союзи тощо. Окремим видом суспільства є людство - спільнота всіх людей. Крім спільного для всіх суспільства - людства, розрізняють окремі ...

                                               

Громадянське суспільство

Громадянське суспильство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно містить у собі сімю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом. Елементами громадянського суспільства є різні обєднання, що охоплюють всі сфери суспільного життя.

                                               

Громадянське суспільство і влада (вебсайт)

"Громадянське суспільство і влада" - український сайт, інтерактивна урядова інформаційно-аналітична система, що підтримується Управлінням у звязках з громадськістю Секретаріату Кабміну України. Сайт діє в рамках Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1035-р від 21 листопада 2007 р. "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства", і Плану заходів щодо реалізації у 2008 році цієї Концепції, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № ...

                                               

Аграрне суспільство

Аграрне суспильство - поняття, що характеризує доіндустріальну стадію розвитку суспільства від виникнення продуктивного господарства до промислового перевороту, промислової революції. Синоніми аграрного суспільства - "традиційне суспільство" та "селянське суспільство". Поняття почало активно вживатися у 1950 - 60-ті роки внаслідок поширення концепції індустріального суспільства. Див. також Постіндустріальне суспільство Індустріальне суспільство Архаїчне право

                                               

Постіндустріальне суспільство

Постіндустріальне суспільство - суспільство, в економіці якого переважає інноваційний сектор економіки з високопродуктивною промисловістю, індустрією знань, з високою часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг, з конкуренцією в усіх видах економічної та іншої діяльності, а також більш високою часткою населення, зайнятого у сфері послуг, ніж у промисловому виробництві. Концепція "постіндустріального суспільства" Деніела Белла створена для теоретичного опису можливого шляху розвитку капіталістичного суспільства.

                                               

Первісне суспільство

Первісне суспильство - тривалий період в історії людства: від початкового етапу становлення людини та суспільства і до виникнення перших цивілізацій. Період в історії людства до винаходу писемності, після чого зявляється можливість історичних досліджень. У різних народів цей процес відбувався в різні історичні терміни, а деякі народи живуть в умовах первісності досі. У сучасній науці прийнято розрізнювати власне первісну культуру, яка існувала до виникнення перших цивілізацій на Землі і традиційну первісну культуру.

                                               

Відкрите суспільство

Відкрите суспильство - це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають різні погляди та інтереси, і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали б їм змогу жити разом в мирі і злагоді. Термін "відкрите суспільство" вжито філософом Карлом Поппером в його книзі "Відкрите суспільство та його вороги", що вийшла друком у 1945 році. Основними рисами, що характеризують відкрите суспільство, є верховенство права, демократично обрана влада, інститути громадянського суспільства, захист прав меншин. Сьогодні вели ...

                                               

Глобальне суспільство

Глобальне суспильство - суспільство, яке охоплює усю земну кулю і громадянами якого є всі жителі планети Земля. Поняття набуло поширення в другій половині XX ст., коли виникла потреба у дослідженні глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому. Суспільства окремих країн світу на противагу до глобального суспільства називаються локальними суспільствами. Основою для розвитку поняття глобального суспільства були ідеї єдинобожжя християнство, іслам та юдаїзм, а також європейської та китайської філософії, зокрема ідеї рівності й єдності всіх людей перед богом, ідеї ...

                                               

Індустріальне суспільство

Індустріальне суспильство - суспільство, в якому закінчено процес створення технічно розвиненої промисловості та відповідних соціальних і політичних структур; етап розвитку суспільства, коли основна маса населення зайнята на заводах і фабриках ; стадія історичного розвитку людства, якій властиве домінування промислового виробництва над аграрним, кількісне переважання міського населення над сільським; високий рівень промислового виробництва характеризується його механізацією та автоматизацією, використанням досягнень науково-технічного прогресу, що зумовлює великі якісні зміни і в інших сфе ...

                                               

Психологія і суспільство

"Психологія і суспільство" - український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 року в ТАНГ. Виходить двічі на рік. Входить до Переліку наукових фахових видань України категорії" Б” у галузі психологічних наук, спеціальність – 053 Психологія. У 2001 - 2017 роках - фахове видання із психології, соціології та філософії.

                                               

Гомосексуальність і суспільство

                                               

Жінки в Збройних силах України

Відповідно до Статті 1 Закону України "Про військовий обовязок і військову службу": "Жінки виконують військовий обовязок на рівних засадах із чоловіками, що включає прийняття в добровільному порядку та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обовязку в запасі та дотримання правил військового обліку."