Back

ⓘ Суспільство
                                               

Суспільство мая

Суспільство мая - соціально-політична організація в державах цивілізації мая. Їй були властиві жорстка ієрархієзація та наявність певних класів. Представники вищих верств маяського суспільства жили в найпочесніших центральних кварталах міст, у красивих камяних палацах чи будинках, носили гарний одяг і прикраси, основний тягар податків лягав на простолюдинів, не мали жодних прав раби.

                                               

Суспільство споживання

Споживацтво, консюмеризм та паралельно: суспільство споживання - сукупність суспільних відносин, заснованих на принципі індивідуального споживання. Характеризується масовим споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей і установок. Масове споживання, яке виходить далеко за межі потреб для існування людини, є однією з рис сучасного суспільства. Термін "споживацтво" використовують для опису ефекту прирівняння особистого щастя з купівлею і споживанням матеріальних цінностей. Цей термін часто повязують з критикою економічної теорії споживання Карлом Марксом і Торсте ...

                                               

Увірвавшись у суспільство

                                               

Безкласове суспільство

Безкласове суспільство - суспільство, в якому жодна людина не народжується з приналежністю до якогось класу. В такому суспільстві будь-яка нерівність між людьми: в достатку, освіті, культурі й соціальних звязках, виникає тільки через особисті риси людини, її власний досвід та власні досягнення. Поняття безкласового суспільства наріжне в ідеології марксизму-ленінізму. Вважається, що безкласове суспільство існувало в часи мисливців-збирачів, і воно знову з необхідністю виникне як комуністичне.

                                               

Увірвавшись у суспільство (фільм)

Стенхоуп Віткрофт - заможна людина Керрі Кларк Ворд - місіс Пет OТул Чарльз Райснер - Піттсбург Кід Лео Вайт - перукар Гертруда Шорт - Саллі Балла Паша - Пет OТул Тайні Сендфорд - хіропрактик Френсіс Требол - Марті OТул Флоренс Гілберт - Івонн Булл Монтана - Тім OТул

                                               

Комуністичне суспільство

У марксизмі, комуністичне суспільство або комуністичний лад - тип суспільства та економічної системи, яке характеризується спільною власністю на засоби виробництва, безкоштовним доступом до споживчих товарів, безкласовим суспільством, а також відсутністю держави та грошей.

                                               

Суспільство спектаклю

"Суспільство спектаклю" - політично-філософський трактат, написаний Гі Дебором в 1967 році. Книга присвячена аналізу й критиці суспільства, як в його західній варіації, яка визначається як "суспільство розпорошеного видовища", так і радянської системи з ліворадикальних позицій. Суть сучасного стану суспільства Гі Дебор визначає як втрату безпосередності: "все, що раніше сприймалося безпосередньо, відтепер відтиснуто в уявлення". Термін "спектакль" означає "самостійний рух неживого" або "суспільні відносини, опосередковані образами". Важливу роль у становленні суспільства спектаклю зіграли ...

                                               

Доіндустріальне суспільство

Доіндустріальне суспільство відноситься до конкретних соціальних характеристик і форм політичної і культурної організації, які були поширені до настання промислової революції. За ним слідує індустріальне суспільство.

                                               

Закрите суспільство

Закрите суспільство - суспільство, яке характеризується тенденціями до впровадження контролю в усіх галузях життя. Зазвичай, це тоталітарне суспільство. На противагу відкритому суспільству більшість членів закритого суспільства нездатні до інновацій, бо не мають економічних, політичних, культурних контактів з представниками відкритих суспільств. Одним з класичних прикладів закритого суспільства вважається СРСР.

                                               

Мережеве суспільство

Мережеве суспильство - суспільство, яке ґрунтується на горизонтальних соціальних звязках і головну роль в якому відіграють не ієрархічні моделі, а соціальні мережі. Значну роль в формуванні такого суспільства відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу на зразок інтернету. Автором терміну є іспанський соціолог Мануель Кастельс ісп. Manuel Castells, який спеціалізується в галузі теорії інформаційного суспільства. Відповідно до даних сегментації соціальної технографічної класифікації Форестера R ієрархія користувачів інтернету включає: Неактивних осіб Спостерігачів людей, які пе ...

                                               

Українське суспільство

Українське суспільство - це таке суспільство, яке самовизначається як кровно-духовна спільнота українського походження і будує своє життя за українським стилем. Включає в себе людей, які народилися в Україні чи або мешкають тут протягом тривалого часу, як і тих, які знаходяться поза межами України чи й не були в ній, та зберегли український стиль життя та цінності, властиві українському народові. До українського суспільства не належать люди, які є українцями за походженням, але зреклися цього і категорично це заперечують чи не приймають. До нього, на противагу, належать люди, які є неукраї ...

                                               

Суспільство ризику

Суспільство ризику - в широкому розумінні являє собою інтегральну концепцію, яка обєднує погляди на розвиток сучасного соціуму в умовах його підвищеної ризикогенності, наявності глобальних загроз і небезпек. У вузькому - під цим поняттям мається на увазі нова форма суспільства індустріального модерну, характерною рисою якого є ризик. Поняття "суспільство ризику" ввів у сучасну соціологію в своїй праці "Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну "1986 німецький соціолог Ульріх Бек, який розробив згодом теорію "світового суспільства ризику". Власні теорії ризиків нелінійних соціумів запр ...

                                               

Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства - комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу, характеризуються динамізмом і вимагають для свого розвязання колективних зусиль світової громадськості, від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації. Глобальні проблеми людства взаємоповязані, охоплюють всі сторони життя людей, стосуються всіх країн і народів та верств населення, стосуються як поверхні Землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.

                                               

Громадський порядок

Громадський порядок - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоровя, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі. Поняття "громадського порядку" вченими розглядається в широкому та вузькому значенні. У широкому значенні громадський порядок – система, порядок суспільних відносин, що складаються під впливом соціальних норм при провідній ролі правових норм. У такому розумінні громадський порядок створює сприятливі умови для успішного розвитку суспільства загалом, ефекти ...

                                               

Громадянські та політичні права

Громадянські та політичні права - права та свободи, які захищають людину, громадянина від несправедливості з боку уряду й держави та забезпечують можливість брати участь в громадянському й політичному житті суспільства. Один із двох загальних видів всесвітньо визнаних прав людини. Вони забезпечують захист від держави і вимагають, щоб держава надавала певні юридичні і політичні можливості. Ці права викладені в Міжнародному пакті про громадянські та політичні права і в статтях 1–21 Загальної декларації прав людини. Основні права і свободи - це закріплені у конституції і законах держави, а та ...

                                               

Жінки в збройних силах

Протягом історії жінки виконували службу в армії у багатьох різних ролях у різних юрисдикціях. Починаючи з 1914 року в західних військових групах жінки виконували більшу кількість і різноманітніші ролі, ніж раніше. У 70-х роках більшість західних армій почали дозволяти жінкам виконувати службові обовязки у всіх військових галузях. У 2006 році восьмеро країн призовували жінок на військову службу. У 2013 році Норвегія стала першою країною НАТО, яка призовувала жінок, а також першою в світі країною, яка призовувала жінок на тих же формальних умовах, що й чоловіки. У 2017 році сусідня Швеція п ...

                                               

Колективізм

Колективізм - етична, політична чи соціальна система поглядів, що підкреслює взаємозалежність людей й ставить інтереси колективу вище, ніж інтереси окремої особистості. Колективізм висуває на перший план громаду й суспільство, ставлячи групову мету над особистою. Колективізм у певному сенсі є протилежністю індивідуалізму. Ідеології соціалізму, фашизму та комунізму будуються на засадах колективізму.

                                               

Моральність

Моральність - термін, найчастіше вживається в мові і літературі як синонім моралі, іноді - етики. У більш вузькому значенні моральність - це внутрішня установка індивіда діяти відповідно до своєї совісті і свободи волі - на відміну від моралі, яка, поряд з законом, є зовнішньою вимогою до поведінки індивіда. Етика ж - назва науки про мораль.

                                               

Політика

Политика, а надалі - "мистецтво управління" державою і суспільством) - діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. Цілеспрямована діяльність, повязана з ухваленням відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними групами, державами й народами, повязана із боротьбою за здобуття або утримання державної влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків. Політика є управлінською діяльністю стратегічного рівня щодо внутрішніх та зовнішніх правових стосунків і взаємодій. Це такі інструменти і методи, як дипломатія, торгівля, міграційна пол ...

                                               

Прогрес

Поступ або прогрес - напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого. Протилежність - регрес. Соціальний прогрес - глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів до вершин цивілізованого стану, заснованого на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягнень.

                                               

Продуктивні сили

Продуктивні сили - засоби виробництва, за допомогою яких виробляють матеріальні блага, а також люди, що здатні до праці, мають певні навички й знання і приводять у дію ці засоби та вдосконалюють їх. Основою продуктивних сил людського суспільства на всіх етапах його розвитку є трудящі маси. Система "людина - техніка" теж належить до продуктивних сил.

                                               

Соціальна практика

Соціальна практика - вид практики, в ході якої конкретний історичний субєкт, використовуючи суспільні інститути, організації та установи, впливаючи на систему суспільних відносин, змінює суспільство і розвивається сам. Обєкт соціальної практики - способи життєдіяльності людей. Останні не залежать від біологічної природи індивідів. Вони визначають місце великих груп людей у суспільстві, їх інтереси, характер взаємодії з іншими соціальними групами. Тому розвиток суспільства - це завжди зміна тієї системи відносин, в яку включені люди, і яка, будучи створена їх власною діяльністю, виступає ра ...

                                               

Соціальні міфи

Соціальні мифи - продукт людської свідомості, хибні уявлення суспільства про процеси чи обєкти навколишнього середовища, що ґрунтуються на неправдивих псевдонаукових фактах або вигадках. Умовно всі міфи можна поділити за їхніми функціями та видами: Явний міф фольклорні історії та персонажі, популярні особи та витвори мистецтва тощо завжди широко застосовувався в психологічній боротьбі. Успіх його використання визначається інтересом аудиторії до його інтерпретації. Проте його вплив обмежений слабкою актуалізацією щодо реальних подій. Прихований міф - частина системи субєктивних уявлень сусп ...

                                               

Соціосфера

Соціосфера - вища форма організації живої матерії, що базується на взаємопідтримці членів спільноти гомо сапіенс. Появу соціосфери повязують з початком нашої епохи - ери Християнства - доби націоналізму як продовження еволюціоналізму. Цим терміном користувалися такі науковці як Едуард Гірусов, Аркадій Урсул. Термін уведений до наукового обігу німецьким географом Е. Нефом у 1967 р. для позначення частини географічної оболонки, що включає до свого складу усе людство та освоєну у ході різноманітних видів діяльності частину природного середовища. Багато в чому поняття "соціосфера" близьке до п ...

                                               

Соціотехнополіси

Соціотехнополіси - це просторово обмежена система житлових та соціально-побутових обєктів, де за цілеспрямованої підтримки держави створюються умови для інноваційного розвитку суспільства. Яскравий приклад соціотехнополіса - Кремнієва долина в США.

                                               

Спосіб життя

Під способом життя розуміється стійка типова форма життєдіяльності особистості і спільнот, міра їх входження в соціум, типові взаємодії індивіда з суспільством, і групових стосунків групами, іншими людьми. Йдеться про звички, традиції, стереотипи поведінки, які визначають взаємозалежність між індивідом та його оточенням. Виокремлюють різні види способу життя. При цьому основою можуть слугувати певні системи соціально-культурних цінностей, пріоритетів: картини світу, розуміння норм, коло спілкування, інтереси, потреби і способи їх задоволення та ін. Приміром, здоровий спосіб життя передбача ...

                                               

Суспільне виробництво

Суспільне виробництво - сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку. Традиційно складається з двох сфер: матеріальне; нематеріальне. Матеріальне виробництво включає в себе галузі, які займаються виробництвом матеріальних благ і наданням матеріальних послуг. До нематеріального виробництва відносяться галузі, які займаються виробництвом духовних цінностей і наданням нематеріальних послуг

                                               

Суспільний рух

Суспильний рух - суспільна активність або колективна поведінка великих мас людей - прошарків суспільства, класів, груп, котрі керуються якимись конкретними ідеями, цілями, мотивами і мають зовнішню загальну ціль, мету. Сукупність колективних дій, направлених на підтримку соціальних змін або підтримку опору соціальним змінам в суспільстві або соціальній групі. Розрізняються власне суспільні, громадські, релігійні, політичні, етнічні та ін. рухи.

                                               

Суспільні науки

Суспільні науки - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи. А також людина як Субєкт і Обєкт суспільних звязків і відносин. До соціальних наук належать: Педагогіка та інші. Економічна теорія Соціальна гігієна Етнологія Антропологія Право Політологія Соціальна статистика А також науки, що одночасно належать до групи гуманітарних наук Соціологія Історія Демографія Соціальна психологія та до групи природничих наук: Суспільна географія, тобто Економічна та соціальна географія Загально-теорети ...

                                               

Цивілізація

Цивілізація - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали, ментальність. Наприклад, Єгипетській цивілізації властиві спорудження пірамід, муміфікація померлих, своєрідне ієрогліфічне письмо тощо. Інколи в одну цивілізацію обєднують людей однакової віри Християнська цивілізація, Буддистська та ін. Цивілізація - такий щабель розвитку людства, коли власні соціальні звязки починають домінувати над природними, і коли суспільство починає розвиватися і функціонувати на с ...