Back

★ Техніка

                                               

Техніка

Техніка - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовано знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. У вужчому сенсі під технікою маються на увазі машини, механізми, прилади, пристрої, знаряддя тієї чи іншої галузі. Часто у поняття техніки і до обєктів технічних наук включається також технологія від грец. techne + logos - слово, вчення - сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також опис способів виробництва. Це так тому, що техніка ...

                                               

Леваллуазька техніка

Леваллуазька техніка - в археології, характерна для епохи стародавнього палеоліту техніка обробки каменю. Першим, хто дав чітке визначення цього терміна, був французький дослідник Франсуа Борд. Названа по характерному давньопалеолітичному місцезнаходженню Леваллуа-Перре Levallois-Perret, поблизу Парижа. Полягає в ретельній попередній обивці нуклеуса ядрища, що здобуває завдяки цьому схожість з панциром черепахи черепахоподібний нуклеус. Така оббивка зумовлювала правильну форму овальних, прямокутних або трикутних відщепів і пластин, які відколювалися від нуклеуса і служили для виготовлення ...

                                               

Повітрянодесантна техніка

Повитряно-десантна техніка - спеціальна техніка, спорядження та обладнання, які призначені для десантування особового складу, озброєння, бойової техніки і матеріальних засобів з військово-транспортних літаків парашутним способом. До повітряно-десантної техніки відносяться парашути людські і вантажні, парашутні платформи, багатокупольні і парашутно-реактивні, а також безплатформенні системи десантування техніки, вантажні контейнери та інш.

                                               

Побутова техніка

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю, за розміром, цільовим призначенням тощо.

                                               

Військова техніка

Військова техніка - озброєння, бойові й небойові машини, прилади, апарати й інші технічні засоби, якими оснащуються збройні сили. Зброю, як засіб ураження часто виділяють у самостійне поняття. Велика кількість завдань, повязаних із застосуванням військової техніки обумовлює її різноманітність по видах, численність і складність по конструкції.

                                               

Агрегат (техніка)

Агрегат - у техніці: Складальна одиниця, що має повну взаємозамінність, яку можна складати окремо від інших частин виробу чи виробу в цілому і яка може виконувати призначену функцію у виробі або діяти самостійно наприклад, автомобільний двигун. Турбоагрегат - жорстко зєднані на одному валу турбіна й робоча машина. Сукупність двох і більше конструктивно обєднаних різнотипних машин: генераторів, двигунів, апаратів, що діють спільно наприклад, турбогенератор - обєднана установка парової турбіни та електричного генератора. Термін "агрегат" використовується також для означення окремих допоміжни ...

                                               

Ударна техніка

Ударна техніка - в бойових мистецтвах це сукупність засобів, способів і методів виконання ударів. Техніка виконання ударів є предметом вивчення в таких бойових мистецтвах як бокс, кікбоксинг, тайський бокс, ушу, карате, тхеквондо тощо. Стильовою протилежністю ударної техніки є техніка боротьби.

                                               

Юридична техніка

Юридична техніка - сукупність методів, засобів і прийомів, які використовуються у відповідності до прийнятих правил при виробленні та систематизації нормативно-правових актів для забезпечення їх досконалості. Найважливіший її різновид - законодавча, зокрема правозастосовна техніка.

                                               

Техніка в Україні

Техніка в Україні Розвиток техніки у сучасному розумінні він повязаний з появою машин і з механізацією виробничих процесів почався в Україні з кін. 18 ст. Насамперед розвинулася в Україні техніка текстильної мануфактури у тому числі й техніка канатного та прядильного виробництва і досить рано техніка варення салітри і мила та виробу свічок. Дещо пізніше насамперед на Волині почала розвиватися техніка сталеварення, кришталевого, скляного, порцелянового та фаянсового виробництва. У 19 ст. у звязку з відкриттям та освоєнням покладів залізної руди і вугілля та з побудовою залізниць почався пер ...

                                               

Сільськогосподарська техніка

Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів. У сільському господарстві техніка, зазвичай, використовується на сільськогосподарських обєктах і підприємствах, на усіх етапах сільгосп виробництва: при обробці та підготовці грунту, заготівлі кормів, посіві та збиранні врожаю, а також для утримання домашніх тварин. Для постійного використання сільськогосподарської техніки з сільськогосподарською метою створ ...

                                               

Завод побутової техніки в м. Івано-Франківськ

Концерн Antonio Merloni збиралися нарощувати обороти до 3500 одиниць техніки щодня, але світова фінансова криза скоригувала плани. Оптимізуючи роботу групи на міжнародному рівні, 2009 року італійський концерн вирішив продати українське підприємство. Це збіглося з намірами шведської Electrolux розширити потужності у Східній Європі. Їхній вибір припав на Івано-Франківськ, адже купівля підприємства, що розташоване недалеко від заводів компанії в Угорщині, Румунії та Польщі, була вигідною з точки зору логістики. До того ж Україна мала порівняно дешеву робочу силу та вихід на ринок країн СНД. У ...

                                               

Аерокосмічна техніка

Аерокосмічна техніка - основна область інженерії, яка займається створенням і розвитком літальних і космічних апаратів. Вона розділена на дві частини: авіаційна техніка і техніка астронавтики. Авіаційна техніка була початковим терміном, проте, технології польоту, які використовуються і в космічному просторі, надали поштовх іншому терміну, більш широкому "аерокосмічний інженерінг", який використовується і сьогодні. Аерокосмічна промисловість, зокрема, філіал космонавтики, часто називають її ракетобудуванням.

                                               

Технічний аналіз (техніка)

Технічний аналіз - у техніці - сукупність фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів аналізу складу речовин. Технічний аналіз застосовують для визначення складу та якості речовин, зокрема корисних копалин і продуктів їх переробки, з метою оцінки ресурсів, маркування та кодифікації, обґрунтування технології збагачення, оцінки його ефективності, встановлення товарної цінності одержуваної продукції.

                                               

Авіація

Авіація - галузь техніки повязана з розробкою і використанням літальних апаратів важчих за повітря. Під поняттям авіація також часто розуміють сукупність літальних апаратів важчих за повітря таких як літаки, гелікоптери, автожири, часто включаючи ще літальні апарати легші за повітря, і організації що їх використовують чи обслуговують повітряний транспорт тощо, розрізняючи цивільну авіацію і військову авіацію. Основою розвитку технічних засобів авіації є такі наукові дисципліни як аеродинаміка, теорія двигунів та інше.

                                               

Автоматизація

Автоматизація - є одним з напрямів науково-технічного прогресу, який спрямовано на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі у процесах отримання, перетворення, передавання і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний, використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі людини у процесі. Термін автоматизація, натхненний словом автоматичний похідне з автомата ...

                                               

Вакуумна техніка

Вакуумна техніка - технічні системи та елементи для одержання і підтримування вакууму, прикладна наука про них, техніка здійснення вакуумних вимірювань, а також розроблення, конструювання і застосування вакуумних пристроїв.

                                               

Вибухова справа

Вибухова справа - галузь техніки, що охоплює комплекс процесів, повязаних з використанням енергії вибуху ВР.

                                               

Електроніка

Електроніка - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації. Також електроніка - це галузь фізики та техніки, в якій досліджуються електронні процеси, що повязані з утворенням та керуванням руху вільних електронів та / або інших заряджених частинок в різноманітних середовищах та на їх границях, а також проблеми і методи розробки електронних приладів різного призначення. Найхарактерніші ...

                                               

Машина

Машина - технічний обєкт, який складається із взаємоповязаних функціональних частин, що використовує енергію для виконання покладених на нього функцій. Традиційно, під машиною розуміють технічну систему, яка виконує або допомагає у виконанні якогось виду роботи. Проста машина - механізм, який перетворює напрям або величину сили без споживання енергії. Машини використовуються для виконання певних дій з метою зменшення навантаження на людину або повної заміни людини при виконанні конкретного завдання і є основою для підвищення продуктивності праці. Історично, спочатку машину класифікували як ...

                                               

Механізація

Механізація - один з основних напрямів науково-технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні механізмів. Розрізняють часткову механізацію окремі ручні операції виконують машини або механізми, комплексну механізацію охоплює весь комплекс робіт по виконанню закінченого процесу або створенню певного виробу, при цьому робітник керує комплексом машин і якісно вищий ступінь механізації - автоматизацію машинами керують механізми, робітник лише налагоджує і контролює виробничий процес. Головним сучасним напрямом технічного прогресу, основою підвищення продуктивності праці та поліпшення ...

                                               

Механізм

Механизм - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних обєктах.

                                               

Науково-технічна інформація

Науково-технична інформація - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Науково-технічна інформація є суспільним надбанням, необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема наукової і технічної творчості. Науково-технічна інформація, що є продуктом інтелектуальної творчої праці, станов ...

                                               

Науково-технічний прогрес

Науково-техничний прогрес - це поступовий рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це обєктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності. Разом з тим, відомо, що 60 % - 70 % від усіх наукових розробок у виробництво взагалі ніколи не впроваджується. Тобто науково-дослідний процес охоплює значно більший обсяг знань ніж та його час ...

                                               

Промислово-виробнича техніка

Промислово-виробнича техніка - сукупність технічних засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого характеру в промисловості. До виробничої техніки відносять машини, двигуни, механізми, інструменти, апаратуру, засоби керування машинами й технологічними процесами, засоби транспорту, комунікації, звязку тощо.

                                               

Технізація

Технізація - оснащення технічними засобами, впровадження технічних засобів у будь-яку галузь діяльності. Станом на початок ХХІ ст. важливими аспектами є технізація науки, технізація людини, технізація культури.

                                               

Технічна система

Технична система - це штучно створена сукупність елементів і відношень між ними, які утворюють цілісну структуру обєкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

                                               

Технічний обєкт

Техничний обє́кт - будь-який виріб, який можна розглядати відокремлено. Технічний обєкт може складатися з технічних засобів, програмних засобів або їх поєднання і може в окремих випадках включати людей, що його експлуатують, обслуговують та / або ремонтують. Кожний технічний обєкт має певну функцію, що забезпечує реалізацію відповідний споживчої потреби. До технічних обєктів відносяться окремі машини, апарати, прилади, споруди та інші пристрої, що виконують певні функції з перетворення, зберігання або транспортування речовини, енергії чи інформації. До технічних обєктів також відноситься б ...

                                               

Технічні науки

До головних технічних наук належать: металургія, гірництво, ливарна справа, машинознавство, електротехніка, теплотехніка, гідротехніка, радіотехніка, будівництво й ін. Технічні науки тісно повязані з точними науками та природничими науками, впливають одна на одну, а при їхній співдії виникають нові галузі наприклад, біоніка. В Україні перші наукові дослідження з техніки почалися з кінця 18 ст., упродовж 19 - поч. 20 століть досліди зосереджувалися на вдосконаленні технології металів, машинобудування, видобутку корисних копалин тощо. До першої світової війни технічні науки розвивалися голов ...

                                               

Технокомунізм

Технокомунізм - філософсько-футурологічна концепція переходу до егалітарного суспільного ладу через розвиток перспективних технологій. Під цим терміном розуміють також і сам гіпотетичний устрій, при якому всі використовувані людьми штучні матеріальні обєкти створюються повністю автоматизованим технічним середовищем, в якому живуть люди, без фізичної участі людини на підставі інформації, що є загальним надбанням всього людства. На відміну від марксистського вчення, яке неодмінною умовою переходу до соціалізму комунізму ставить соціальну революцію, розробники теорії технокомунізму не вважают ...

                                               

Установка (техніка)

Установка – функціонально об’єднана сукупність технічних засобів, устаткування. Пристрій, механізм за допомогою якого виконують певні операції або одержують щось. Наприклад, У. збагачення корисних копалин, У. усереднення, У. пелетування, компресорна У. шахтна, У. водовідливу, вентиляторна У. тощо.

                                     

★ Техніка

 • виробництва. Це так тому, що техніка і технологія є двома основними опорами будь - якого виробництва. Основне призначення техніки - звільнення людини від виконання
 • Леваллуазька техніка - в археології, характерна для епохи стародавнього палеоліту техніка обробки каменю. Першим, хто дав чітке визначення цього терміна
 • Повитряно - десантна техніка - спеціальна техніка спорядження та обладнання, які призначені для десантування особового складу, озброєння, бойової техніки і матеріальних
 • бойова техніка Він виник з неофіційного розподілу військової техніки на бойову та допоміжну. Згідно з таким розподілом до бойової техніки умовно віднесена
 • Побутова техніка - техніка що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини
 • Агрегат лат. aggregare - приєднувати - у техніці сукупність двох і більше конструктивно об єднаних різнотипних машин: генераторів, двигунів, апаратів
 • Ударна техніка - в бойових мистецтвах це сукупність засобів, способів і методів виконання ударів. Техніка виконання ударів є предметом вивчення в таких
 • кількість досліджень у галузі юридичної техніки законодавча техніка техніка систематизації законодавства техніка правозастосовних актів. стосовно форми
 • України в галузі науки і техніки внесені зміни до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки Щорічно присуджуватиметься
 • розвинулася в Україні техніка текстильної мануфактури у тому числі й техніка канатного та прядильного виробництва і досить рано техніка варення салітри і
                                     
 • Merloni, який виробляє велику побутову техніку під брендом ARDO скорочено від італійської Arredamento Domestico - техніка для дому придбав івано - франківський
 • технике. Основные понятия. Термины и определения. ДСТУ 2860 - 94 Надійність техніки Терміни та визначення Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок
 • техніки України повинні мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра. Попередником цієї нагороди було звання Заслужений діяч науки й техніки
 • апаратів. Вона розділена на дві частини: авіаційна техніка і техніка астронавтики. Авіаційна техніка була початковим терміном, проте, технології польоту
 • бойова техніка Він виник із неофіційного розподілення військової техніки на бойову і допоміжну. Згідно з таким поділом до бойової техніки умовно можуть
 • Радянська комп ютерна техніка - засоби ЕОМ, які випускались в СРСР або по кооперації з країнами РЕВ. Перші розробки обчислювальних систем та машин у СРСР
 • кораблів та суден США      Бойова техніка що перебуває на озброєнні за станом на 2016 рік Озброєння та військова техніка Збройних сил Великої Британії Список
 • античної технології, є предметом подальшого техніко - історичного дослідження. Писемні джерела з історії римської техніки значною мірою втрачено. Винятками є технічні
 • технології, матеріалів та техніки видавничої справи, поліграфії та поширення видань удосконалення і розробка нової техніки та технологічних процесів
 • Вимірювальна техніка - галузь науки і техніки що вивчає методи і засоби отримання дослідним шляхом інформації про величини, які характеризують властивості
                                     
 • Будинку техніки був заснований Луганський державний центр науково - технічної та економічної інформації. У березні 2000 року приміщення Будинку техніки передані
 • Техніка - технологія. Техніка - техніка як засоби, обладнання тощо. Техніка - техніка як рівень майстерності. Техніка - державне спеціалізоване видавництво
 • Обов язкові вимоги техніки безпеки законодавчо закріплено в трудовому законодавстві, у спеціальних інструкціях, наказах тощо. Заходи з техніки безпеки здійснюються
 • звання Заслужений діяч науки і техніки УРСР Список заслужених діячів науки і техніки УРСР Заслужений діяч науки і техніки України Юридична енциклопедія
 • Прототип техніка грец. πρωτότυπον - працююча модель, дослідний зразок технічного пристрою, механізму, машини або деталі, створений для перевірки базової
 • оцінювання відповідності. Тип засобу вимірювальної техніки сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же
 • Вакуумна техніка англ. vacuum engineering - технічні системи та елементи для одержання і підтримування вакууму, прикладна наука про них, техніка здійснення
 • Ніколи не йдіть на компроміс. Техніка ефективних переговорів англ. Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It - книга медіамейкера
 • Інтелектуальна побутова техніка розумна побутова техніка - новий клас побутової техніки яка, зазвичай, має вбудований одноплатний комп ютер і оснащена
 • Техніка молоді рос. Техника молодежи радянський щомісячний науково - популярний і літературно - художній журнал, центральною темою якого

Users also searched:

техніка, Техніка, побутова, кухні, побутова техніка для кухні, побутова техніка для дітей, вбудована техніка для кухні, побутова техніка фокстрот, електронна техніка, побутова техніка це, електронна, техника, розетка, дітей, вбудована, фокстрот, побутова техника розетка, побутова техніка бу, леваллуазька техніка, Леваллуазька, Леваллуазька техніка, повітрянодесантна техніка, Повітрянодесантна, dshv, україни, dshv mil gov ua, озброння, Повітрянодесантна техніка, озброння дшв україни, побутова техніка,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Електронна техніка.

ВМ Техніка мережа магазинів побутової техніки. ВМ Техніка мережа магазинів побутової техніки. Для кухні Аксесуари для кухонної техніки Блендери Бутербродниці та вафельниці Ваги кухонні. Побутова техніка фокстрот. Дрібна побутова техніка купити дрібну побутову техніку для. Український науково дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда. Побутова техніка для кухні. Interline™ вбудована побутова техніка Офіційний сайт. ПОБУТОВА ТЕХНІКАза низькими цінами Кешбек Офіційна гарантія Доставка по Києву і всій Україні 20 років на ринку. Вбудована техніка для кухні. ПОБУТОВА ТЕХНІКА Купити в Інтернет Магазині Brain. Велика побутова техніка. Y. Оптовий продаж.

Мустьєрський комплекс Малашівецька група палеолітичних пам.

Що таке нуклеуси, мустье та леваллуазька техніка? Чи можна знайти сліди ї перебування на території Донеччини? Субота, 15 червня. Археологія, 2002, № 2 Спілка археологів України. За насиченою кольоровою гамою й технікою вишивання близько до ​Ситник, О. Шлях розвитку леваллуазьких індустрій в Україні. Археологічні епохи існування людей. Cело Дерцен. Знарядь нуклеуси, і великі так звані леваллуазькі пластини. Вдосконалена техніка землеробства винайдено залізні плужні.


Озброєння дшв україни.

В Україні відзначається День високомобільних десантних військ. У 2020 році ДШВ оновили техніку й озброєння, але не закупили парашути типу крило, – генерал Мойсюк. Якщо ви знайшли помилку чи.

Побутова техніка б у.

Bosch Велика побутова техніка Bosch My.ua. Знайдіть всі побутові прилади тут. більше про фірмові засоби для догляду та очищення побутової техніки від Bosch. Дрібна побутова техніка. Фокстрот побутова техніка. Побутова техніка купити у Львові, Луцьку, Ужгороді. Низька ціна. Купити дитячий побутову техніку ➯ інтернет магазин. Доступні ціни, відгуки, великий асортимент побутової техніки для дітей, доставка по.


Військова техніка світу.

Системи озброєння і військова техніка Науково технічний журнал. Засновник і видавець: Центральний науково дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України. ISSN online 2663 5550. Озброєння зсу 2020. Купити Танки і військова техніка Аграмант Чернівці, Львів, Київ. Повний офіційний перелік стандартів, можливість купити стандарти онлайн та завантажити скачати у електронному вигляді стандарти. Озброєння та бойова техніка військової частини. Військова техніка. БУДИНОК ІГРАШОК ❤ Люблячі батьки купують моделі військової техніки у нас! Вигідні ціни на іграшки! Доставка по Києву та всій Україні! 0 800 ​.


Агрокалина.

Агрегат ґрунтообробний дисковий ДАГ 4 АСТАРТА Т. Агрегатів. планувати і організовувати: використання техніки в АПК з метою отримання найкращих техніко експлуатаційних показників її роботи. Page 4​.

Порівняння напрямків в Айкідо Українська.

Кікбоксинг вид спорту, в якому сполучаються техніка і правила боксу з прийомами східних єдиноборств удари ногами, підсічки, тощо. Народився у​. Бойовий Гопак – запитання та відповіді. – ⚔️ Хмельницька. Вимірювальна техніка Вимірювальні інструменти Bosch – це найвища точність у роботі та максимальна простота в обслуговуванні. Завдяки їх.


Які існують два прийоми побудови нормативно - правового акта.

Загальнотеоретична характеристика законодавчої техніки. Вивчення дисципліни Юридична техніка процесуальна документація важливий напрямок юридичної освіти. Загальноосвітнє значення юридичної. Ознаки юридичної техніки. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА. І ТЕХНОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ. Тези доповідей та повідомлень учасників II Всеукраїнської науково.


Распродажа с г техніки.

Сільгосптехніка: купити с г техніку в Україні Bizon Tech. MF 8737 S – найпотужніший трактор серед виготовлених компанією Massey Ferguson серії 8700. Вже багато років MF8737S – чемпіон польових робіт та. Сільськогосподарська техніка українського виробництва. В Україні розширили перелік техніки для аграріїв, вартість якої. Центральний науково дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України оголошує прийом у 2021 році до: очної докторантури​.

С г техніка б у.

Сільськогосподарська техніка купити сільгосптехніку в Україні. Сільськогосподарська техніка головний засіб для підвищення ефективності Вашого підприємства, якому необхідне своєчасне технічне обслуговування і,​. Продаж с г техніки кернел. Сільськогосподарська техніка – AgroNews. Сільськогосподарська техніка пропозиції з продажу по всій Україні. Ціни, фото, характеристики. Оголошення від дилерів і приватних осіб.


Магазин бош івано - франківськ.

Івано Франківська область REHAU. На підприємстві з випуску побутової техніки відбувся День безпеки від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Виробничий травматизм та івано франківському заводі ТзОВ. Побутова техніка івано - франківськ. Работа Сотрудники на завод Ивано Франковск Jooble. 1 Склад робочої групи затверджений розпорядженням Івано Франківської обласної державної адміністрації ПТНЗ – професійно технічні навчальні заклади. Державною службою геології і надр України в 2.98 трлн. куб. м газу. Франківський арматурний завод, автомотрис для ремонту колій та рухомого. Побутова техніка івано - франківськ бу. Ремонт і обслуговування техніки та обладнання в Івано. Івано Франківська філія Спецмонтаж, 2000–2004 рр.: 11. titleFond: ​Відкрите акціонерне товариство ВАТ Інструментальний завод Штамп, м. Товариство з обмеженою відповідальністю Українська побутова техніка, м.

Авіаракетобудування розвивається переважно.

Архів новин. АВІАЦІЙНА ТА КОСМІЧНА ТЕХНІКА 49.020. Повітряні космічні кораблі та літальні апарати взагалі Аерокосмічна промисловість. Кресленики технічні. Літаки випускає українське підприємство. Характеристика освітньої програми ХАІ. Історія космонавтики та ракетно космічної техніки історія розвитку комплекси орієнтовані на застосування в аерокосмічній техніці, космічних і.


Системи озброєння і військова техніка Науково технічний журнал.

Техніки та однорідної продукції. ДСТУ 2860 94 Надійність техніки. Аналіз надійності проводять на етапах розробки технічного завдання, ескізного. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ У УкрДУЗТ. Запропоновані науково методичні підходи й науково методичне забезпечення дослідження воєнно технічних і техніко економічних аспектів життєвого. Інфокарта: лабораторія технічного діагностування авіаційної. Не те ж саме, що поняття техніка виконання рухової дії або технічна угорський фахівець Дай, спираючись на аналіз техніки рухів плавців і. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського. Проведення підсумкової науково практичної конференції планується за наступним графіком: – 27 квітня 2021 року – технічна зустріч для перевірки. НАДІЙНІСТЬ ТЕХНІКИ АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ Основні положення. Аналіз конюнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні Соловей Д. техніки з метою підвищення технічного забезпечення аграрної галузі.


Перші літаки.

Державна авіація LIGA:ZAKON. Военная авиация Миргородские авиаторы вели бои в облаках. Миргородские авиаторы вели бои в облаках. 17.04.2021. Два десятка самолетовылетов,.


Автоматизація та компютерно - інтегровані технології кпі.

Автоматизація та безпека будівель Продукти та рішення. Один із них автоматизація виробництва, яка призведе до значного зростання продуктивності праці. Які вигоди та ризики несе масове. Автоматизація та компютерно - інтегровані технології. Automation technological and business processes. Автоматизація виробництва вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й керування виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем.


Вакуум це.

Вакуумна машина SPEC 4 на шасі ГАЗ 3309. Технічний спеціаліст по вакуумним насосам системам. address. Адреса Вимоги: Освіта: вища технічна по напрямку вакуумна техніка та технології. Сфера сім каталог ціни. ВАКУУМНА ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЙ. Вакуумна технологія. Особливо широко вакуумна техніка використовується в виробництві мікросхем, де процеси нанесення тонких плівок, іонного. Лабораторне обладнання. Вакуумна система зберігання їжі від Bosch Офіційний сайт. Виробник. Isuzu. Тип. Вакуумна машина, Комунальна техніка. Колісна формула. 4х2. Колісна база, мм. 3 815. Повна допустима вага, кг. 7 500. Габарити.

Заходи безпеки при вогневому способі підривання.

Управління з питань цивільного захисту,оборонної роботи та. Водонаповнена вибухова композиція складається з аміачної селітри, відкрита розробка родовищ корисних копалин геоінженерія вибухова справа. Вогневий спосіб підривання. ДБР повідомило перші підозри у справі вибухів військових складів. Вибухові речовини хімічні зєднання або суміші, здатні під впливом певних зовнішніх дій нагрівання, удар, тертя, вибух іншого Інша справа – діти. Заходи безпеки при підривних роботах. На Хмельниччині майбутні Міністерство оборони України. Історію піротехнічної справи в Україні, професійні традиції, їхню роль у формуванні особистісних якостей фахівців С Р – 0.1, Вибухова справа.


Вакуумна електроніка.

Електроніка Toys4brain®. ЕЛЕКТРОНІКА – наука про електронні та іонні явища, що відбуваються у вакуумі, газах, твердому тілі і плазмі, та електронні явища на їх межах, а також. Олх львів, електроніка. Интернет магазин ТОП ЭЛЕКТРОНИКА гаджеты и аксессуары. Портативна електроніка. Y. Оптовий продаж. Портативна електроніка. Підбір за параметрами. Бренд, Huawei 7 OPPO 1 Realme 1.

Пральна машина олх.

Кавова машина Saeco Lirika BLACK АРОМАТ КАВИ. Звертайтесь в NFA Machinery, адже саме у нас ви зможете обрати комбіновану дорожню машину на базі МАЗ, чи будь яку іншу техніку на ваш розсуд. Ми.


Автоматизація це.

Механізація Енциклопедія Сучасної України. Механізація технологічних процесів у тваринництві. Навчальний посібник О.Г. Скляр, Н.І.Болтянська. – 2012. – 720 с. Галузь тваринництва. Механізація сільського господарства підручник. ТОВ МБ МЕХАНІЗАЦІЯ Код ЄДРПОУ 43380687 YouControl. Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного устаткування навч. посіб. Ф. В. Козак, Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. Івано Франківськ.


Господарський механізм - - це.

Механізм ланцюжковий стандарт Gardinia для ролет. Поняття механізм користується популярність у різних сферах, тому дуже поширене серед науковців різних галузей знань, що спричинило появу. Деталь це. Державно правовий механізм забезпечення конституційного. Ідентифікатор: 572 92 п. Текст документа від 05.01.2017: КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 8 жовтня 1992 р. N 572 Київ. Про механізм. Механізм господарювання це. Впускний механізм Alcaplast A15 3 8 в каталозі ARS АРС. Здійснений контекстуальний аналіз поняття механізму. Ключові слова: державна політика, середовище, механізм, складники середовища, макро.

Про інформацію.

2.7. Особливості правового режиму науково технічної інформації. Документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення. Про науково - технічну діяльність. Про внесення змін до Закону України Про науково технічну. Київський державний центр науково технічної і економічної інформації ​КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки МОН України заснований з метою. Про наукову і науково - технічну експертизу. НАУКОВО ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Фармацевтична енциклопедія. НАУКОВО ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ. науково технічна інформація це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні.


Науково - технічний прогрес за і проти.

Науково технічний прогрес на сучасному етапі розвитку світової. В даний час всі процеси, починаючи від етапу наукового відкриття, до його реалізації і освоєння результатів науково технічного прогресу. Науково - технічний прогрес плюси і мінуси. СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО. Науково технічний прогрес є рушійною силою для розвитку освіти. У наш час існує потреба і водночас дефіцит тих, хто вміє використовувати його.


Осушувач повітря отзывы.

015 Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості. Факультети, кафедри, центри ▸ Кафедра автоматизації виробничих процесів АВП Лабораторія НМетАУ Мікрохвильова техніка у металургії досліджень, лабораторних і промислових випробувань, спрямованих на:. Купити вологопоглинач. Авіаційна промисловість США Український мілітарний портал. АВІАЦИЙНО КОСМИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ – галузь промисловості, яка розробляє, для наземного обслуговування й ремонту авіаційної та космічної техніки. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство будує літаки.

Правительственный портал Д.Табачник: Вступна кампанія.

Також спостерігається певна дегуманітаризація, технізація, ​математизація пріоритетів у виборі абітурієнтів. Вперше за всі роки. Проблеми та особливості сучасної західної культури – Освіта.UA. З поняттями трансформаційних процесів у сучасній географії ​трансдисциплінарність, технізація, глобалізація, швидке старіння знань та ін​. Курс на технізацію Лубенська загальноосвітня школа №1. Концептуальний і методологічний підходи до вирішення завдань судової експертизи відео, звукозапису в умовах технізації сучасного суспільства. Філософські основи духовного буття людини і суспільства. Цитованість авторів публікації: Качак Н. Бібліографічний опис для цитування: Качак Н. Технізація людини: філософсько методологічний аналіз Н. Качак.


Закони розвитку технічних систем.

Послуги з технічної підтримки програмного забезпечення. Технічна система technіcal system. комплекс бортових та наземних компонентів, включаючи обладнання космічного базування, які забезпечують​. Технічна система це. Особливості і класифікація науково технічних систем. З до. Білоус Денис Анатолійович. Начальник відділу технічної підтримки інформаційних систем Вінницької регіональної філії. щочетверга.

Документи для технічного паспорту.

Центр надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради. Відомості щодо права власності на обєкт нерухомого майна відомості щодо субєкта господарювання, який виготовив технічний паспорт.


Технічні науки перелік.

Техніка. Технічні науки купити недорого в Україні Etvoe ©. 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство. 01.04.08 Фізика плазми фізико математичні, технічні 10 Природничі науки. 104 Фізика та астрономія. Чнту. Перелік видань Харківського університету Повітряних Сил. Здійснюється розсилка обовязкових примірників до Книжкової палати та основних наукових бібліотек України. Крім того, всі матеріали конференцій.


Культ штучного інтелекту Філософія і Релігієзнавство.

Технокомунізм як можливе майбутнє людства М. М. Гриценко Грані. – 2013​. – № 5. – С. 58 62. Page 50. Виборець Філін Мудрий Politiko. Технокомунізм та техногайянізм. 4 Еволюційно космічна концепція: людина включена в процес постійної космічної еволюції. Існуючий вид Homo. ГРАНІ Grani. Гриценко М.М. Технокомунізм як можливе май бутнє людства. Галяс И.А. Ответственность как морально этическая ценность современного лидерства. Yaroslav Kravets комментарии стр. 3 DOU. Антигуманізм, постгуманізм, трансгуманізм, технокомунізм тощо. Ці модифікації корелюють із характеристикою сучасної епохи як епохи. ВИКЛИКИ, ЩО СТОЯТЬ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ. Політичні погляди, Інше технокомунізм. Сфера діяльності, міський партизан. Посада, Ландскнехт. Блог Дебати Питання Ідеї. Читати весь блог →. 9 3.


УСТАНОВКИ ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ СЕКЦІЙНІ ПЛОСКІ.

134 Авіаційна та ракетно космічна техніка i. Бакалавр ПЗСО ЛО 90 Відкрита пріор. Освітня програма: Авіаційні двигуни та енергетичні установки. Кредит На Технику Кредит На Технику. Комплектующие LIEBHERR, малогабаритные буровые установки GEOTEC. Наша вантажопідйомна техніка задіяна в реалізації комплексних.


...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →